Internetdagarna 2022 har redan varit

Hur arbetar man rent konkret med att väva in tillämpad beteendevetenskap i sitt arbete? Hur kan offentliga aktörer använda beteendeinsikter för att skapa bättre tjänster och påverka positiva beteenden? I passet får du tre konkreta case samt chansen att lära dig om metodiken bakom projekten.

Välkommen till ett temaspår som blandar föreläsningar av experter med praktiska metoder och case. Psykologen Niklas Laninge är moderator och kommer att starta dagen med att gå igenom relevanta verktyg och metoder som du kan använda i din verksamhet. Det levandegörs sedan av personer som lyckats gå från beteendeinsikt till beteendeförändrande insatser.

Under spårpasset kommer vi att få lyssna på tre olika case från aktörer inom offentlig sektor, som har tillämpat beteendeinsikter och psykologisk forskning i syfte att påverka medborgares beteenden. 

De kommer att ge oss en inblick i utmaningarna inom:  

  • arbetsmarknad och försörjningsstöd
  • hållbarhet och resursförbrukning
  • utanförskap och vuxenutbildning
Niklas Laninge MODERATOR

Niklas Laninge, Vd Nordic Behaviour Group

Psykolog, författare, företagsledare

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Eliot Higgins, Prisbelönad journalist

Eliot Higgins
I tider av kris och krig ökar spridningen av information explosionsartat. Lyssna på journalisten Eliot Higgins tal om hur han och kollektivet Bellingcat belyser krigsbrott och avslöjar falska nyheter med hjälp av öppna data och sociala medier.

Beteendeinsikter för hållbara beteenden

Psykologen Niklas Laninge hälsar välkomna och ger en kort introduktion av fältet beteendeinsikter och dess roll inom tjänsteutveckling, kommunikation och digitala beteenden.

Psykologen Erik Bohjort delar med sig av en sammanställning av beteendeinsatser som haft en positiv effekt på människors benägenhet att sortera och slänga skräp rätt. Lärdomarna kommer sannolikt att inspirera dig som arbetar med fastighetsförvaltning och hållbarhet i stort.

Därefter tar Jenny Rasmussen, kommunikatör vid Höganäs kommun, vid och berättar om ett beteendeprojekt från 2021 som syftade till att motverka kommunens årliga vattenbrist.

Passet avslutas med ett kort panelsamtal kring möjligheter att förändra invånares beteende med digital kommunikation.

Niklas Laninge

Niklas Laninge, Vd Nordic Behaviour Group

Psykolog, författare, företagsledare

Jenny Rasmussen

Jenny Rasmussen, Kommunikationssamordnare, Höganäs kommun

Spindel i nätet i kommunens centrala kommunikationsenhet. Arbetar strategiskt och operativt med alla möjliga utmaningar som kommunen och dess invånare står inför.

Erik Bohjort

Erik Bohjort, Beteendestrateg

Leg. psykolog, beteendestrateg Nordic Behaviour Group AB

Beteendeinsikter inom arbetsmarknadsområdet

Psykologen Niklas Laninge ger en snabb introduktion till ämnet beteendeinsikter. Du får bekanta dig med de vanligaste metoderna och ett par inspirerande exempel från offentlig sektor i andra länder än Sverige.

Därefter får du höra från Peter Ekström, innovationsledare i Helsingborgs stad, som berättar om ett projekt de utfört tillsammans med Niklas och hans team. Projektet syftade till att öka användandet av de digitala verktyg som kommunen erbjuder stadens försörjningsstödstagare.

Hör om barriärerna för målgruppen och resultatet av de två piloter som utvärderades under februari till juni i år.

Niklas Laninge

Niklas Laninge, Vd Nordic Behaviour Group

Psykolog, författare, företagsledare

Peter Ekström

Peter Ekström, Innovationsledare, Helsingborgs stad

Innovationsledare vid Arbetsmarknadsförvaltningen inom Helsingborgs stad.

Lunch

Beteendeinsikter inom vuxenutbildning

Det sista passet inleds med att beteendevetaren Gabriella Stuart gör en djupdykning i modellen COM-B och hur och när denna används för att få en djup men begriplig förståelse för de barriärer som hindrar viktiga beteenden att bli av.

Därefter får vi höra Lisa Crona, strateg vid Region Halland, berätta om ett beteendeprojekt från 2021 som syftade till att genom köpta och egna digitala kanaler påverka unga vuxnas benägenhet att söka sig till en vuxenutbildning.

Passet avslutas med ett samtal som leds av Niklas Laninge på temat beteendediagnos och utmaningar kring att mäta beteenden inom offentlig sektor.

Niklas Laninge

Niklas Laninge, Vd Nordic Behaviour Group

Psykolog, författare, företagsledare

Lisa Crona

Lisa Crona, Strateg, Region Halland

Strategi och utvecklingsfrågor inom Regionen Hallands område Regional utveckling.

Gabriella Stuart

Gabriella Stuart, Beteendestrateg, Nordic Behvaiour Group AB

MSc Behaviour change vid UCL, medgrundare Nordic Behaviour Group, affilierad med University Collage London.

Fika

Keynote: Rachel Tobac, Etisk hackare

Rachel Tobac
Känner du till säkerhetsluckorna i din organisation? Lyssna på den etiska hackaren Rachel Tobac som hjälper företag att skydda sig mot cyberattacker genom att hacka sig in och avslöja deras säkerhetsluckor och sårbarheter.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier