Hur arbetar man rent konkret med att väva in tillämpad beteendevetenskap i sitt arbete? Hur kan offentliga aktörer använda beteendeinsikter för att skapa bättre tjänster och påverka positiva beteenden? I passet får du tre konkreta case samt chansen att lära dig om metodiken bakom projekten.

Välkommen till ett temaspår som blandar föreläsningar av experter med praktiska metoder och case. Psykologen Niklas Laninge är moderator och kommer att starta dagen med att gå igenom relevanta verktyg och metoder som du kan använda i din verksamhet. Det levandegörs sedan av personer som lyckats gå från beteendeinsikt till beteendeförändrande insatser.

Under spårpasset kommer vi att få lyssna på tre olika case från aktörer inom offentlig sektor, som har tillämpat beteendeinsikter och psykologisk forskning i syfte att påverka medborgares beteenden. 

De kommer att ge oss en inblick i utmaningarna inom:  

  • arbetsmarknad och försörjningsstöd
  • hållbarhet och resursförbrukning
  • utanförskap och vuxenutbildning
Niklas Laninge MODERATOR

Niklas Laninge, Vd Nordic Behaviour Group

Psykolog, författare, företagsledare

Program för detta temaspår

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier