Internetdagarna 2021 har redan varit
Online
Svenska

Distansarbete, hybridteam, digitala nomader, gigekonomi och en globaliserad arbetsmarknad. Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut, och hur kan vi förbereda oss för "det nya normala" redan idag?

Välkommen till ett spår där vi djupdyker i förändringar på arbetsmarknaden och gemensamt tar oss an utmaningen att bättre förstå hur vi kommer att jobba och leva imorgon.

Under våra timmar tillsammans kommer vi att få ta del av insikter och lärdomar från flera olika perspektiv kring 'det nya normala'. Allt från företagens utmaningar med hybrida arbetssätt och hur myndigheter jobbar mot en digitaliserad arbetsmarknad till vikten av livslångt lärande, nya möjligheter för mindre samhällen och den enskilde individens längtan efter större flexibilitet i arbetslivet. Lyssna till forskare, ledare och pionjärer inom framtidens arbetsliv och få nya tips och idéer kring hur du själv och din organisation bättre kan rusta er för morgondagen.

Det sägs att pandemin skyndade på en transformation av arbetsmarknaden motsvarande fem år, på bara en natt. Vi kommer inte gå tillbaka till hur det var förut utan behöver hitta nya sätt och strategier för att navigera i arbetsmarknaden post-corona – både som individer, ledare, organisationer och samhällen.

Vi avslutar spåret med ett gemensamt co-labb där vi i blandade grupper med talare och deltagare spånar kring hybrida arbetssätt för framtiden.

Framtidens arbetsliv presenteras av Svenska Nomader – Sveriges största community för digitala nomader och distansarbetare som startade 2017 och idag samlar 11 000 individer för gemensamma samtal och projekt som involverar individer, företag, organisationer, akademi och myndigheter.

Emelie Fågelstedt MODERATOR

Emelie Fågelstedt, medgrundare Svenska Nomader

Emelie Fågelstedt är frilansande digital strateg sedan tio år och medgrundare av Svenska Nomader - Sveriges största community för digitala nomader. Hon är van föreläsare om framtidens arbetsmarknad med fokus på gigekonomin och distansarbete. Emelie har själv levt och jobbat som digital nomad under flera år, med bas i Tokyo och London.

Program för detta temaspår

Försnack

Iipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec metus lacus, suscipit eu est ac, varius faucibus lacus. Sed eu commodo ligula, non semper velit.

Keynote: Whitney Phillips, medieforskare

Whitney Phillips
Hur använder extremister sociala medier för att förstärka sina budskap och påverka val? En av världens främsta medieforskare, Whitney Phillips, pratar om samspelet mellan kultur, teknik och makt.

Ett arbetsliv i förändring

Distansarbete, hybrida arbetssätt, digitala nomader, gigekonomi och globalisering. Arbetsmarknaden är under ständig förändring, vilket påverkar så väl individer och företag som samhället i stort. Vi inleder dagen med en trendspaning kring arbetsmarknaden post-corona.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt, medgrundare Svenska Nomader

Emelie Fågelstedt är frilansande digital strateg sedan tio år och medgrundare av Svenska Nomader - Sveriges största community för digitala nomader. Hon är van föreläsare om framtidens arbetsmarknad med fokus på gigekonomin och distansarbete. Emelie har själv levt och jobbat som digital nomad under flera år, med bas i Tokyo och London.

Forskning om Sustainable Future Work

Självledarskap, ledarskap och sättet vi arbetar på måste omdefinieras i takt med att vi rör oss allt mer mot distansbaserade och hybrida arbetsmodeller.

Nina Bozic driver den kollaborativa plattformen för Sustainable Future Work på RISE som kopplar samman över 40 forskare. Just nu forskar hon kring hur vi kan bygga morgondagens organisationer, där digital teknologi, nya organisationsformer med fokus på deltagande och innovationskultur integreras. Under passet får vi också en inblick i vilka områden RISE tittar på för en hållbar framväxt av framtidens arbetsmarknad.

Nina Bozic

Nina Bozic, senior researcher in Innovation Management and the Future of Work at RISE

Nina Bozic är senior forskare inom Innovation Management och Future of Work på RISE - Research Institutes of Sweden. Hon driver den kollaborativa plattformen för Sustainable Future Work på RISE som kopplar samman över 40 forskare. Ninas intresse ligger i att omdefiniera bilden av hur vi jobbar, självledarskap och ledarskap i en tid där arbetslivet är digitalt och platsoberoende. Hon har 17 års erfarenhet av att utforska arbetslivet som innovationsfacilitator, inom offentlig och privat sektor.

Jobtech och öppna arbetsmarknadsdata

En djupdykning i morgondagens arbets- och utbildningssystem med fokus på kompetensmatchning. Gregory Golding berättar om Jobtech Development, Arbetsförmedlingens satsning på en hållbar och gemensam datainfrastruktur för arbetsmarknaden. Lär dig mer om det senaste inom jobtech-området och möjligheterna med öppna arbetsmarknadsdata för att säkra kompetensmatchning i framtiden.

Gregory Golding

Gregory Golding, chef för JobTech Development

Greg är chef för JobTech som är Arbetsförmedlingens satsning på en hållbar och gemensam datainfrastruktur för arbets- och utbildningsekosystem. Han har tidigare bott i Sydafrika och Storbritannien men kallar numera Sverige sitt hem. Greg drivs av nyfikenhet och innoverar gärna kring system- och beteendeförändringar i syfte att utveckla samhället.

Det hybrida arbetslivet ur storbolagens perspektiv

På senare år har frågor som rör digitala arbetssätt i aktivitetsbaserade miljöer och co-working varit uppe för diskussion och nu fått brännande relevans under pandemin. Det talas allt mer om morgondagens hybrida arbetsliv och hur vi ska jobba i mer distribuerade team framöver. Detta är en utmaning, inte minst för storföretagen som behöver hitta nya rutiner kopplade till digitala arbetssätt och en arbetskultur som får flera hundra (eller tusen!) medarbetare att känna sig inkluderade. Hur kan storföretagen gå till väga för att hitta strategier för morgondagens hybrida arbetsliv?

Mille Beckman

Mille Beckman, COO & Senior Advisor på GoToWork

Mille Beckman är digital strateg och rådgivare inom verksamhetsutveckling av arbetssätt och arbetsplatser. Han är en flitigt anlitad föreläsare kring framtidens arbetsliv, ofta med utgångspunkten i den stora organisationens utmaningar. Mille har under sina 20 år inom it- och telekombranschen sett hur distansarbete och framtidens arbetsliv gått som en röd tråd. Närmast kommer han från rollen som Head of Digitalization and Change Management – Prof Services Telia.

Paus

Gigekonomin – en del av framtidens arbetsmarknad

Gigekonomin växer i Sverige och allt fler människor väljer att ta sig an kortare uppdrag framför att söka en traditionell anställning, dels som egenföretagare och dels genom gigplattformar. Dr Claire Ingram kommer att prata om hur gigarbete organiseras i Sverige idag och hur det skiljer sig från resten av världen utifrån aktuell forskning. Hon kommer även att resonera kring vad dessa mönster innebär för samhället och för den svenska modellen.

Dr. Claire Ingram Bogusz

Dr. Claire Ingram Bogusz, universitetslektor i Information Systems på Uppsala Universitet

Dr Claire Ingram är universitetslektor i Information Systems på Uppsala Universitet och affilierad forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hennes undervisning och forskning undersöker de förändringar och spänningar som uppstår när organisering flyttar från den fysiska världen och online, både med hjälp av eller utan algoritmer. För närvarande forskar hon om gigekonomin och smarta städers ekosystem, och har tidigare även studerat kryptovalutor och ekosystem för plattformar.

Morgondagen ur ett fackligt perspektiv

När jobben och förutsättningarna för arbete förändras behövs möjligheter att utvecklas och ställa om. Ett ökat distansarbetande och giggjobbande ställer nya krav på såväl verksamheter som lagstiftare men också på arbetsmiljön. Hur formar vi morgondagens arbetsliv tillsammans?

Ann-Therese Enarsson

Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion

Ann-Therese Enarsson är utbildad jurist och är vd på Futurion, TCO och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Ann-Therese har lång erfarenhet av omvärldsanalys och opinionsbildning. Och har tidigare varit chef för forskning och samhällsinsikter på Systembolaget.

Flyttmönster och ett förändrat arbetsliv

Hur ser vi på att jobba och bo i framtiden? En rapport från The Remote Lab och tankesmedjan Futurion identifierar de viktigaste signalerna kring möjligheterna med distansarbete, flytt från storstäderna och lokala satsningar för att locka talanger.

Maria Svensson Wiklander och Jenny Sandström lyfter aktuella exempel på livsstilstrender, förändrade rörelsemönster och lokala satsningar på ett mer distansoberoende arbetsliv. De berättar även om arbetet vid The Remote Lab, en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv med bas i Östersund.

Jenny Sandström

Jenny Sandström, medgrundare The Remote Lab och Gomorron Östersund

Jenny Sandström är medgrundare av The Remote Lab, en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv. Hon har ett förflutet som innovationsrådgivare och lång bakgrund inom digital utveckling. Jenny är med och driver den utvecklingsorienterade co-workinghubben Gomorron Östersund med tre sajter i Östersund. Hon är en av dem bakom initiativet Jämtland Calling, involverad i Sveriges största inflyttarprojekt samt att bygga framtidens samverkanshubbar för Myndigheter.

Maria Svensson Wiklander

Maria Svensson Wiklander, medgrundare The Remote Lab och Gomorron Östersund

Maria Svensson Wiklander är medgrundare av The Remote Lab, en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv. Under de tio senaste åren har hon startat och drivit flera distansoberoende organisationer. Maria är med och driver den utvecklingsorienterade co-workinghubben Gomorron Östersund med tre sajter i Östersund. Hon är en av dem bakom initiativet Jämtland Calling, involverad i Sveriges största inflyttarprojekt samt att bygga framtidens samverkanshubbar för myndigheter.

Framtidsspaningar – hur påverkar det dig?

Summering av förmiddagen med kommentarer från talarna samt kort introduktion till eftermiddagens labb om hybrida arbetssätt.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt, medgrundare Svenska Nomader

Emelie Fågelstedt är frilansande digital strateg sedan tio år och medgrundare av Svenska Nomader - Sveriges största community för digitala nomader. Hon är van föreläsare om framtidens arbetsmarknad med fokus på gigekonomin och distansarbete. Emelie har själv levt och jobbat som digital nomad under flera år, med bas i Tokyo och London.

Lunch

Framtidens kontor och arbetsplatsstrategier

Hybridkontor, satellitkontor, co-working, hubbar och virtuella lösningar. Hur ser framtidens kontor ut? Hur kan arbetsplatsen stödja ett alltmer digitaliserat och mobilt arbetsliv? Vilken roll ska arbetsplatsen spela för verksamheten och medarbetarna? Varför ska vi jobba på kontoret överhuvudtaget?

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och tusentals människor rör sig inom deras kontor varje dag. I dialog med ledningsgrupper, storbolag, startups och myndigheter har Henrik Eriksson en unik kunskap om de utmaningar och behov som finns rörande framtidens arbetsplats. Ta del av hans insikter kring hur man skapar en arbetsplatsstrategi som får verksamheter och människor att utvecklas.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, ansvarig arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning, Vasakronan

Henrik Eriksson är ansvarig för arbetsplatsstrategier på Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag. Han jobbar nära ledningsgrupper för att förstå deras utmaningar med arbetsplatsen och har hjälpt hundratals företag till nya kontor. Genom innovation, change management och stor förståelse för teknikens roll på arbetsplatsen är han en av de främsta profilerna inom morgondagens kontorslösningar i Sverige.

Peter Ingman

Peter Ingman, Medgrundare Flowpass

Peter Ingman är en välkänd kommunikationsspecialist och serieentreprenör. Han har länge varit med och lett utveckling inom media, kommunikation, ledarskap samt team- och personlig utveckling. Nyligen startade han Proptech-initiativet Flowpass för att omfamna Future Way of Working och för att vara med och utmana hur företag kommer att jobba mer distribuerat i framtiden.

Den hybrida arbetsmodellen och virtuell co-working

Den hybrida arbetsmodellen är här och den sätter sin prägel på arbetsplatsen, arbetskraften och arbetskulturen. Företag behöver erbjuda friare och flexiblare arbetsvillkor, arbetskraften blir både intern och extern och digital infrastruktur blir nyckeln för att hålla allt på plats. Det har gett utrymme för virtuella coworking-ytor, skalbar extern arbetskraft och den nya generationens frilansnätverk.

Christoffer Persson

Christoffer Persson, medgrundare Svenska Nomader & Kraf-10

Medgrundare av Svenska Nomader, Sverige största community för digitala nomader, och Kraf-10, den nya generationens frilansnätverk. Digital affärsutvecklare och visionär med passion för hållbarhet och disruption. Christoffer har arbetat med marknadsföring och försäljning under de senaste nio åren.

Co-labb om hybrida arbetssätt

Publik och talare deltar i ett gemensamt co-labb med syfte att hitta hörnstenar och vägledning kopplat till morgondagens hybrida arbetssätt. Framåt förutspås hybriden – där hälften är på plats på kontoret och hälften på distans – bli norm. Hur skapar vi en god arbetskultur när vi jobbar i distribuerade team? Vilka digitala verktyg och rutiner för digitala arbetssätt behövs? Hur ser arbetsplatsen ut?

Deltagarna jobbar i mindre break-out grupper för att hitta hållbara strategier för framtiden. Resultaten diskuteras sedan gemensamt tillsammans med passets talare.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt, medgrundare Svenska Nomader

Emelie Fågelstedt är frilansande digital strateg sedan tio år och medgrundare av Svenska Nomader - Sveriges största community för digitala nomader. Hon är van föreläsare om framtidens arbetsmarknad med fokus på gigekonomin och distansarbete. Emelie har själv levt och jobbat som digital nomad under flera år, med bas i Tokyo och London.

Mille Beckman

Mille Beckman, COO & Senior Advisor på GoToWork

Mille Beckman är digital strateg och rådgivare inom verksamhetsutveckling av arbetssätt och arbetsplatser. Han är en flitigt anlitad föreläsare kring framtidens arbetsliv, ofta med utgångspunkten i den stora organisationens utmaningar. Mille har under sina 20 år inom it- och telekombranschen sett hur distansarbete och framtidens arbetsliv gått som en röd tråd. Närmast kommer han från rollen som Head of Digitalization and Change Management – Prof Services Telia.

Christoffer Persson

Christoffer Persson, medgrundare Svenska Nomader & Kraf-10

Medgrundare av Svenska Nomader, Sverige största community för digitala nomader, och Kraf-10, den nya generationens frilansnätverk. Digital affärsutvecklare och visionär med passion för hållbarhet och disruption. Christoffer har arbetat med marknadsföring och försäljning under de senaste nio åren.

Nätverka

Keynote: Maria Ressa, nobelpristagare

Maria Ressa
Maria Ressa är journalist, författare och medgrundare av webbtidningen Rappler. Under sina år som journalist i Filippinerna har hon fått utstå mängder av anklagelser och hot från Dutertes regim. I år tar hon emot Nobels Fredspris för sin kamp för yttrandefrihet.

Eftersnack

Följ Internetdagarna i sociala medier

Aisha Mossberg och Måns Jonasson i studion från Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av internationella keynotetalare.

Relaterat temaspår på tisdag

Äldre person i en permobil som fotar med mobilen
Tisdag 23 november

Digital kompetens: för individ eller samhälle?

Hur får vi alla i Sverige att delta i det digitala samhället? Räcker det att ge alla samma möjligheter för att vi ska vilja, kunna och faktiskt bli digitalt kompetenta? Lär dig mer om bland annat ramverk för digital kompetens, det digitala samhällskontraktet och hur normer skapas online.

Så tycker våra besökare

"Det är fantastiskt att du kan följa ett tematiskt spår och specialisera dig på vad du tycker är intressant. Internetdagarna är för alla, inte bara för en specifik bransch. Det är fantastiskt!"
Porträtt Jenni Laapotti, besökare Internetdagarna
Jenni Laapotti
"Det bästa med Internetdagarna är de stora frågorna som utforskas och de olika perspektiv som presenteras på konferensen."
Porträtt Innocent Mogenga, besökare Internetdagarna
Innocent Mogenga
"Jag ser så fram emot att besöka Internetdagarna igen i höst. Konferensen innehåller en riktigt bra blandning av kunskap från olika branscher."
Porträtt Pia Nyberg, besökare Internetdagarna
Pia Nyberg
"Det bästa med internetdagarna är att alla är här! Alla som har något att säga om internet och älskar internet lika mycket som vi på Internetstiftelsen."
Porträtt av Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO Internetstiftelsen
Anne-Marie Eklund Löwinder
"Jag har hängt här de senaste 15 åren. Det finns mycket, mycket bra innehåll på konferensen Internetdagarna!"
Porträtt Judith Wolst, besökare Internetdagarna
Judith Wolst
"Det är så många viktiga frågor som tas upp här, så många nya saker jag inte har tänkt på och så många nya idéer."
Porträtt Cecilia MoSze Tham, besökare Internetdagarna
Cecilia MoSze Tham
"Det finns så många passionerade människor här. Och det finns många utmaningar om hur vi gör internet till en plats för möjligheter och gemenskap, och inte en plats för extremism."
Porträtt danah boyd, besökare Internetdagarna
danah boyd
"Internetdagarna är fantastiska eftersom det samlar allt om internet på två hela dagar!"
Porträtt av Cecilia Victoria Kärrberg, besökare Internetdagarna
Cecilia Victoria Kärrberg