I en lyckad digitalisering av samhället måste alla ges samma möjlighet att vara digitalt delaktiga. Men hur skapar vi förutsättningar för inkludering, och hur undanröjer vi de hinder som skapar digitalt utanförskap?

Välkommen till en dag där vi närmar oss allas inkludering i det digitala samhället från olika perspektiv. Vi fördjupar oss i hur digitaliseringen kan ske på ett demokratiskt vis och för allas bästa. Vi tittar på vad livslångt lärande innebär för inkludering i en digital tid, och undersöker hur vi kan undanröja de hinder som skapar digitalt utanförskap.

I det här temaspåret lär du dig bland annat mer om:

  • vad forskningen säger om digitalisering ur ett demokratiperspektiv
  • hur vi bäst skapar förutsättningar för ett livslångt lärande
  • vad vi kan lära oss av exkluderande digitalisering
  • hur individens möte med det digitala ser ut och vilka hinder som skapar ett digitalt utanförskap.
Karin Hübinette MODERATOR

Karin Hübinette, Frilansjournalist och producent

Efter nästan 25 år på SVT som programledare, inrikeschef och projektledare för riksdagsvalet jobbar Karin nu med samhällsfrågor i olika former, bl a som projektledare för Future of Democracy och som moderator för samtalsserien Idébaren på Kulturhuset i Stockholm. Sen några år tillbaka är hon ordförande för Institutet för Mediestudier.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Eliot Higgins, Prisbelönad journalist

Eliot Higgins
I tider av kris och krig ökar spridningen av information explosionsartat. Lyssna på journalisten Eliot Higgins tal om hur han och kollektivet Bellingcat belyser krigsbrott och avslöjar falska nyheter med hjälp av öppna data och sociala medier.

Digitalisering, men för vems bästa?

Digitalisering kan ses som ett experiment som vi nu genomför på samhällelig nivå utan vidare reflektion kring hur vi ska säkerställa att utfallet gagnar samtliga invånare. I ljuset av hur vi ska hantera det digitala utanförskapet, visar forskningsresultat på en total frikoppling från demokrati och politik som det mest kritiska problemet. Hur kan vi säkerställa att digitaliseringen inte hanteras slentrianmässigt, och att nyttan tillfaller samtliga invånare?

Johan Magnusson

Johan Magnusson, Professor verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet

Johan Magnusson är professor vid Göteborgs universitet, föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation samt forskningsledare för Forskningskonsortiet Digital Förvaltning. Hans forskning fokuserar på styrningsrelaterade frågor kopplade till offentlig digitalisering, och han är mycket aktiv i debatten. Han utsågs 2022 till en av de 50 mest inflytelserika personerna inom teknologi i Sverige (Tech 50).

Hur skapar vi förutsättningar för inkludering, hållbarhet och livslångt lärande?

Vad betyder livslångt lärande i en digital samtid av artificiell intelligens och autonoma system? Och vad kan vi lära oss av historien? Det här spårpasset kommer visa på hur vuxenutbildning, folkbildning och bibliotek i nästan 70 år positionerats som viktiga för att möta en automatiserad framtid samt vilka nya utmaningar vi står inför idag.

Lina Rahm

Lina Rahm, Biträdande lektor i medie- och miljöhistoria med inriktning på artificiell intelligens och autonoma system, KTH

Lina Rahm är biträdande lektor i medie- och miljöhistoria med inriktning på artificiell intelligens och autonoma system, finansierat av WASP-HS Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Med en bakgrund i pedagogik befinner sig Linas forskning i överlappningen mellan teknikhistoria och utbildningshistoria.

When Digitalisation for Inclusion becomes Exclusive

We are entering a time of increased digitalisation, where digital programmes are delivering ever more rapid and significant change to the way that we live, work, and relate to each other. In this talk we will look at some of the drivers for inclusive digitalisation and some of the steps that the UK has taken in this direction. Using examples, we will examine how some of these moves towards digital inclusion might inadvertently result in digital exclusion and what we might do to prevent this.

Lizzie Coles-Kemp

Lizzie Coles-Kemp, Professor of Information Security, Royal Holloway University of London

Lizzie Coles-Kemp is a researcher specialising in the design of accessible and inclusive security approaches. She has specialised in working with marginalised and underserved groups since 2008. Lizzie is known for her field research on the impact of digital exclusion on digital security practices. She has a long track record of working in partnership with the UK’s National Cyber Security Centre as well as with local and central government. 

Lunch

Människans möte med teknik i det digitala samhället

Digitalisering pågår med full kraft men samhället förmår inte att inkludera alla. Det vet Terese Raymond och Katarina Gidlund, som i rapporten "Digitala samhällshinder" har undersökt hur Region Västernorrland arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Här delar Terese med sig av insikter om hur människans möte med tekniken ser ut i syfte att öka förståelsen för hur vi kan undanröja digitala hinder.

Terese Raymond

Terese Raymond, Nationell samordnare för Digidel

Terese Raymond är nationell samordnare för nätverket Digidel. Där jobbar hon med olika typer av projekt som ökar digital delaktighet.

Digitalt försts möte med användaren i fokus

Digitalt först med användaren i fokus var en treårig nationell satsning (2018-2020) för att höja folkbibliotekens digitala kunskap i syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten. En viktig del av förankringen av projektet var att fånga upp kunskap - eller brist på kunskap - när det skaver i mötet mellan biblioteksmedarbetare och biblioteksbesökare. Vilka är skaven och vad kan biblioteken lära andra aktörer?

Eleonor Grenholm

Eleonor Grenholm, Handläggare, Kungliga biblioteket

Eleonor Grenholm är handläggare på Kungliga biblioteket, KB. Hon arbetar bland annat med bibliotekens lärplattform Digiteket och biblioteksutveckling ur ett nationellt perspektiv. 2018-2020 var hon samordnare för bibliotekens kompetenssatsning Digitalt först med användaren i fokus som syftade till att etablera biblioteken som nav för digital kompetens.

Hur river vi digitala hinder? Samtal om erfarenheter från region Västernorrland och Digitalt först med användaren i fokus

Ett fördjupande samtal och erfarenhetsutbyte mellan Terese Raymond och Eleonor Grenholm om hur vi kan riva digitala hinder och främja den digitala kompetensen hos medborgarna.

Terese Raymond

Terese Raymond, Nationell samordnare för Digidel

Terese Raymond är nationell samordnare för nätverket Digidel. Där jobbar hon med olika typer av projekt som ökar digital delaktighet.

Eleonor Grenholm

Eleonor Grenholm, Handläggare, Kungliga biblioteket

Eleonor Grenholm är handläggare på Kungliga biblioteket, KB. Hon arbetar bland annat med bibliotekens lärplattform Digiteket och biblioteksutveckling ur ett nationellt perspektiv. 2018-2020 var hon samordnare för bibliotekens kompetenssatsning Digitalt först med användaren i fokus som syftade till att etablera biblioteken som nav för digital kompetens.

Fika

Keynote: Rachel Tobac, Etisk hackare

Rachel Tobac
Känner du till säkerhetsluckorna i din organisation? Lyssna på den etiska hackaren Rachel Tobac som hjälper företag att skydda sig mot cyberattacker genom att hacka sig in och avslöja deras säkerhetsluckor och sårbarheter.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier

Du kanske också är intresserad av

Kristina Alexanderson i sommarmiljö.
Måndag 21 november

Lärande i en digitaliserad skola: hur blir det likvärdigt?

Hur kan lärare optimera sin undervisning i en digital tid? Och hur hjälper vi alla elever att utveckla sin digitala kompetens? Få kunskap om hur skolan kan skapa likvärdiga förutsättningar för lärare att undervisa och för elever att kunna lära.

Paulina Modlitba Internetdagarna 2022
Måndag 21 november

Trendspaning: få koll på tekniken som formar framtiden

Metaverse, blockkedjor, web3 och kvantdatorer. Hur kommer dagens innovationer att förändra samhället? Lär dig mer om teknikbranschens snackisar och få med dig konkreta verktyg för att göra omvärldsbevakningar på egen hand!