Hela programmet på Internetdagarna är öppet för journalister. Observera att ackreditering är obligatorisk och sker genom mejl till marianne@makommunikation.se. I mejlet skriver du ditt namn och vilken redaktion du arbetar för.

Sista ackrediteringsdag är 18 november.

Du är självklart välkommen att kontakta vår pressavdelning för ytterligare information om Internetdagarna, .SE eller om Internetutveckling i allmänhet.

Presskontakt