Internetdagarna 2021 har redan varit
Online
Svenska

Hur kan AI lösa urbana utmaningar, ge bättre service inom förvaltning och effektivisera offentlig sjukvård? Under tre olika pass blandar vi presentationer, paneler, intervjuer och interaktion med deltagarna i publiken.

Välkommen till AI Lunds spår om AI i offentlig sektor. Med bas i Lunds universitets flervetenskapliga forskning låter vi den offentliga förvaltningens digitalisering möta de teknologier och metoder som samlas inom begreppet artificiell intelligens.

Vi ser att digitaliseringen av offentlig sektor nu får förstärkning av AI-teknologier. Något som gör frågan mer komplicerad men också ger nya möjligheter till effektivisering och förbättrat kvalitetsarbete i både förvaltning och beslutsfattande.

Frågan är fortfarande mycket stor, så under dagen fokuserar vi på tre områden:

  • Hur automatiserar vi offentlig service och god förvaltning? Hur säkerställer vi en rättssäker och transparent användning av AI i den offentliga förvaltningen?
  • Vilken potential har AI inom den offentliga sjukvården? Varför är datahanteringen en så stor utmaning och vad gör vi för att komma framåt?
  • Hur kan stadens data användas till att lösa urbana utmaningar? Hur gör vi det möjligt för den smarta stadens invånare att kunna vara kloka medborgare?

AI Lund är ett tvärvetenskapligt nätverk vid Lunds universitet som finns till för att stärka forskning, utbildning, förståelse för och samarbete kring AI inom universitetets alla verksamhetsområden. Idag har nätverket 800 medlemmar och ett tusental prenumeranter från alla sektorer av samhället och genomför ett 50-tal publika träffar och arrangemang per år.

Stefan Larsson MODERATOR

Stefan Larsson, docent, forskare och lektor vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet

Leder en forskargrupp vid Lunds universitet inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar. Han är jurist och disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering. Vetenskaplig rådgivare åt flera myndigheter, medlem i Internetstiftelsens styrelse.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Whitney Phillips, medieforskare

Whitney Phillips
Hur använder extremister sociala medier för att förstärka sina budskap och påverka val? En av världens främsta medieforskare, Whitney Phillips, pratar om samspelet mellan kultur, teknik och makt.

Automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor

Hur automatiserar vi offentlig service och god förvaltning? Hur säkerställer man en rättssäker och transparent användning av AI i den offentliga förvaltningen?

I det här passet får du en överblick över AI-utvecklingen inom nationell offentlig sektor, inklusive en rättsvetenskaplig presentation om kommissionens förslag på en AI-rättsakt. Vi intervjuar också DIGG, som koordinerar ett regeringsuppdrag med syftet att främja svensk offentlig AI-användning.

Du får även ta del av erfarenheter från myndighetsutveckling och användning av AI-verktyg, samt LU-kopplad medforskning som utvecklar granskningsmetoder för att säkerställa en hållbar AI-implementering.

Stefan Larsson

Stefan Larsson, docent, forskare och lektor vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet

Leder en forskargrupp vid Lunds universitet inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar. Han är jurist och disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering. Vetenskaplig rådgivare åt flera myndigheter, medlem i Internetstiftelsens styrelse.

Johan Axhamn

Johan Axhamn, universitetslektor vid institutionen för handelsrätt, EHL, Lunds universitet

Forskare och lektor i juridik (rättsvetenskap) vid Lunds universitet, med särskilt fokus på frågor som rör juridikens samspel med ny teknik - t.ex. artificiell intelligens, sociala medier och sakernas internet. Aktiv i AI Lund och ledamot av dess samordningsgrupp. Är också associerad forskare vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) och Institutet för Rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitet. Rådgivare till svenska justitiedepartementet i immaterialrättsliga frågor.

Anna Felländer

Anna Felländer, grundare av AI Sustainability Center

Grundare av AI Sustainability Center och en av Sveriges ledande experter på digitaliseringens effekter på organisationer, samhälle och ekonomi. Tidigare chefekonom på Swedbank, har varit medlem i regeringens digitaliseringsråd, med rådgivande positioner inom den digitala start-up-scenen och stora organisationer inom området hållbar och etisk artificiell intelligens (AI). Är expertrådgivare till SanaLabs och styrelsemedlem i Wallenius Wilhelmsen – ett globalt shipping- och logistikföretag.

Mats Snäll

Mats Snäll, chef digital utveckling, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Som chef inom digital utveckling på DIGG ansvarar han bland annat för DIGG:s del i uppdraget att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens.

Kalle Åström

Kalle Åström, professor i matematik, LTH, Lunds universitet

Kalle Åström är professor vid matematikcentrum på LTH, Lunds universitet. Hans forskning och undervisning är inriktad mot matematik för bildanalys och datorseende. Det inkluderar analys av lågnivåseende, datorseende inom robotik och autonoma fordon, handskriftsigenkänning och medicinsk bildanalys. Koordinator AI Lund.

Kristin Lilieqvist

Kristin Lilieqvist, Strateg och jämställdhetssamordnare, Skatteverket

Kristin har under många år lett Skatteverkets arbete med jämställdhetsintegrering. Stort fokus har varit på jämställt och jämlikt bemötande, något som allt mer behöver anpassas till digitala förutsättningar. Tillsammans med JäMy m.fl. har Kristin utvecklat modellen JiM+ för strukturerat erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering i myndigheter. Hon deltar som jämställdhetsexpert i projektet om jämställd AI i stats­förvaltningen.

AI, medicin och offentlig sjukvård

Vilken potential har AI inom den offentliga sjukvården? Varför är datahanteringen en så stor utmaning och vad gör vi åt det?

Under det här passet möter vi bland andra Erik Renström, rektor för Lunds universitet, som också är medicinsk professor.

Fokus i passet ligger på de möjligheter som AI och maskininlärning ger medicinsk forskning och offentlig sjukvård, till exempel AI-understödd mammografi eller textanalys för att hantera stora textmassor i medicinsk forskning.

Du får även ta del av lärdomar från organiseringen av region Hallands informationsdrivna sjukvård, och därtill träffa årets AI-svensk.

Markus Lingman

Markus Lingman, Överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus. Adjungerad professor i medicin vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Han har en bakgrund som forskande kliniker och chef inom vården med aktuellt fokus på att göra vården mer faktabaserad bland annat genom att nyttiggöra den data som finns – Informationsdriven vård. 2020 blev han utnämnd till årets AI-svensk för sitt arbete och under 2021 publicerades boken, En handbok för informationsdriven vård, där Markus är huvudförfattare.

Erik Renström

Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, professor i experimentell endokrinologi

Erik Renström är sedan 1 januari 2021 rektor vid Lunds universitet. Han är professor i experimentell endokrinologi och har varit dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2018-2020. Han har varit verksam inom sjukvården, akademin och i näringslivet och har även arbetat i skärningspunkten mellan de olika aktörerna i flera projekt.

Sonja Aits

Sonja Aits, biträdande universitetslektor, forskare, medicinsk fakultet, Lunds universitet

Är biträdande universitetslektor vid medicinsk fakultet på Lunds universitet och leder en forskargrupp om celldöd, lysosomer och AI. Är även aktiv inom det universitetsövergripande forskarnätverket AI Lund. Hon är även Principal Investigator vid LUCC - Lunds universitets cancercentrum - och forskare vid eSSENCE: The e-Science Collaboration.

Kristina Lång

Kristina Lång, docent vid Lunds universitet och överläkare på Unilabs mammografienhet, Skånes universitetssjukhus

Leder en forskargrupp vid Lunds universitet som studerar användandet av AI i mammografiscreening och som utvecklar ett billigt bröstdiagnostiskt verktyg för global hälsa. Redaktör för en europeisk vetenskaplig tidskrift inom radiologi. Medicinskt ansvarig för mammografiverksamheten i Skåne.

Stefan Larsson

Stefan Larsson, docent, forskare och lektor vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet

Leder en forskargrupp vid Lunds universitet inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar. Han är jurist och disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering. Vetenskaplig rådgivare åt flera myndigheter, medlem i Internetstiftelsens styrelse.

Kalle Åström

Kalle Åström, professor i matematik, LTH, Lunds universitet

Kalle Åström är professor vid matematikcentrum på LTH, Lunds universitet. Hans forskning och undervisning är inriktad mot matematik för bildanalys och datorseende. Det inkluderar analys av lågnivåseende, datorseende inom robotik och autonoma fordon, handskriftsigenkänning och medicinsk bildanalys. Koordinator AI Lund.

Lunch

Städer, AI och data

Hur kan stadens data användas till att lösa urbana utmaningar? Hur gör vi det möjligt för den smarta stadens invånare att kunna vara kloka medborgare?

Under vårt sista pass får du ta del av en stads erfarenheter av att lösa urbana utmaningar med hjälp av AI. Du får även höra om så kallad smart mobilitet och kritiska perspektiv på vad sensorer och datainsamling i en stad kan medföra från ett medborgarperspektiv.

Stefan Larsson

Stefan Larsson, docent, forskare och lektor vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet

Leder en forskargrupp vid Lunds universitet inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar. Han är jurist och disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering. Vetenskaplig rådgivare åt flera myndigheter, medlem i Internetstiftelsens styrelse.

Kalle Åström

Kalle Åström, professor i matematik, LTH, Lunds universitet

Kalle Åström är professor vid matematikcentrum på LTH, Lunds universitet. Hans forskning och undervisning är inriktad mot matematik för bildanalys och datorseende. Det inkluderar analys av lågnivåseende, datorseende inom robotik och autonoma fordon, handskriftsigenkänning och medicinsk bildanalys. Koordinator AI Lund.

Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren, universitetslektor vid statsvetenskaplig institution, Lunds universitet

Som planeringsinriktad statsvetare intresserar sig Mukhtar-Landgren för kommunal utvecklingsplanering och nya former av organisering i offentlig förvaltning, inklusive smart mobilitet (med fokus på självkörande bussar) i Sverige, Norge och Danmark. Är styrelsemedlem i KEFU (Rådet för kommunekonomisk forskning och utbildning) och Urban Arena, samt affilierad forskare vid K2 (Nationellt centrum för kollektivtrafik).

Martin Güll

Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs stad

2016 blev Martin en av Sveriges första kommunala digitaliseringsdirektörer, med uppdrag att utveckla stadens digitaliseringsförmåga. Helsingborg vill vara en av Europas mest innovativa städer. Han har upphandlat agila utvecklingsprojekt, initierat stadsgemensam hub för IoT, startat Sveriges första kommunala accelerator Hbg Works. Och bygger nu upp en verksamhet, Smarter City Lab, som ska utforska möjligheten med AI i kommunen, med hjälp av ett stadsgemensamt arbete att bli en datadriven stad.

Nätverka

Keynote: Maria Ressa, nobelpristagare

Maria Ressa
Maria Ressa är journalist, författare och medgrundare av webbtidningen Rappler. Under sina år som journalist i Filippinerna har hon fått utstå mängder av anklagelser och hot från Dutertes regim. I år tar hon emot Nobels Fredspris för sin kamp för yttrandefrihet.

Eftersnack

Följ Internetdagarna i sociala medier

Aisha Mossberg och Måns Jonasson i studion från Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av internationella keynotetalare.

Relaterat temaspår på tisdag

En person som hjälper en annan att sätta på ett VR-headset
Tisdag 23 November

Rebellkultur och teknik: om digitalisering i Malmö stad

Malmö stad har jobbat med kollegialt lärande och kulturförändringar i sitt digitaliseringsarbete, och nu delar de med sig. Ta del av insikter och idéer som varit viktiga under resans gång och ta med dig något hem – vissa av exemplen kan du börja använda redan imorgon!

Så tycker våra besökare

"Det är fantastiskt att du kan följa ett tematiskt spår och specialisera dig på vad du tycker är intressant. Internetdagarna är för alla, inte bara för en specifik bransch. Det är fantastiskt!"
Porträtt Jenni Laapotti, besökare Internetdagarna
Jenni Laapotti
"Det bästa med Internetdagarna är de stora frågorna som utforskas och de olika perspektiv som presenteras på konferensen."
Porträtt Innocent Mogenga, besökare Internetdagarna
Innocent Mogenga
"Jag ser så fram emot att besöka Internetdagarna igen i höst. Konferensen innehåller en riktigt bra blandning av kunskap från olika branscher."
Porträtt Pia Nyberg, besökare Internetdagarna
Pia Nyberg
"Det bästa med internetdagarna är att alla är här! Alla som har något att säga om internet och älskar internet lika mycket som vi på Internetstiftelsen."
Porträtt av Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO Internetstiftelsen
Anne-Marie Eklund Löwinder
"Jag har hängt här de senaste 15 åren. Det finns mycket, mycket bra innehåll på konferensen Internetdagarna!"
Porträtt Judith Wolst, besökare Internetdagarna
Judith Wolst
"Det är så många viktiga frågor som tas upp här, så många nya saker jag inte har tänkt på och så många nya idéer."
Porträtt Cecilia MoSze Tham, besökare Internetdagarna
Cecilia MoSze Tham
"Det finns så många passionerade människor här. Och det finns många utmaningar om hur vi gör internet till en plats för möjligheter och gemenskap, och inte en plats för extremism."
Porträtt danah boyd, besökare Internetdagarna
danah boyd
"Internetdagarna är fantastiska eftersom det samlar allt om internet på två hela dagar!"
Porträtt av Cecilia Victoria Kärrberg, besökare Internetdagarna
Cecilia Victoria Kärrberg