Internetdagarna 2022 har redan varit

Hur skapar vi en hållbar omställning i samhället? Var med när ledande forskare från KTH diskuterar digitaliseringens möjligheter och risker. Och få kunskap om vad digitaliseringen betyder för en hållbar utveckling inom flera samhällsviktiga områden.

KTHs forskning inom digitalisering spänner sig över flera områden. Dels inom säkerhet och integritet, stadsbyggande, smarta hem och byggnader. Men vi forskar även inom transport, energi samt policy och digital transformation inom industrin. 

Under vårt temaspår kommer vi att samla flera av våra forskare och fördjupa diskussionen om digitaliseringens möjligheter och risker. Och hur vi kan använda oss av den för att nå en hållbar samhällsutveckling. 

Digitalisering är en central del i vårt arbete mot en hållbar omställning i samhället. Innovationer inom digitalisering innebär stora möjligheter att lösa flera av samtidens akuta behov inom hållbar design och produktionsprocesser, bland annat. Men samtidigt som digitaliseringen utgör en stor potential, innebär den även svåra utmaningar. Vilka kan vi förutse redan idag?

Välkommen till en dag med inspirerande föreläsningar och samtal. Du som deltar i vårt temaspår kommer att få en spännande inblick i aktuell forskning och innovation inom digitalisering för en hållbar utveckling.

 

Karin Larsdotter MODERATOR

Karin Larsdotter, Moderator KTH, vice föreståndare KTH Climate Action Centre

Karin Larsdotter arbetar på KTH Sustainability Office och är vice föreståndare för KTH Climate Action Centre. Hon har en doktorsexamen i tillämpad miljömikrobiologi från KTH och en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av arbete med forskningssamverkan, forskningspolitik, ansvarsfull forskning och innovation (RRI), samt hållbar utveckling inom forskning och högskolesektorn.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Max Schrems, Integritetsaktivist

Max Schrems
Max Schrems är en drivkraft i arbetet för internetanvändares digitala integritet och för en uppmärksammad kamp mot nätjättarna om deras datainsamling. Genom domarna Schrems I och II har han lyckats förändra användningen av internet som vi känner till den.

Akademin, digitalisering och hållbar utveckling

Om digitaliseringens möjligheter och risker för att nå en hållbar samhällsutveckling och akademins betydelse för utveckling.

Jan "Gulan" Gulliksen

Jan "Gulan" Gulliksen, Professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering, KTH

Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH. Han forskar och undervisar inom områdena användbarhet och tillgänglighet till digitala system, användarcentrerad systemdesign, digitalisering och digital arbetsmiljö. Nyligen mottog han Levi-priset för sin forskning inom arbetet med digital arbetsmiljö.

Digitalization and Industrial Transformation

Digitalization has the potential to accelerate industry transformation for increased productivity and more sustainable processes and business models. What are the priorities and how can digital technologies drive sustainability? Can an industrial digital transformation accelerate the transition to a circular economy through automation, connectivity, modeling and simulation, and data handling/exploitation?

James Gross

James Gross, Professor at EECS/KTH and Associate Director at Digital Futures

James Gross is Professor at KTH Royal Institute of Technology, Associate Director at KTH Digital Futures and Co-Director of KTH’s TECoSA. He has been a board member of KTH’s Innovative Centre for Embedded Systems, and Director of KTH’s ACCESS Linnaeus Centre. His research interests are mobile systems & networks, critical machine-to-machine communications, edge computing, resource allocation and performance evaluation methods, particularly stochastic network calculus and age of information.

Jan "Gulan" Gulliksen

Jan "Gulan" Gulliksen, Professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering, KTH

Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH. Han forskar och undervisar inom områdena användbarhet och tillgänglighet till digitala system, användarcentrerad systemdesign, digitalisering och digital arbetsmiljö. Nyligen mottog han Levi-priset för sin forskning inom arbetet med digital arbetsmiljö.

Karin Larsdotter

Karin Larsdotter, Moderator KTH, vice föreståndare KTH Climate Action Centre

Karin Larsdotter arbetar på KTH Sustainability Office och är vice föreståndare för KTH Climate Action Centre. Hon har en doktorsexamen i tillämpad miljömikrobiologi från KTH och en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av arbete med forskningssamverkan, forskningspolitik, ansvarsfull forskning och innovation (RRI), samt hållbar utveckling inom forskning och högskolesektorn.

Monica Bellgran

Monica Bellgran, Professor i produktionsledning vid KTH och föreståndare för forskningsplattformen Industriell transformation

Monica Bellgran har 30 års erfarenhet av industriell utveckling, särskilt inom produktion och produktionsteknik och numera med ett starkt hållbarhetsfokus. Hon har forskat och undervisat vid flera lärosäten. Professor sedan 2006. Bellgran har arbetat i näringslivet i tio år; på Volvo CE, Haldex AB, LKAB och Teknikföretagen, samt varit engagerad i nationella initiativ för produktion i Sverige. Ledamot i IVA, och tidigare ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Sebastiaan Meijer

Sebastiaan Meijer, Professor in Health Care Logistics

Sebastiaan Meijer specializes in simulation, gaming and other participatory methods to capture real-world complexity in innovation processes. Interests in theory of design of complex adaptive systems and the backbones of society. Working mostly on health care, health prevention and promotion systems, but equally interested in other large-scale questions.

Digitalisering för smarta och hållbara transporter

Trender som globalisering, befolkningsökning och urbanisering gör att transportbehovet ökar i hela världen. Detta sätter press på transportsystemen; tillgängligheten, effektiviteten och säkerheten behöver öka. Samtidigt behöver vi minska miljöpåverkan och användning av naturresurser för att säkerställa en hållbar utveckling. Problemen och utmaningarna kring transportsystemen är komplexa och kräver innovativa lösningar, samt samarbeten mellan olika intressenter och samhällsaktörer. Hur kan uppkopplade och automatiserade transportsystem bidra till smarta och hållbara transporter?

Jonas Mårtensson

Jonas Mårtensson, Föreståndare ITRL, Professor i reglerteknik med inriktning mot transportsystem

Jonas Mårtensson är föreståndare för Integrated Transport Research Lab och professor i reglerteknik med inriktning mot transportsystem. Han leder forskning i en multidisciplinär miljö med flera intressenter som svarar på globala miljöutmaningar inom transport. Hans forskning är inom uppkopplade och automatiserade transportsystem. Han är knuten till Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), KTH Digital Futures, och han är tematisk ledare inom KTH Transportplattform.

Security Vulnerabilities in Real-World IoT Applications

The rapidly evolving Internet of Things (IoT) makes the world a fascinating place to live in, connecting a variety of otherwise unconnected “things” from heart pacemakers, baby monitors, and surveillance cameras to cars, industrial and military robots, and to large-scale IoT systems like smart cities. Unfortunately, the power of IoT apps can be abused by attackers, unnoticeably to users. In this talk, we will discuss how popular IoT application platforms are susceptible to attacks that violate user privacy resulting in massive exfiltration of sensitive information as well as suggest short- and long-term countermeasures.

Musard Balliu

Musard Balliu, Associate Professor

Musard Balliu is a Cybersecurity Researcher at KTH. He leads the LangSec group conducting research at the intersection of computer security, programming languages, and formal methods. Musard's contributions range from foundations to practice of security and privacy with main focus on language-based security and its applications to the Web and IoT domain. He recently received the Facebook Privacy-Enhancing Technologies research award in 2021, and Google Research Scholar award in 2022.

How to Manage the Privacy Risk in Data Sharing?

Due to privacy reasons, disclosure of data might not be possible so that value of the data is not exploited. In this talk we outline some privacy risks in data-sharing and we give some advice on how to approach the problem. We will also discuss some promising approaches on privacy-preserving learning.

Tobias Oechtering

Tobias Oechtering, Professor in Information Science and Engineering and Director of KTH Digitalization Research Platform

Tobias Oechtering is a Professor in Information Science and Engineering and Director of KTH Digitalization Research Platform. His research interests include fundamental bounds and optimal algorithmic designs in information theory, physical layer privacy and security, communications, data analytics, networked control, and intelligent and cyber-physical system design.

Future Sustainable Power Systems

Intelligent Sustainable Grid (ISG) Lab at KTH integrates artificial intelligence (AI) and machine learning to design new solutions for the decarbonization of the energy sector. Here you will learn how they are using advanced control and optimization methods to address the control, stability, and cybersecurity challenges of future sustainable power systems, and how this supports a high share of renewables.

Qianwen Xu

Qianwen Xu, Assistant Professor, Electrical Power and Energy Systems KTH

Qianwen Xu is Assistant Professor in Electrical Power and Energy Systems and Director of Intelligent Sustainable Grid (ISG) Lab at KTH. In 2018, she received a PhD in electrical engineering from Nanyang Technological University, Singapore. Her research focus is control, optimization and digitalization of power grids and microgrids. She serves as Vice Chair in IEEE Power and Energy Society & Power Electronics Society, Sweden Chapter, and is Associate Editor in IEEE Transactions on Smart Grid.

Hemmens berättelser om smarta elnät

Hushåll utpekas som viktiga spelare i utvecklingen av smarta elnät. Vad innebär det för hushållens vardagsliv? Det här forskningsprojektet har undersökt vilken roll privata hushåll spelar i övergången till smarta elnät. Rapporter från myndigheter och energibranschen har granskats, för att förstå vilka förväntningar som finns på hushållen. Forskarna har också genomfört en fallstudie av hushåll i ett pilotområde där den senaste typen av smarta elmätare i Sverige införts.

Cecilia Katzeff

Cecilia Katzeff, Docent i Människa-datorinteraktion

Cecilia Katzeff är docent i Människa–datorinteraktion och fil. dr i psykologi. Hon arbetar på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH. Där forskar hon på medborgares roll i övergången till ett hållbart samhälle. Hon leder forskning om hushållens roll i smarta elnät, i energigemenskaper och digitala tjänster för energianvändning och vad det har för betydelse för våra vardagsliv.

Lunch

Framtidens resurseffektiva byggnader – hur Levande labb kan bidra med kunskap kring digitalisering i samhället

KTH Live-In Lab möjliggör forskning och utveckling i verkliga byggnader och i samverkan mellan industri och akademi. Vi samlar in och delar data från tusentals sensorer, och även från enskilda forskningsprojekt. Men hur kan denna data och olika nya system användas för att möjliggöra framtidens smarta och hållbara byggnader? Centrumföreståndare Jonas Anund Vogel beskriver de senaste årens utmaningar och lärdomar.

Jonas Anund Vogel

Jonas Anund Vogel, Föreståndare/Director KTH Live-In Lab

Jonas Anund Vogel är föreståndare för KTH Live-In Lab vid KTH Kungliga Tekniska högskolan. Som föreståndare är hans mål att accelerera innovation och göra smarta och hållbara byggnader till verklighet inom år istället för decennier. Detta tacklas genom att öppna upp byggnader och system, dela data för forskare, industripartners, lärare och studenter att använda i multidisciplinära forsknings- och utvecklingsprojekt.

Att kartlägga livsvillkor för ökad hållbarhet

Hur vi planerar och bygger påverkar den sociala hållbarheten i städerna, t.ex. jämlikhet och integration. Forskningen är inriktad på att kartlägga och identifiera ojämlika livsvillkor som stadsbyggande och planering har mandat att påverka. Forskningen bygger på detaljerade stadsrumsanalyser där tillgänglighet till olika samhälleliga resurser och viktiga funktioner som exempelvis utbildning, kollektivtrafik, lekplatser, idrott, rekreation och kultur kartläggs i syfte att vägleda framtida planering och stadsbyggande. Exempel från olika forskningsprojekt där ökad digitalisering öppnar för nya möjligheter.

Ann Legeby

Ann Legeby, Professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH

Ann Legeby är professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH. Forskningen fokuserar på stadsbyggandets sociala dimension och städers sociala logik. Segregation, stadsliv och jämlika livsvillkor är centrala forskningsteman. I forskningen utvecklas metoder och angreppssätt inom stadsrumsanalys för att adressera olika hållbarhetsaspekter.

AI and Sustainabilty Impacts

The emergence of artificial intelligence (AI) and its progressively-wider impact on many sectors requires an assessment of its effect on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Using a consensus-based expert-elicitation process, we find that AI can enable the accomplishment of 134 targets across all the goals, but it may also inhibit 59 targets. Two areas where we identify high potential of AI are health (SDG 3) and sustainable cities (SDG 11).

Ricardo Vinuesa

Ricardo Vinuesa, Associate Professor, KTH Kungliga Tekniska högskolan

Ricardo Vinuesa is a fluid dynamicist and machine-learning researcher. He is an Associate Professor at KTH Royal Institute of Technology, as well as a Researcher at the KTH Climate Action Centre. Vinuesa is also Vice-director of the KTH Digitalization Platform. Research interests: numerical simulation, turbulent boundary layers, flow control, artificial intelligence, sustainability.

Avslutande samtal

Medskick om digitalisering och hållbar utveckling.

Jan "Gulan" Gulliksen

Jan "Gulan" Gulliksen, Professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering, KTH

Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH. Han forskar och undervisar inom områdena användbarhet och tillgänglighet till digitala system, användarcentrerad systemdesign, digitalisering och digital arbetsmiljö. Nyligen mottog han Levi-priset för sin forskning inom arbetet med digital arbetsmiljö.

Karin Larsdotter

Karin Larsdotter, Moderator KTH, vice föreståndare KTH Climate Action Centre

Karin Larsdotter arbetar på KTH Sustainability Office och är vice föreståndare för KTH Climate Action Centre. Hon har en doktorsexamen i tillämpad miljömikrobiologi från KTH och en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av arbete med forskningssamverkan, forskningspolitik, ansvarsfull forskning och innovation (RRI), samt hållbar utveckling inom forskning och högskolesektorn.

Fika

Keynote: Abbie Richards, Desinformationsexpert

Abbie Richards
Tiktok är en enorm källa till information. Vilka utmaningar skapar det för plattformens unga användare? Abbie Richards är en framstående tiktokare som undersöker desinformation som sprids på plattformen. Hon har även en bakgrund som komiker. Lyssna på Abbie Richards tal där hon bryter hon ner det komplexa informationsflödet med pedagogiska förklaringar och humor.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier