Hur skapar vi en hållbar omställning i samhället? Var med när ledande forskare från KTH diskuterar digitaliseringens möjligheter och risker. Och få kunskap om vad digitaliseringen betyder för en hållbar utveckling inom flera samhällsviktiga områden.

KTHs forskning inom digitalisering spänner sig över flera områden. Dels inom säkerhet och integritet, stadsbyggande, smarta hem och byggnader. Men vi forskar även inom transport, energi samt policy och digital transformation inom industrin. 

Under vårt temaspår kommer vi att samla flera av våra forskare och fördjupa diskussionen om digitaliseringens möjligheter och risker. Och hur vi kan använda oss av den för att nå en hållbar samhällsutveckling. 

Digitalisering är en central del i vårt arbete mot en hållbar omställning i samhället. Innovationer inom digitalisering innebär stora möjligheter att lösa flera av samtidens akuta behov inom hållbar design och produktionsprocesser, bland annat. Men samtidigt som digitaliseringen utgör en stor potential, innebär den även svåra utmaningar. Vilka kan vi förutse redan idag?

Välkommen till en dag med inspirerande föreläsningar och samtal. Du som deltar i vårt temaspår kommer att få en spännande inblick i aktuell forskning och innovation inom digitalisering för en hållbar utveckling.

 

Karin Larsdotter MODERATOR

Karin Larsdotter, Moderator KTH, vice föreståndare KTH Climate Action Centre

Karin Larsdotter arbetar på KTH Sustainability Office och är vice föreståndare för KTH Climate Action Centre. Hon har en doktorsexamen i tillämpad miljömikrobiologi från KTH och en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av arbete med forskningssamverkan, forskningspolitik, ansvarsfull forskning och innovation (RRI), samt hållbar utveckling inom forskning och högskolesektorn.

Program för detta temaspår

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier