Internetdagarna 2021 har redan varit
Online
Svenska

Hur får vi alla i Sverige att delta i det digitala samhället? Räcker det att ge alla samma möjligheter för att vi ska vilja, kunna och faktiskt bli digitalt kompetenta? Lär dig mer om bland annat ramverk för digital kompetens, det digitala samhällskontraktet och hur normer skapas online.

Välkommen till en dag där vi undersöker det digitala kompetenslyftet i gränssnittet mellan samhällsnivå och individnivå. Vem ska ta ansvar för vad, och vilka incitament finns det för det ansvarstagandet?

Har den enskilda individen, utöver rätten även en skyldighet att ta ansvar för den egna kompetensförsörjningen?

På det här spåret lär vi oss bland annat mer om:

  • Hur EU arbetar med att definiera olika digitala kompetenser – och varför vissa av dem är viktigare än andra.
  • Var i den kompetenshöjande processen Sverige befinner sig idag, jämfört med andra länder.
  • Vad som krävs av individen för att ständigt kunna följa med och lära nytt i den digitala utvecklingen.
  • Vad en rimlig "normal" digital kompetensnivå är för en medborgare i ett fullt ut digitaliserat samhälle.
  • Hur vi kan tänka och arbeta med inkludering i samband med digitalt medborgarskap.

Det här spåret riktar sig till alla som jobbar med att öka den digitala kompetensen på individnivå och alla som intresserar sig för digital kompetens ur ett samhällsperspektiv.

Spåret kommer att teckentolkas och första programpunkten är på engelska.

Johanna Koljonen MODERATOR

Johanna Koljonen, författare, programledare och kritiker

Johanna Koljonen är en kulturjournalist, författare, programledare och kritiker med stort samhällsengagemang.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Ayesha Khanna, AI-expert

Ayesha Khanna
Hur kan vi bygga smarta städer med hjälp av artificiell intelligens? AI-experten Ayesha Khanna ger konkreta exempel på hur AI kan lösa problem i olika branscher.

Hej och välkomna!

Björn Appelgren och Johanna Koljonen hälsar välkomna och introducerar dagen.

Johanna Koljonen

Johanna Koljonen, författare, programledare och kritiker

Johanna Koljonen är en kulturjournalist, författare, programledare och kritiker med stort samhällsengagemang.

Björn Appelgren

Björn Appelgren, projektledare på Internetstiftelsen

Ansvarar för Internetstiftelsens folkbildande arbete för vuxna, bland annat Internetkunskap och Internetmuseum.

Which digital skills are important? And why?

Digital competence is a necessity for citizens to be able to be participants in a digital society. But which knowledge, skills and attitudes are most relevant from a citizen's perspective, and why? Does everyone need to know everything?

Riina Vuorikari talks about how the European Commission has worked together with stakeholders and citizens to develop the EU DigComp framework.

Riina will also introduce the new requirements for citizens' digital competence giving a sneak preview of the DigComp 2.2 update, which will be released in early 2022.

Dr Riina Vuorikari

Dr Riina Vuorikari, Research Fellow at the European Commission's Joint Research Centre in Sevilla

Dr. Riina Vuorikari contributes to research and policy support in the field of "Human Capital and Employment". Her work focuses on Digital Competence for Citizens and she enjoys dealing with issues related to the adoption of new technologies and innovation in education and training.

Den digitala kompetensens samhällskontrakt

Sverige ska bli bäst i världen på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Alla ska ges samma rätt och möjligheter att vara delaktig i en digital tid. Men hur är det tänkt att funka, och hur ser egentligen samhällskontraktet mellan medborgare och stat ut?

Theodor Andersson ger oss en lägesbild av hur samhällskontraktet och ekosystemet för det digitala kompetenslyftet ser ut i Sverige och jämför med andra länder som valt andra vägar. Vad kan och bör Sverige göra bättre för att säkerställa en hållbar utveckling inom området?

Theodor Andersson

Theodor Andersson, omvärldsbevakare, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Theo har en bakgrund inom bilaterala handelsförbindelser och internationella relationer. Intresset för digitaliseringen har med tiden stärkts allteftersom den samhälleliga omställningen synliggjorts mer och dess potentiella påverkan diskuterats inom olika socioekonomiska sammanhang. Idag jobbar Theo som omvärldsbevakare på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och har ett intresse för ekonomisk och samhällelig utveckling och relationen mellan människa och maskin.

Den digitala kompetensens livslånga lärande

Digital kompetens är inget fast, utan ständigt föränderligt och en del av ett livslångt lärande. Men vilka incitament finns det för individen och hur tar man sig an det?

Ulli Samuelsson lyfter och resonerar kring ett antal viktiga frågor. Går det att välja om man vill vara med och hur kommer det sig att ”bristande intresse” är det vanligast angivna skälet till att inte använda internet? Vilka konsekvenser får det att stå utanför? Och kan man diskutera den digitala kompetensens livslånga lärande i termer av rättigheter och skyldigheter?

Ulli Samuelsson

Ulli Samuelsson, filosofie doktor, utbildningschef och lektor i pedagogik, Jönköping University

Ulli Samuelsson har en bakgrund som utbildare inom den privata it-branschen. 2014 disputerade hon med en avhandling i pedagogik om ungas digitala (o)jämlikhet. Med fortsatt forskning inom digital inkludering och digital ojämlikhet har hon studerat äldre personers delaktighet i det digitala samhället.

Lunch

Digitalisering som en del av det nya normala?

Johanna Sefyrin diskuterar vilka slags normer och vilken slags normalitet som konstrueras i det alltmer digitaliserade samhället. Vilka aktörer deltar i att upprätthålla och återställa det normala och det avvikande? Hur är det möjligt att ”reparera” det normala, inte bara i termer av att återställa det avvikande till det normala, utan i termer av att förändra det som är problematiskt med normaliteten?

Johanna Sefyrin

Johanna Sefyrin, lektor i informatik vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), vid Linköpings universitet

Johanna Sefyrins forskning handlar om deltagande, genus, makt och kunskap i relation till design och användning av digitala teknologier i olika sammanhang.

Vem är den digitala medborgaren?

Kan man tala om ett digitalt medborgarskap och vad innebär det i så fall? Helena Iacobaeus diskuterar olika sätt att se på begreppet ”den digitala medborgaren” och vad de kan föra med sig. Hon lyfter också frågor kring gränsdragning och inkludering. Är alla medborgare även digitala medborgare och, om inte, går det att inkludera fler?

Helena Iacobaeus

Helena Iacobaeus, doktorand inom statsvetenskap på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet

Helena Iacobaeus forskar om digital inkludering, bland annat inom bibliotekssektorn. Hon har erfarenhet av följeforskning och annan forskning i nära samverkan med myndigheter och organisationer.

Nätverka

Keynote: Amy Webb, futurolog

Amy Webb
Pandemin har chockdigitaliserat världen, men vad innebär det? Lyssna på den världsledande futurologen Amy Webb som utifrån stora mängder data ger träffsäkra prognoser om framtiden.

Eftersnack

Följ Internetdagarna i sociala medier

Aisha Mossberg och Måns Jonasson i studion från Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av internationella keynotetalare.

Relaterat temaspår på måndag

Tre personer som jobbar på en brygga.
Måndag 22 november

Framtidens arbetsliv: hybrider, gig och distans

Distansarbete, hybridteam, digitala nomader, gigekonomi och en globaliserad arbetsmarknad. Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut, och hur kan vi förbereda oss för "det nya normala" redan idag?

Så tycker våra besökare

"Det är fantastiskt att du kan följa ett tematiskt spår och specialisera dig på vad du tycker är intressant. Internetdagarna är för alla, inte bara för en specifik bransch. Det är fantastiskt!"
Porträtt Jenni Laapotti, besökare Internetdagarna
Jenni Laapotti
"Det bästa med Internetdagarna är de stora frågorna som utforskas och de olika perspektiv som presenteras på konferensen."
Porträtt Innocent Mogenga, besökare Internetdagarna
Innocent Mogenga
"Jag ser så fram emot att besöka Internetdagarna igen i höst. Konferensen innehåller en riktigt bra blandning av kunskap från olika branscher."
Porträtt Pia Nyberg, besökare Internetdagarna
Pia Nyberg
"Det bästa med internetdagarna är att alla är här! Alla som har något att säga om internet och älskar internet lika mycket som vi på Internetstiftelsen."
Porträtt av Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO Internetstiftelsen
Anne-Marie Eklund Löwinder
"Jag har hängt här de senaste 15 åren. Det finns mycket, mycket bra innehåll på konferensen Internetdagarna!"
Porträtt Judith Wolst, besökare Internetdagarna
Judith Wolst
"Det är så många viktiga frågor som tas upp här, så många nya saker jag inte har tänkt på och så många nya idéer."
Porträtt Cecilia MoSze Tham, besökare Internetdagarna
Cecilia MoSze Tham
"Det finns så många passionerade människor här. Och det finns många utmaningar om hur vi gör internet till en plats för möjligheter och gemenskap, och inte en plats för extremism."
Porträtt danah boyd, besökare Internetdagarna
danah boyd
"Internetdagarna är fantastiska eftersom det samlar allt om internet på två hela dagar!"
Porträtt av Cecilia Victoria Kärrberg, besökare Internetdagarna
Cecilia Victoria Kärrberg