Online
Svenska

Digitaliseringen av samhället kräver medskapande för att skapa tjänster som gör nytta för medborgarna. Men hur ska det gå till? Öppna skolplattformens initiativtagare lyfter tillsammans med forskare, tekniker, politiker m fl hur vi kan göra den svenska offentliga digitaliseringen till en framgång.

De stora samhällsutmaningarna vi har framför oss är komplexa. Vi behöver digitalisering för att lösa utmaningarna i vården, skolan och omsorgen samtidigt som klimathoten ska avvärjas. På vissa områden går digitaliseringen fortare än tåget, på andra halkar vi efter. I slutändan handlar det om demokrati – samhället måste fungera, och det behöver byggas gemensamt. Inte av några utvalda få. Öppen källkod, öppen data och samverkan mellan offentligt och privat, stort och smått och mellan privatpersoner och företag är vägen fram.

I det här spåret kommer Öppna skolplattformens initiativtagare tillsammans med forskare, politiker, utvecklare och samhällsanalytiker att på ett mycket konkret sätt lyfta fram hur vi kan göra den svenska offentliga digitaliseringen till en framgång – från teknik och arbetssätt till organisation och politisk prioritering. Hur vi kan göra samtalet och samarbetet mellan utvecklare, användare och offentliga beslutsfattare bättre? Vilka goda exempel kan vi titta närmare på och dra lärdom av redan idag? Och teknik i alla ära, men hur får vi upp det här på politikens agenda? Det är ju, trots allt, ytterst en fråga om demokrati och ett hållbart samhälle.

Det kommer att handla en hel del om öppna principer som open source och API. Vi kommer att prata mycket om säkerhet och om behovet av kompetensförstärkning bland beställare och kravställare. Vi kommer att diskutera sätt att möta svårigheter med upphandlingar och LoU (för de finns). Vi kommer att visa på modeller för mer effektiv, användarcentrerad och medborgardriven utveckling, med agila metoder och kontinuerlig utveckling ) och sätta fokus på användbarhet och tillgänglighet. Vi kommer att utse Sveriges bästa API. Och teknik i all ära – vi behöver också våra politikers uppmärksamhet och prioritering, därför deltar de också i samtalet.

Elin Ahldén MODERATOR

Elin Ahldén, kommunikationsspecialist och grundare, Lennox PR

Senior specialist inom PR, corporate communication och förändringsarbete; rådgivare och aktivist i frågor kring jämlikhet, jämställdhet, civic tech och mänskliga rättigheter i den pågående industriella revolutionen.

Alexander Crawford MODERATOR

Alexander Crawford, grundare och vd, HumanPhase

Alexander Crawford är en erfaren processledare, moderator och analytiker som brinner för att förstå vår samtid. Han är en engagerad generalist som följer de skiften vi ser i ekonomier, samhällen, teknologier, politiken och kulturen i Sverige och världen. Han var under många år projektledare och programdesigner för det stora globala mötet Tällberg Forum. Han var också tf vd på tankesmedjan Global Utmaning. Idag hjälper han Svenska Institutet vidareutveckla sina ledarskapsprogram.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Whitney Phillips, medieforskare

Whitney Phillips
Hur använder extremister sociala medier för att förstärka sina budskap och påverka val? En av världens främsta medieforskare, Whitney Phillips, pratar om samspelet mellan kultur, teknik och makt.

Öppna skolplattformen som exempel på möjligheter inom räckhåll

Visionen är digitalisering, innovation, medskapande och medborgarnytta – men hur ska det gå till att realisera den? Christian Landgren berättar historien om Öppna skolplattformen, en app byggd av programmeringskunniga föräldrar för att lösa ett gemensamt problem. Hur kan Öppna skolplattformen tjäna som exempel på principen om öppen källkod och medborgardriven utveckling?

Christian Landgren

Christian Landgren, vd och grundare av Iteam

En av Sveriges bästa programmerare enligt IDG, tech-entreprenör, open source-evangelist och rådgivare till regeringen i digitala frågor. Grundare av Öppna Skolplattformen och Predictive Movement. TEDx talare och en av Sveriges tyngsta opinionsbildare inom digitalisering enligt Dagens Opinion.

Status för offentlig digitalisering i Sverige

Hur kan vi placera Öppna Skolplattform-storyn i ett större perspektiv?

Hör forskare och samhällsanalytiker ge sin syn på Sveriges placering i OECD-studien, dra historiska paralleller till andra stora historiska industri- och infrastruktursatsningar och ge framtidsspaningar och rekommendationer.

Ytterligare talare presenteras under hösten.

Johan Magnusson

Johan Magnusson, Professor, Göteborgs Universitet

Johan Magnusson är professor och föreståndare för SCDI Göteborg (www.scdi.se). Hans forskning rör offentlig sektors digitalisering, med ett särskilt fokus på styrningsrelaterade frågor. Han är forskningsledare för Forskningskonsortiet Digital Förvaltning (www.digitalforvaltning.se) där fokus ligger på klinisk forskning för att stötta ökad digital mognad i offentlig sektor.

Den stora politikerpanelen

Utan politikerna, inga stora reformer. Hur gör vi digitaliseringen till en mer central fråga i det politiska samtalet och den kommande valrörelsen? Vad säger politikerna själva om att tillägna sig digital kompetens och att huruvida den värderas tillräckligt högt?

Ytterligare talare presenteras under hösten.

Niels Paarup-Petersen

Niels Paarup-Petersen, Talesperson digitala frågor, Centerpartiet

Niels Paarup-Petersen är riksdagsledamot för och talesperson för digitala frågor för Centerpartiet. Han har i olika sammanhang arbetat för en smartare digitalisering av Sverige under de senaste dryga tio åren.

Oliver Rosengren

Oliver Rosengren, Kommunal´råd (M), Växjö

Oliver Rosengren (M) är kommunalråd i Växjö och bland annat ansvarig för digitalisering i kommunen. I Sveriges kommuner och regioner leder han den moderata gruppen i digitaliseringsberedningen.

Denis Begic

Denis Begic, riksdagsledamot (S)

Denis är socialdemokratisk riksdagsledamot från Örebro med lång bakgrund inom kommunal skolpolitik och stort engagemang för vad den digitala välfärden faktiskt ska innehålla. Hans hjärtefrågor är en god välfärd och en utbildningens möjlighet att ge varje barn jämlika förutsättningar att lyckas i livet och forma sin egen framtid.

Lorena Delgado Varas

Lorena Delgado Varas, riksdagsledamot (V)

Lorena Delgado Varas är sedan 2018 riksdagsledamot (v) för Stockholms läns valkrets. Hon är också ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. Delgado Varas kom tillsammans med sin familj som flykting från Chile och Argentina till Hallstahammar 1975. Hon är uppvuxen och bor i Skärholmen. Hon gick i gymnasiet i Chile, är utbildad kemiingenjör på KTH och har arbetat på Astra Zeneca. Hon har tidigare varit ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd och ledamot i kommunfullmäktige.

STAT-UP

Vi lanserar begreppet Stat-Up: en ny approach till offentlig digital transformation. Vilka aspekter av det svenska näringslivets framgångsrika digitalisering är applicerbara, och vilka är inte det? Vilket stöd respektive hinder kan till exempel upphandling och finansieringsmodell, governance och styrning, samt krav på transparens, öppenhet, demokrati och inkludering utgöra?

Ytterligare talare presenteras under hösten.

Johanna Lindberg

Johanna Lindberg, Forskare, Luleå Tekniska Universitet

Johanna Lundberg är projektledare för CDT (Center for Distance-spanning Technology) vid Luleå Tekniska Universitet och projektledare för projektet Predictive Movement, en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens. Johanna är också doktorand, rådgivare i hållbart företagande, Bredbandskoordinator och samordnare för landsbygdsfrågor vid Region Norrbotten, och även f d professionell havsseglare och Åre-entreprenör.

Johan Linåker

Johan Linåker, Forskare vid RISE och Lunds universitet

Johan Linåker har fokus på hur företag och myndigheter kan använda sig av och samverka kring öppen programvara och data på ett säkert, hållbart och värdeskapande sätt. Han är en av initiativtagarna och drivkrafterna bakom myndighetsnätverket NOSAD och drivs av den öppna kultur och innovation som öppen programvara och data kan medföra

Lunch

Teknik och infrastruktur för offentlig digitalisering

Välkommen till den tekniska verktygslådan för framgångsrik offentlig digital omställning: säkerhet, egendata, identifikation, arbetsmetoder, open source, blockkedjor, APIer och så vidare. Vad är tillämpligt? Vad är inte det?

Vi räknar också med att ta död på några seglivade myter (bland annat om säkerhet och öppen källkod).

Ytterligare talare presenteras under hösten.

Erik Hellman

Erik Hellman, utvecklingschef, Iteam

Erik Hellman har stort intresse för och engagerar sig ofta i teknikfrågor som rör tillgänglighetsanpassning och hur man bygger verklig samhällsnytta. Erik är utvecklingschef på Iteam och en av upphovsmakarna till appen Öppna skolplattformen.

Christian Landgren

Christian Landgren, vd och grundare av Iteam

En av Sveriges bästa programmerare enligt IDG, tech-entreprenör, open source-evangelist och rådgivare till regeringen i digitala frågor. Grundare av Öppna Skolplattformen och Predictive Movement. TEDx talare och en av Sveriges tyngsta opinionsbildare inom digitalisering enligt Dagens Opinion.

Johan Öbrink

Johan Öbrink, Digital Strateg, SEB

Johan Öbrink började IT-karriären på 80-talets pojkrum där han programmerade sin VIC 20. Idag är han digital strateg på SEB och syns i TV4 som expert på digitalisering, it-säkerhet och effekterna av teknik på människor och samhälle. Han är också en av grundarna till den moderna folkrörelse som är Öppna Skolplattformen.

Maria Dalhage

Maria Dalhage, projektledare öppna data Arbetsförmedlingen/initiativtagare NOSAD

Maria Dalhage har mångårig erfarenhet av att leda arbetet med digitalisering inom offentlig sektor.  Sedan 2017 arbetar Maria på Arbetsförmedlingen med fokus på öppna data, öppen källkod samt digitala ekosystem. Maria är en av initiativtagarna till nätverket NOSAD (Network Open Source and Data) – ett nätverk som för dem som arbetar med eller använder sig av offentlig sektors öppna data.

Patrik "paf" Fältström

Patrik "paf" Fältström, Technical Director and Head of Security, Netnod

Var med och byggde upp SUNET på KTH i mitten av 80-talet och har därefter arbetat åt Försvarsmakten, Bunyip, Tele2, Cisco och nu Netnod. Driver frågor kring standardisering, robusthet och internationalisering och har författat standarderna för Whois++, ENUM och Internationella domännamn (IDN). Rådgivare åt flertalet organisationer och företag, medlem i expertgrupper i Sverige och utomlands. Ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien och fick av Estlands President 2011 Orden av Terra Mariana.

Göran Westerlund

Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig/CDO Alingsås kommun.

Göran har i olika roller en mycket lång erfarenhet av digitaliseringsarbetet i kommunal verksamhet och har varit delaktig i Alingsås fokus på öppna standarder och öppen programvara för utveckling och anskaffning av digitala lösningar. Utöver sin roll som Digitaliseringsansvarig/CDO sitter han också i styrelsen för föreningen Sambruk där 100 av landets kommuner samverkar kring digital utveckling.

Sweden API Awards: Vinnaren och finalisterna

Med API som princip växer möjligheterna att lyckas med den digitala omställningen. Sveriges bästa API ska vara till nytta för mänskligheten, lättanvänt, säkert, byggd med integritet och på öppen teknik. Under Internetdagarna 2021 delas för första gången API Awards, priset för bästa API, ut. Hör en presentation av finalisterna och hjälp oss att ge dem en välförtjänt publik hyllning!

Nomineringen öppnas och juryn presenteras den 5 oktober under Innovationsveckan. Läs mer om API Awards här: https://innovationsveckan.nu/program/sweden-api-award/

Johan Öbrink

Johan Öbrink, Digital Strateg, SEB

Johan Öbrink började IT-karriären på 80-talets pojkrum där han programmerade sin VIC 20. Idag är han digital strateg på SEB och syns i TV4 som expert på digitalisering, it-säkerhet och effekterna av teknik på människor och samhälle. Han är också en av grundarna till den moderna folkrörelse som är Öppna Skolplattformen.

Fika

Keynote: Shoshana Zuboff, Harvardprofessor

Shoshana Zuboff
Smarta mobiler och sociala medier har förenklat våra liv, men till vilket pris? Harvardprofessorn Shoshana Zuboff pratar om techjättarnas spårning på nätet som ett hot mot mänskliga rättigheter.

Eftersnack

Ditt biljettköp steg-för-steg:

Börja med att hitta ett temaspår per dag som du vill gå på.

Välj biljettyp; måndag, tisdag eller båda dagarna. 800 kr per dag exkl. moms.

Fyll i dina uppgifter och välj ditt temaspår.

Fullfölj ditt köp i kassan.

Grattis du har säkrat din biljett till Internetdagarna 2021!

Aisha Mossberg och Måns Jonasson i studion från Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av internationella keynotetalare.

Relaterat temaspår på tisdag

En person som hjälper en annan att sätta på ett VR-headset
Tisdag 23 November

Rebellkultur och teknik: om digitalisering i Malmö stad

Malmö stad har jobbat med kollegialt lärande och kulturförändringar i sitt digitaliseringsarbete, och nu delar de med sig. Ta del av insikter och idéer som varit viktiga under resans gång och ta med dig något hem – vissa av exemplen kan du börja använda redan imorgon!

Så tycker våra besökare

"Det är fantastiskt att du kan följa ett tematiskt spår och specialisera dig på vad du tycker är intressant. Internetdagarna är för alla, inte bara för en specifik bransch. Det är fantastiskt!"
Porträtt Jenni Laapotti, besökare Internetdagarna
Jenni Laapotti
"Det bästa med Internetdagarna är de stora frågorna som utforskas och de olika perspektiv som presenteras på konferensen."
Porträtt Innocent Mogenga, besökare Internetdagarna
Innocent Mogenga
"Jag ser så fram emot att besöka Internetdagarna igen i höst. Konferensen innehåller en riktigt bra blandning av kunskap från olika branscher."
Porträtt Pia Nyberg, besökare Internetdagarna
Pia Nyberg
"Det bästa med internetdagarna är att alla är här! Alla som har något att säga om internet och älskar internet lika mycket som vi på Internetstiftelsen."
Porträtt av Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO Internetstiftelsen
Anne-Marie Eklund Löwinder
"Jag har hängt här de senaste 15 åren. Det finns mycket, mycket bra innehåll på konferensen Internetdagarna!"
Porträtt Judith Wolst, besökare Internetdagarna
Judith Wolst
"Det är så många viktiga frågor som tas upp här, så många nya saker jag inte har tänkt på och så många nya idéer."
Porträtt Cecilia MoSze Tham, besökare Internetdagarna
Cecilia MoSze Tham
"Det finns så många passionerade människor här. Och det finns många utmaningar om hur vi gör internet till en plats för möjligheter och gemenskap, och inte en plats för extremism."
Porträtt danah boyd, besökare Internetdagarna
danah boyd
"Internetdagarna är fantastiska eftersom det samlar allt om internet på två hela dagar!"
Porträtt av Cecilia Victoria Kärrberg, besökare Internetdagarna
Cecilia Victoria Kärrberg
Tre personer som sitter och med bärbar dator utomhus

Vad väntar du på?

På Internetdagarna 2021 kan du välja att fördjupa dig inom om allt från AI i offentlig sektor, till sociala medier och hur du påverkar digitala beteenden. Oavsett vad du är intresserad av kan vi lova dig två dagar av inspiration, nätverkande och unika insikter från branschledande experter. Bara 800 kronor exkl. moms per dag. Kom och bredda ditt digitala perspektiv med oss!