Internetdagarna 2021 har redan varit
Online
Svenska

Kan vi ha en digital allemansrätt för öppen källkod och öppna data och vad kan det betyda för samhället? Under paneldiskussioner och samtal med politiker, myndigheter och forskare kommer du höra mer om hur digitala allmänningar kan fungera och vad som krävs för att vi ska nå dit.

Under detta spår kommer vi ta upp frågeställningen “skattefinansierad kod och data som digitala allmänningar?”. Med denna liknelse vill vi sätta fokus på om och varför offentlig sektors programvara och data bör tillgängliggöras med öppna licenser i form av öppen källkod och data. Dels genom att belysa ämnet från myndigheters perspektiv och med aktuell forskning, dels genom paneldebatter med civilsamhälle och politiker och dels med inspiration från omvärlden.

Genom att lyfta detta vill vi skapa nyfikenhet och lärande kring om och varför offentlig sektors programvara och data bör tillgängliggöras med öppna licenser. Vi vill ge dig som deltagare en översikt över vilken roll öppen källkod och data kan spela inom digitaliseringen av offentlig sektor, samt en introduktion till liknelsen: öppen källkod och data som digitala allmänningar.

Nätverket NOSAD verkar för en ökad kunskapsdelning och samverkan kring hur användande och samutveckling av öppna data och tillika öppen källkod och öppna standarder kan bidra till samhällets och den offentliga sektorns utveckling. Spårets primära målgrupp är därför alla personer som arbetar med, eller vill lära sig mer om digitalisering av Sverige och hur öppna teknologier kan skapa värde.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Ayesha Khanna, AI-expert

Ayesha Khanna
Hur kan vi bygga smarta städer med hjälp av artificiell intelligens? AI-experten Ayesha Khanna ger konkreta exempel på hur AI kan lösa problem i olika branscher.

Introduktion till NOSAD (Network open Source and data) och dagens tema “skattefinansierad kod och data som digitala allmänningar?”

NOSAD är ett öppet myndighetsnätverk som delar med sig av kunskaper och erfarenheter inom främst öppna data, öppen källkod och öppna standarder för att möjliggöra ökad innovation och kostnadseffektivitet samt digitalisering för offentlig sektor och nytta för samhället.

Maria Dalhage

Maria Dalhage, Projektledare öppna data Arbetsförmedlingen/initiativtagare NOSAD

Maria Dalhage har mångårig erfarenhet av att leda arbetet med digitalisering inom offentlig sektor.  Sedan 2017 arbetar Maria på Arbetsförmedlingen med fokus på öppna data, öppen källkod samt digitala ekosystem. Maria är en av initiativtagarna till nätverket NOSAD (Network Open Source and Data) - ett nätverk för dem som arbetar med eller använder sig av offentlig sektors öppna data.

Jonas Södergren

Jonas Södergren, Bygger öppna system / Arbetsförmedlingen

Jonas Södergren är tekniskt ansvarig för Arbetsförmedlingens satsning på JobTech-området, myndigheten fokuserar här på öppna data och öppen källkod som bas för samverkan med målet att förbättra matchningen. Han är en av initiativtagarna och drivkrafterna bakom myndighetsnätverket NOSAD och finner det lämpligt att all källkod som är skattefinansierad oavkortat också bör vara öppen.

Öppen källkod och data som drivkraft i den digitala transformationen

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen med syftet att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. I detta pass berättar DIGG varför myndigheten har en policy om att programvara som utvecklas eller anskaffas för myndighetens verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod.

Passets sista 10 minuter bjuder vi in deltagare till en frågestund.

Anna Eriksson

Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG - Myndigheten för digital förvaltning.

Anna har arbetat drygt tio år med utveckling och digitalisering inom offentlig sektor som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Hon har lång erfarenhet av samverkan i arbetsgrupperna e-Samverkansprogrammet och E-delegationen. Innan Lantmäteriet arbetade Anna med telekom och IT hos bl.a. Tele2 och ICA.

Från betesmarker till källkod och data – allmänningar förr och i framtiden

Allmänningar är ett uråldrigt sätt att hantera ett samhälles gemensamma resurser. Vad bör vi hantera gemensamt i det digitala samhället och hur vårdar vi våra gemensamma resurser?

Professor Per Runeson introducerar begreppet och visar utifrån pågående forskning hur data-ekosystem bör organiseras för vårt gemensamma bästa.

Passet avslutas med en frågestund.

Per Runeson

Per Runeson, professor vid institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet

Prof. Per Runeson arbetar med empiriska studier av mjukvara i samverkan med företag och offentlig sektor. Tidigare handlade forskningen mest om testning och mjukvarukvalitet i olika former, de senare åren allt mera öppen källkod och öppna data.

Paneldiskussion: Bör skattefinansierad kod och data vara digitala allmänningar?

I en paneldiskussion lyfter vi frågan om skattefinansierad kod och data vara digitala allmänningar. Vad finns att tjäna och för vem? Vilka förutsättningar krävs för detta? Vilka är baksidorna och riskerna? Hur kan dessa förebyggas och hanteras?

Christian Landgren

Christian Landgren, vd och grundare av Iteam

En av Sveriges bästa programmerare enligt IDG, tech-entreprenör, open source-evangelist och rådgivare till regeringen i digitala frågor. Grundare av Öppna Skolplattformen och Predictive Movement. TEDx talare och en av Sveriges tyngsta opinionsbildare inom digitalisering enligt Dagens Opinion.

Joakim Järrebring

Joakim Järrebring, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordinarie ledamot i civilutskottet

Joakim brinner för bostadsfrågor och digitalisering. Han är ordförande i partiets digitaliseringsnätverk i riksdagen och har suttit som ordförande för Sambruk, en förening för kommunal verksamhetsutveckling. Den största politiska utmaningen är att skapa en väg framåt som ger ökad jämlikhet i en globaliserad, urbaniserad och digitaliserad värld anser Joakim.

Josef Andersson

Josef Andersson, Open Source Lead, SVT

Josef är erfaren utvecklare med ett stort intresse för öppen källkod och fri kultur. Han jobbar på SVT i rollen som Open Source Lead för att förbättra och sprida ett Open Source-tankesätt inom organisationen, och har en lång praktisk erfarenhet av ämnet, som utvecklare, översättare, anordnare av hackathons och teknisk skribent.

Niels Paarup-Petersen

Niels Paarup-Petersen, Talesperson digitala frågor, Centerpartiet

Niels Paarup-Petersen är riksdagsledamot för och talesperson för digitala frågor för Centerpartiet. Han har i olika sammanhang arbetat för en smartare digitalisering av Sverige under de senaste dryga tio åren.

Astor Nummelin Carlberg

Astor Nummelin Carlberg, Policy Director, OpenForum Europe

Astor Nummelin Carlberg är den Bryssel-baserade tankesmedjan OpenForum Europes Policy Director. Han arbetade tidigare i Europaparlamentet. I sin roll på OFE ansvarar han för policy-utveckling i frågor som rör digital politik med ett fokus på öppen teknologi, såsom digital soveränitet genom ökad använding av öppen källkod, data och öppna standarder.

Lunch

Introduction to International Benchmarking

Johan Linåker

Johan Linåker, forskare vid RISE och Lunds universitet

Johan Linåker har fokus på hur företag och myndigheter kan använda sig av och samverka kring öppen programvara och data på ett säkert, hållbart och värdeskapande sätt. Han är en av initiativtagarna och drivkrafterna bakom myndighetsnätverket NOSAD och drivs av den öppna kultur och innovation som öppen programvara och data kan medföra

Open Source as part of the Global Digital Infrastructure

The Linux Foundation provides a neutral home and collaborative space for many of todays most pivotal open source projects and acts as a driving force internationally to promote and help raise maturity in the adoption and collaboration on open source software. In this presentation, their chairperson, Nithya Ruff, will provide a global perspective on the adoption of open source software, its impact and why the public sector makes up the fifth and next wave in this historical development.

Nithya A. Ruff

Nithya A. Ruff, Chairperson, The Linux Foundation and Head of Open Source at Comcast

She is responsible for growing Open Source culture and transformation inside of Comcast and driving engagement with external communities. Nithya has been director-at-large on the Linux Foundation Board for the last 3 years and was elected to be Chair of the Linux Foundation Board in 2019.
You can follow her on twitter @nithyaruff and you can find her on https://www.linkedin.com/in/nithyaruff/

The Impact and Adoption of Open Source in the UK

OpenUK is a not-for-profit industry organisation and advocacy body providing a collective voice for the business of Open Technology, being the 3 Opens: open source software, open source hardware and open data, across the UK. In this presentation, their CEO Amanda Brock will talk about their role in enabling the use of the 3 Opens, as well present results from their recently concluded study of what impact open source software has on society.

Amanda Brock

Amanda Brock, CEO OpenUK

Amanda is CEO of the UK body for Open Technology, being open source software, open hardware and open data, OpenUK. Amanda has (amongst many things) previously been the Chair of the Open Source and Intellectual Property (IP) Advisory Group of the United Nations Technology Innovation Labs, and General Counsel of Canonical, one of the world’s biggest open source companies and the commercial sponsor of Ubuntu, setting up the global legal team and running this for 5 years.

Open Source - a Catalyst for Internal and External Innovation at Pole Emploi

Pôle emploi is a French governmental agency which registers unemployed people, helps them find jobs and provides them with financial aid. The agency has in recent years grown a large ecosystem of actors around its open data-sets and APIs, and are mature adopters of open source software as a means to enable open innovation both in terms of software and data. In this presentation, Yann Daudin, Director of Innovation, will talk about their journey to adopting this open mind set and the reasons why.

speaker_image

Caroline Dias, Open Innovation Project Manager at Pôle Emploi

Caroline establishes strategies for the valorisation and capitalization of public sector data to meet the ambitions of sharing and distributing knowledge in a rich and constantly changing ecosystem.

Yann Daudin

Yann Daudin, Head of Innovation @ IT Department of Pôle emploi

For around 15 years, Yann has been working with public and non-profit organizations, accompanying their transformation.
Passionate about technology, and driven by the improvement of public service towards inclusiveness and openness by default, Yann joined Pôle emploi, the French public employment service, in 2020, and supports the open source approach, which is at the heart of Pôle emploi’s IT strategy.

Nätverka

Keynote: Amy Webb, futurolog

Amy Webb
Pandemin har chockdigitaliserat världen, men vad innebär det? Lyssna på den världsledande futurologen Amy Webb som utifrån stora mängder data ger träffsäkra prognoser om framtiden.

Eftersnack

Följ Internetdagarna i sociala medier

Aisha Mossberg och Måns Jonasson i studion från Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av internationella keynotetalare.

Relaterat temaspår på måndag

Siluett av en person som står bakom en pekskärm i en futuristisk miljö
Måndag 22 november

AI i offentlig sektor: möjligheter och ansvar

Hur kan AI lösa urbana utmaningar, ge bättre service inom förvaltning och effektivisera offentlig sjukvård? Under tre olika pass får du ta del av presentationer, paneler, intervjuer och samtala med andra i publiken.

Så tycker våra besökare

"Det är fantastiskt att du kan följa ett tematiskt spår och specialisera dig på vad du tycker är intressant. Internetdagarna är för alla, inte bara för en specifik bransch. Det är fantastiskt!"
Porträtt Jenni Laapotti, besökare Internetdagarna
Jenni Laapotti
"Det bästa med Internetdagarna är de stora frågorna som utforskas och de olika perspektiv som presenteras på konferensen."
Porträtt Innocent Mogenga, besökare Internetdagarna
Innocent Mogenga
"Jag ser så fram emot att besöka Internetdagarna igen i höst. Konferensen innehåller en riktigt bra blandning av kunskap från olika branscher."
Porträtt Pia Nyberg, besökare Internetdagarna
Pia Nyberg
"Det bästa med internetdagarna är att alla är här! Alla som har något att säga om internet och älskar internet lika mycket som vi på Internetstiftelsen."
Porträtt av Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO Internetstiftelsen
Anne-Marie Eklund Löwinder
"Jag har hängt här de senaste 15 åren. Det finns mycket, mycket bra innehåll på konferensen Internetdagarna!"
Porträtt Judith Wolst, besökare Internetdagarna
Judith Wolst
"Det är så många viktiga frågor som tas upp här, så många nya saker jag inte har tänkt på och så många nya idéer."
Porträtt Cecilia MoSze Tham, besökare Internetdagarna
Cecilia MoSze Tham
"Det finns så många passionerade människor här. Och det finns många utmaningar om hur vi gör internet till en plats för möjligheter och gemenskap, och inte en plats för extremism."
Porträtt danah boyd, besökare Internetdagarna
danah boyd
"Internetdagarna är fantastiska eftersom det samlar allt om internet på två hela dagar!"
Porträtt av Cecilia Victoria Kärrberg, besökare Internetdagarna
Cecilia Victoria Kärrberg