Internetdagarna 2022 har redan varit

I en lyckad digitalisering av samhället måste alla ges samma möjlighet att vara digitalt delaktiga. Men hur skapar vi förutsättningar för inkludering, och hur undanröjer vi de hinder som skapar digitalt utanförskap?

Välkommen till en dag där vi närmar oss allas inkludering i det digitala samhället från olika perspektiv. Vi fördjupar oss i hur digitaliseringen kan ske på ett demokratiskt vis och för allas bästa. Vi tittar på vad livslångt lärande innebär för inkludering i en digital tid, och undersöker hur vi kan undanröja de hinder som skapar digitalt utanförskap.

I det här temaspåret lär du dig bland annat mer om:

  • vad forskningen säger om digitalisering ur ett demokratiperspektiv
  • hur vi bäst skapar förutsättningar för ett livslångt lärande
  • vad vi kan lära oss av exkluderande digitalisering
  • hur individens möte med det digitala ser ut och vilka hinder som skapar ett digitalt utanförskap.
Karin Hübinette MODERATOR

Karin Hübinette, Frilansjournalist och producent

Efter nästan 25 år på SVT som programledare, inrikeschef och projektledare för riksdagsvalet jobbar Karin nu med samhällsfrågor i olika former, bl a som projektledare för Future of Democracy och som moderator för samtalsserien Idébaren på Kulturhuset i Stockholm. Sen några år tillbaka är hon ordförande för Institutet för Mediestudier.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Eliot Higgins, Prisbelönad journalist

Eliot Higgins
I tider av kris och krig ökar spridningen av information explosionsartat. Lyssna på journalisten Eliot Higgins tal om hur han och kollektivet Bellingcat belyser krigsbrott och avslöjar falska nyheter med hjälp av öppna data och sociala medier.

Digitalisering, men för vems bästa?

Digitalisering kan ses som ett experiment som vi nu genomför på samhällelig nivå utan vidare reflektion kring hur vi ska säkerställa att utfallet gagnar samtliga invånare. I ljuset av hur vi ska hantera det digitala utanförskapet, visar forskningsresultat på en total frikoppling från demokrati och politik som det mest kritiska problemet. Hur kan vi säkerställa att digitaliseringen inte hanteras slentrianmässigt, och att nyttan tillfaller samtliga invånare?

Johan Magnusson

Johan Magnusson, Professor verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet

Johan Magnusson är professor vid Göteborgs universitet, föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation samt forskningsledare för Forskningskonsortiet Digital Förvaltning. Hans forskning fokuserar på styrningsrelaterade frågor kopplade till offentlig digitalisering, och han är mycket aktiv i debatten. Han utsågs 2022 till en av de 50 mest inflytelserika personerna inom teknologi i Sverige (Tech 50).

Så kan artificiell intelligens användas som ett verktyg för ökad inkludering

Med artificiell intelligens får verksamheter och organisationer som jobbar med inkludering och delaktighet en helt ny verktygslåda till sitt förfogande. Har man förståelse för medborgarnas behov och kunskap om verktygen går det att ta sig an utmaningar på sätt som tidigare inte var möjligt. Men om verktygen ska användas på rätt sätt går det inte att lämna över utvecklingen till teknikerna. Istället måste de som känner behoven på djupet vara involverade i arbetet.

Anders Thoresson

Anders Thoresson, Projektledare och Storyteller, AI Sweden

Anders Thoresson jobbar som Storyteller på AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens. Han gör också podden Digitalsamtal och har som teknikjournalist bevakat digitalisering och samhälle i drygt 20 år.

When Digitalisation for Inclusion becomes Exclusive

We are entering a time of increased digitalisation, where digital programmes are delivering ever more rapid and significant change to the way that we live, work, and relate to each other. In this talk we will look at some of the drivers for inclusive digitalisation and some of the steps that the UK has taken in this direction. Using examples, we will examine how some of these moves towards digital inclusion might inadvertently result in digital exclusion and what we might do to prevent this.

Lizzie Coles-Kemp

Lizzie Coles-Kemp, Professor of Information Security, Royal Holloway University of London

Lizzie Coles-Kemp is a researcher specialising in the design of accessible and inclusive security approaches. She has specialised in working with marginalised and underserved groups since 2008. Lizzie is known for her field research on the impact of digital exclusion on digital security practices. She has a long track record of working in partnership with the UK’s National Cyber Security Centre as well as with local and central government. 

Lunch

Människans möte med teknik i det digitala samhället

Digitalisering pågår med full kraft men samhället förmår inte att inkludera alla. Det vet Terese Raymond och Katarina Gidlund, som i rapporten "Digitala samhällshinder" har undersökt hur Region Västernorrland arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Här delar Terese med sig av insikter om hur människans möte med tekniken ser ut i syfte att öka förståelsen för hur vi kan undanröja digitala hinder.

Terese Raymond

Terese Raymond, Nationell samordnare för Digidel

Terese Raymond är nationell samordnare för nätverket Digidel. Där jobbar hon med olika typer av projekt som ökar digital delaktighet.

Digitalt försts möte med användaren i fokus

Digitalt först med användaren i fokus var en treårig nationell satsning (2018-2020) för att höja folkbibliotekens digitala kunskap i syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten. En viktig del av förankringen av projektet var att fånga upp kunskap - eller brist på kunskap - när det skaver i mötet mellan biblioteksmedarbetare och biblioteksbesökare. Vilka är skaven och vad kan biblioteken lära andra aktörer?

Eleonor Grenholm

Eleonor Grenholm, Handläggare, Kungliga biblioteket

Eleonor Grenholm är handläggare på Kungliga biblioteket, KB. Hon arbetar bland annat med bibliotekens lärplattform Digiteket och biblioteksutveckling ur ett nationellt perspektiv. 2018-2020 var hon samordnare för bibliotekens kompetenssatsning Digitalt först med användaren i fokus som syftade till att etablera biblioteken som nav för digital kompetens.

Hur river vi digitala hinder? Samtal om erfarenheter från region Västernorrland och Digitalt först med användaren i fokus

Ett fördjupande samtal och erfarenhetsutbyte mellan Terese Raymond och Eleonor Grenholm om hur vi kan riva digitala hinder och främja den digitala kompetensen hos medborgarna.

Terese Raymond

Terese Raymond, Nationell samordnare för Digidel

Terese Raymond är nationell samordnare för nätverket Digidel. Där jobbar hon med olika typer av projekt som ökar digital delaktighet.

Eleonor Grenholm

Eleonor Grenholm, Handläggare, Kungliga biblioteket

Eleonor Grenholm är handläggare på Kungliga biblioteket, KB. Hon arbetar bland annat med bibliotekens lärplattform Digiteket och biblioteksutveckling ur ett nationellt perspektiv. 2018-2020 var hon samordnare för bibliotekens kompetenssatsning Digitalt först med användaren i fokus som syftade till att etablera biblioteken som nav för digital kompetens.

Fika

Keynote: Rachel Tobac, Etisk hackare

Rachel Tobac
Känner du till säkerhetsluckorna i din organisation? Lyssna på den etiska hackaren Rachel Tobac som hjälper företag att skydda sig mot cyberattacker genom att hacka sig in och avslöja deras säkerhetsluckor och sårbarheter.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier