Talar på ...

24 Nov

Barn och ungas digitala kompetens


Digital kompetens, vad innebär det? kl. 10:30 i C3, plan 2

Cecilia Johansson är högstadielärare i svenska och SO på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon har bland annat skrivit avhandlning om undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap.