Många organisationer står inför en digital transformation. Hur kan vi få ut mer av mänskliga förmågor med stöd av ny teknik och data? Vässa dina kunskaper i att driva förändring och få verktyg för att göra skillnad redan imorgon!

Digitaliseringen handlar mer om människor än om teknik och digitala lösningar. Transformationen till det digitala innebär för visso att implementera innovationer. Men för att åstadkomma den förändringen behövs det engagemang, förändringsvilja och förmågan att ta emot, driva och leda utveckling. Det är en utmaning för många organisationer som styrs av processer och arbetssätt från många år tillbaka. 

Dra nytta av den digitala transformationen
Louise Callenberg är teolog, digitaliseringsrådgivare och ledarskapsguru. I det här temaspåret kommer hon, tillsammans med flera tongivande röster inom digital utveckling, att djupdyka i frågan om hur vi kan dra mer nytta av digital transformation med våra medarbetare i fokus. Till exempel hur vi kan vässa förmågor till samarbete över gränser, använda emergenta (anpassade) strategier, skapa förändringsdriv och främja hälsosamma team.

Vi kommer ifrågasätta våra valda sanningar om vad arbete innebär och öppna upp för frågor om makt, påverkan, normer och beteenden. Vi kommer även att utforska samspelet mellan hållbar utveckling och de utmaningar som samhällen står inför. Samt vilket ansvar det innebär för innovationsarbetet i offentlig, ideell och privat sektor.

Främja den mänskliga förmågan
Du som deltar i det här temaspåret kommer att få nya perspektiv på vad organisationer och individer kan göra för att dra nytta av maskin, data och mänsklig förmåga. Både vad gäller syftet med omställningen och de inneboende förmågor som behöver aktiveras i den enskilda och i teamet.

Temaspåret är interaktivt och vi praktiserar det vi lär. Dina egna förmågor kommer aktiveras och du kommer att få metoder som du kan ta med dig in i din egen verksamhet. Du kommer att lämna temaspåret med en djupare kunskap om hur man lyckas med komplexa utmaningar med stöd av ny teknik. Men med människans förmåga i centrum. 

Louise Callenberg MODERATOR

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Max Schrems, Integritetsaktivist

Max Schrems
Max Schrems är en drivkraft i arbetet för internetanvändares digitala integritet och för en uppmärksammad kamp mot nätjättarna om deras datainsamling. Genom domarna Schrems I och II har han lyckats förändra användningen av internet som vi känner till den.

Människa <3 maskin? Hur vi maximerar nyttan med data genom fokus på msk.

Vi sätter scenen kring data, informationsteknologi och de mänskliga förmågorna.

Förändrings- och innovationsarbete kräver vässade mänskliga förmågor och uppdaterade sätt att leda, samarbeta och ta ansvar.

Hur tränar man sina förmågor? Varför pekas mänskliga beteenden ut av allt fler forskare som det som möjliggör för oss att använda ny teknik och få den nytta som man beräknar inom offentlig sektor och för att klara samhällets utmaningar.

Tillsammans med Louise och ledarskaps-gurun och reflektionsolympien Patrick Stahl fördjupar vi oss i en av de mänskliga förmågorna. I en workshop får du med dig verktyg och övningar som kommer förändra ditt teams förmåga till samverkan, leverans och hållbart högpresterande verksamhet.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

speaker_image

Patrick Stahl, Ledarskapskonsult Perfect Life

Samhällets utmaningar kräver mänskliga förmågor till omställning

Det finns gott om pekpinnar, målsättningar och krav på vad vi som samhälle behöver ställa om till för att klara av klimat- och miljömål. Vi behöver anstränga oss för att nå en hållbar framtid för de kommande generationerna. Ny teknik och data är en del av lösningen. Hur ska vi konkret arbeta för att få kraft och genomförandekapacitet i organisationer och i vårt ledarskap för att göra jobbet? Hur kommer vi runt "någonannan-ismen" och hur får vi ett resultatfokuserat arbete för att klara av samhällets utmaningar?

Pernilla Dahlman är en av Sveriges vassaste ledare och är en prisbelönt fd vd för Daresay. Tillsammans med Louise går de igenom hur man får strategier att bli verklighet, hur kraft omsätts i en organisation och ledarskap som krävs.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

speaker_image

Pernilla Dahlman, Founder Boldbee

Lunch

Makt, normer och påverkan - vem bestämmer om vår samtid och framtid?

Samtal tillsammans med Kye Andersson från Canucci och Binette Seck från Changer hub om makt, inflytande och ansvar. Att ställa om ett samhälle handlar inte bara om att nytta ny teknik. Det handlar om att förändra människors beteenden. Det finns stora krafter och mycket pengar i teknisk utveckling, och världen är redan ojämnt resursfördelad. Vilket ansvar har vi som utvecklar ny teknik för morgondagens samhälle? Hur fungerar inkludering i praktiken? Hur låter vi insikter vara med och leda vägen fram? Hur ser vi till att ändra ledarskapet?

Tillsammans med två av Sveriges bästa ledare inom teknisk utveckling kommer vi ta oss djupare in i vilka krav som ställs på alla som är delaktiga i samhällets digitala utveckling.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

speaker_image

Binette Seck, Changers Hub

Årets IT kvinna 2021

speaker_image

Kye Andersson, Chief Experience Officer & founder Canucci

Avslutande reflektion om människa och maskin

Vi avslutar temaspåret och summerar vårt lärande tillsammans och var för sig. Louise presenterar ARTS gruppens arbete och de möjligheter som finns inom nätverket #bättredelat. Tips till dig som vill veta mer om hur du kan vässa dina och ditt teams förmågor till att leda, driva och ta emot förändring eller hur din organisation kan vara med och bidra i en gräsrotsrörelse kring hur vi ser till att Sverige blir bäst i världen på att dra nytta av varandras kunskaper som en nation som bygger på kollektiv intelligens.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Fika

Keynote: Abbie Richards, Desinformationsexpert

Abbie Richards
Tiktok är en enorm källa till information. Vilka utmaningar skapar det för plattformens unga användare? Abbie Richards är en framstående tiktokare som undersöker desinformation som sprids på plattformen. Hon har även en bakgrund som komiker. Lyssna på Abbie Richards tal där hon bryter hon ner det komplexa informationsflödet med pedagogiska förklaringar och humor.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier

Du kanske också är intresserad av

Anne-Marie Eklund Löwinder framför Internetstiftelsens hjärtan.
TISDAG 22 NOVEMBER

Cyberangrepp: förbered din organisation på det oväntade

Tre av fyra företag råkar ut för cyberangrepp. Vad gör man när det händer? Och vad borde man egentligen ha gjort innan? It-säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder ger dig verktygen du behöver för att förbereda din organisation för angrepp.