Internetdagarna 2022 har redan varit

Vad krävs för att skapa innovation som gör skillnad? Vinnova bjuder in till samtal kring framsyn och spekulativ design som metod för samhällsförändring och bjuder på konkreta verktyg som hjälper dig innovera på nya sätt.

Klimatförändring, pandemier och sociala klyftor. Vi står inför globala utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver nya metoder som kan bidra till ett samhälle som är både socialt och miljömässigt hållbart. Innovation har aldrig varit viktigare, men hur gör vi skillnad på riktigt? 

Under vårt temaspår pratar vi om insatsen framtidsprototyper. Hur vi kan använda dem för att förstå de större sammanhangen och undersöka vilken riktning vi vill röra oss i som samhälle. 

Arbeta med framtidsprototyper
I utlysningen inom framtidsprototyper har vi bett våra sökande att använda sig av gestaltningar – i form av objekt, miljöer, smaker, ljud och upplevelser av olika slag – för att möjliggöra för invånare, områdesexperter och beslutsfattare att spekulera kring möjliga framtider.

Under temaspåret bjuder vi in våra finansierade projekt att berätta mer om hur de arbetar med framsyn och spekulativ design, och delar med oss av konkreta verktyg. Vi bjuder också in en internationell expertgrupp till bredare samtal kring varför vi behöver framtidstänk för att ställa om våra samhällen i hållbar riktning.

Vi välkomnar beslutsfattare och innovationsexperter från samtliga sektorer att ta del av:

  • historien bakom insatsen framtidsprototyper och varför Vinnova valt att satsa på just spekulativ design
  •  ett samtal om vad som krävs för hållbar samhällsförändring och hur inkluderande framsynsmetoder kan bidra till höjd innovationskapacitet och mer hållbara samhällen
  • spännande exempel på framtidsprototyper från områden som hälsa, stadsutveckling och matsystem
  • förhållningssätt och metoder som hjälper dig att bli en framtidsspanare!

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation i hela samhället i syfte att förbättra livet för människor och för vår planet. Framtidsområden som stått för utlysningen framtidsprototyper driver ett aktivt framsynsarbete, där vi etablerar verktyg och processer för att bli bättre på att förstå och visualisera en möjlig framtid.

Eva-Karin Anderman MODERATOR

Eva-Karin Anderman, Specialist på strategisk design (med tonvikt på policy och tjänsteutveckling), Vinnova

Eva-Karin har arbetat med designdrivna komplexa utvecklings- och samverkansprocesser på nationell, regional, kommunal nivå och i operativa och strategiska uppdrag för näringslivet. Hon har en bred erfarenhet av att utveckla och använda metoder och verktyg för att utveckla beslutsunderlag och processer som stärker individers och organisationers interna designförmåga vilket ger möjlighet att möta framtidens möjligheter och utmaningar på nya sätt.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Eliot Higgins, Prisbelönad journalist

Eliot Higgins
I tider av kris och krig ökar spridningen av information explosionsartat. Lyssna på journalisten Eliot Higgins tal om hur han och kollektivet Bellingcat belyser krigsbrott och avslöjar falska nyheter med hjälp av öppna data och sociala medier.

Samtal: Vinnovas resa in i spekulativ design

Vad innebär det att leda från framtiden? Varför har Vinnova valt att satsa på just spekulativ design som framsyns-metod, och vad har vi för ambitioner framåt kring att bidra till innovation som gör skillnad? Vinnova-medarbetarna Joakim Skog, områdesledare för Framtidsområden, och Eva-Karin Anderman, specialist på strategisk design, berättar om Vinnovas resa in i spekulativ design och samtalar om behovet att innovera sätten vi innoverar på.

Joakim Skog

Joakim Skog, Strategic Lead for Future Innovations, Vinnova

The strategic area Future Innovations systematically explores methodologies, mindsets, tools, and other means to better understand possible futures, to make strategic decisions today on what path to follow to the desired future. As the strategic lead, Joakim is responsible for organizing the team operatively and driving the agenda according to our strategy.

Eva-Karin Anderman

Eva-Karin Anderman, Specialist på strategisk design (med tonvikt på policy och tjänsteutveckling), Vinnova

Eva-Karin har arbetat med designdrivna komplexa utvecklings- och samverkansprocesser på nationell, regional, kommunal nivå och i operativa och strategiska uppdrag för näringslivet. Hon har en bred erfarenhet av att utveckla och använda metoder och verktyg för att utveckla beslutsunderlag och processer som stärker individers och organisationers interna designförmåga vilket ger möjlighet att möta framtidens möjligheter och utmaningar på nya sätt.

Presentations: Future Prototypes

What is a future prototype and how can they enable inclusive conversations about a sustainable future? Vinnova's ground-breaking call "Future prototypes" invited projects to use speculative design to create physical experiences of possible futures and invite citizens, decision-makers and thematic experts to explore what kind of future we want to create (or not create) related to a wide array of topics - ranging from health to food systems, city planning and democracy. In this section, eight financed projects share on-going work and ambitions. The presentations will be in both English and Swedish.

Read more about Vinnova's call "Future prototypes" here: https://www.vinnova.se/en/m/emerging-innovations/future-prototypes/

Panel: How can Futures Thinking Contribute to a Sustainable Society?

The complex challenges we are facing on local, national and global scales require radically new ways of thinking, seeing and doing - new practices that pave the way for more sustainable systems to emerge. In this panel we invite four international experts on futures thinking, operating within government, academia, industries and local communities. Together they reflect on how speculating about the future can enable agency and inclusion, and spark creativity and resilience in the face of disruptive changes and uncertain circumstances.

Jocelyn Ibarra

Jocelyn Ibarra, Artist and designer, The Time Travel Agency

Jocelyn Ibarra is an American and Mexican artist and designer, founder of The Time Travel Agency, a speculative design studio based in the Nordics, USA, Canada, and online. Her team of travel agents are best known for their immersive experiments, world-imagining products, prototyping environments, and Web3 consultancy. Their practice is based around the principle of helping people reach futures of their own and in which they possess agency.

Elliott P. Montgomery

Elliott P. Montgomery, Design Researcher, Strategist and educator, Extrapolation Factory

Elliott´´s work focuses on speculative inquiries at the confluence of social, technological and environmental impact. He is the co-founder of The Extrapolation Factory, an award winning design-futures research studio based in Brooklyn. He is also the Associate Director of the MFA Transdisciplinary Design Program and an Assistant Professor of Strategic Design at Parsons School of Design, The New School, in New York City.

Ryan D. Taylor

Ryan D. Taylor, Associate at Azolla Ventures

Ryan D. Taylor is curator for the Boston hub of the Global Shapers community (part of the World Economic Forum), with expertise in innovative ways of engaging youth in futures thinking x sustainability. He is an associate at Azolla Ventures, where he works with climate, venture capital and equity.

Matti Kuivalainen

Matti Kuivalainen, Senior Specialist, Ministry of Finance Finland

Matti works for the Ministry of Finance in the Public Governance Unit. Their task is to foster public sector innovation and continuously learn from innovative approaches within the public administration. Futures thinking and innovation are becoming more and more intertwined, which is why the Finnish Ministry of Finance is involved in The Organization for Economic Cooperation and Development's (OECD) initiative to build operating model and capacity on Anticipatory Innovation Governance.

Lunch

Verktyg: hur blir jag en framtidsspanare?

Att bli en framtidsspanare handlar i grund och botten om att vara öppen för sin omvärld och att navigera både möjligheter och risker på jordade och kreativa sätt. Under det här spårpasset berättar Eva-Karin Anderman och Jenny Sjöblom från Vinnova om förhållningssätt och metoder som kan hjälpa den utan tidigare erfarenhet av framtidstänk att kliva ur invanda tankesätt, navigera komplexa utmaningar och ta bättre beslut!

Eva-Karin Anderman

Eva-Karin Anderman, Specialist på strategisk design (med tonvikt på policy och tjänsteutveckling), Vinnova

Eva-Karin har arbetat med designdrivna komplexa utvecklings- och samverkansprocesser på nationell, regional, kommunal nivå och i operativa och strategiska uppdrag för näringslivet. Hon har en bred erfarenhet av att utveckla och använda metoder och verktyg för att utveckla beslutsunderlag och processer som stärker individers och organisationers interna designförmåga vilket ger möjlighet att möta framtidens möjligheter och utmaningar på nya sätt.

Jenny Sjöblom

Jenny Sjöblom, Beteendevetare med specialistkompetens inom Hållbara matsystem, Vinnova

Jenny har en master i beteendevetenskap och en i hållbar samhällsutveckling med fokus på medskapande designprocesser. Hon har varit med och byggt upp Vinnovas strategiska område Hållbara matsystem och drivit ett pilotarbete för att få myndigheten att arbeta mer design- och missionorienterat och på senaste tiden utforskat hur myndigheten kan anamma ett leda från framtiden tänk i de insatser som utformas.

Fika

Keynote: Rachel Tobac, Etisk hackare

Rachel Tobac
Känner du till säkerhetsluckorna i din organisation? Lyssna på den etiska hackaren Rachel Tobac som hjälper företag att skydda sig mot cyberattacker genom att hacka sig in och avslöja deras säkerhetsluckor och sårbarheter.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier