Internetdagarna 2022 har redan varit

Många organisationer står inför en digital transformation. Hur kan vi få ut mer av mänskliga förmågor med stöd av ny teknik och data? Vässa dina kunskaper i att driva förändring och få verktyg för att göra skillnad redan imorgon!

Digitaliseringen handlar mer om människor än om teknik och digitala lösningar. Transformationen till det digitala innebär för visso att implementera innovationer. Men för att åstadkomma den förändringen behövs det engagemang, förändringsvilja och förmågan att ta emot, driva och leda utveckling. Det är en utmaning för många organisationer som styrs av processer och arbetssätt från många år tillbaka. 

Dra nytta av den digitala transformationen
Louise Callenberg är teolog, digitaliseringsrådgivare och ledarskapsguru. I det här temaspåret kommer hon, tillsammans med flera tongivande röster inom digital utveckling, att djupdyka i frågan om hur vi kan dra mer nytta av digital transformation med våra medarbetare i fokus. Till exempel hur vi kan vässa förmågor till samarbete över gränser, använda emergenta (anpassade) strategier, skapa förändringsdriv och främja hälsosamma team.

Vi kommer ifrågasätta våra valda sanningar om vad arbete innebär och öppna upp för frågor om makt, påverkan, normer och beteenden. Vi kommer även att utforska samspelet mellan hållbar utveckling och de utmaningar som samhällen står inför. Samt vilket ansvar det innebär för innovationsarbetet i offentlig, ideell och privat sektor.

Främja den mänskliga förmågan
Du som deltar i det här temaspåret kommer att få nya perspektiv på vad organisationer och individer kan göra för att dra nytta av maskin, data och mänsklig förmåga. Både vad gäller syftet med omställningen och de inneboende förmågor som behöver aktiveras i den enskilda och i teamet.

Temaspåret är interaktivt och vi praktiserar det vi lär. Dina egna förmågor kommer aktiveras och du kommer att få metoder som du kan ta med dig in i din egen verksamhet. Du kommer att lämna temaspåret med en djupare kunskap om hur man lyckas med komplexa utmaningar med stöd av ny teknik. Men med människans förmåga i centrum. 

Louise Callenberg MODERATOR

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Max Schrems, Integritetsaktivist

Max Schrems
Max Schrems är en drivkraft i arbetet för internetanvändares digitala integritet och för en uppmärksammad kamp mot nätjättarna om deras datainsamling. Genom domarna Schrems I och II har han lyckats förändra användningen av internet som vi känner till den.

Människa <3 maskin? Hur vi maximerar nyttan med data genom fokus på msk.

Vi sätter scenen kring data, informationsteknologi och de mänskliga förmågorna.

Förändrings- och innovationsarbete kräver vässade mänskliga förmågor och uppdaterade sätt att leda, samarbeta och ta ansvar.

Hur tränar man sina förmågor? Varför pekas mänskliga beteenden ut av allt fler forskare som det som möjliggör för oss att använda ny teknik och få den nytta som man beräknar inom offentlig sektor och för att klara samhällets utmaningar.

Tillsammans med Louise och ledarskaps-gurun och reflektionsolympien Patrick Stahl fördjupar vi oss i en av de mänskliga förmågorna. I en workshop får du med dig verktyg och övningar som kommer förändra ditt teams förmåga till samverkan, leverans och hållbart högpresterande verksamhet.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Patrick Stahl

Patrick Stahl, Ledarskapskonsult Perfect Life

Författare och ledarskapsexpert som i Sverige och internationellt hjälpt många ledningsgrupper och team att öka sin kapacitet och praktisera ett hållbart ambitiöst ledarskap. Entreprenör och grundare till bland annat Perfect Life och ledarträningsappen Circle Impact där man kan ta del av Patricks utbildningar. Patrick brinner för att demokratisera och distribuera ledarprogram så att det man lär sig av att leda andra blir tillgängligt för fler.

Samhällets utmaningar kräver mänskliga förmågor till omställning

En personlig reflektion om ledarskap och om att byta fokus i en tid av många parallella kriser. Klimatkrisen och framförallt människan bristande förmåga att agera tillsammans på den som en drivkraft för en ny era av ledarskap. Jag bygger en filosofisk resonansbotten kring detta och belyser nyckelförmågor och superkrafter att spana efter hos framtidens rörelseledare.

Pernilla Dahlman är en av Sveriges vassaste ledare och är en prisbelönt fd vd för Daresay. Tillsammans med Louise går de igenom hur man får strategier att bli verklighet, hur kraft omsätts i en organisation och ledarskap som krävs.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Pernilla Dahlman

Pernilla Dahlman, Founder Boldbee

Senior advisor and innovation lead RISE. Nyligen utsedd senior rådgivare och innovation lead på RISE med fokus på samhällsförändringar. Pernilla är också listad som talare på talarforum, Styrelseordförande Mum gruppen och är en prisbelönt ledare och entreprenör. Fd VD innovationsbyrån Daresay.

Ledarskap för digital transformation

Möte mellan Pernilla Dahlman och Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google, om vilket ledarskap som behövs i organisationer och i samhället för att lyckas driva den digitala transformationen.

Pernilla Dahlman

Pernilla Dahlman, Founder Boldbee

Senior advisor and innovation lead RISE. Nyligen utsedd senior rådgivare och innovation lead på RISE med fokus på samhällsförändringar. Pernilla är också listad som talare på talarforum, Styrelseordförande Mum gruppen och är en prisbelönt ledare och entreprenör. Fd VD innovationsbyrån Daresay.

Sara Övreby

Sara Övreby, Samhällspolitisk chef på Google i Sverige

Sara har ett stort samhällsengagemang och arbetar för att minska gapet mellan teknik och politik. Sedan 2020 är hon ordförande i Internationella Handelskammarens (ICC) kommitté för digital ekonomi. Sara har bakgrund som politisk rådgivare i Europaparlamentet och som pressekreterare i Regeringskansliet. Innan hon kom till Google arbetade Sara som Global Public Affairs Manager på Scania.

Lunch

Makt, normer och påverkan - vem bestämmer om vår samtid och framtid?

Samtal tillsammans med Kye Andersson från Canucci och Binette Seck från Changer hub om makt, inflytande och ansvar. Att ställa om ett samhälle handlar inte bara om att nytta ny teknik. Det handlar om att förändra människors beteenden. Det finns stora krafter och mycket pengar i teknisk utveckling, och världen är redan ojämnt resursfördelad. Vilket ansvar har vi som utvecklar ny teknik för morgondagens samhälle? Hur fungerar inkludering i praktiken? Hur låter vi insikter vara med och leda vägen fram? Hur ser vi till att ändra ledarskapet?

Tillsammans med två av Sveriges bästa ledare inom teknisk utveckling kommer vi ta oss djupare in i vilka krav som ställs på alla som är delaktiga i samhällets digitala utveckling.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Binette Seck

Binette Seck, Changers Hub

Årets IT-kvinna och förändringsledare på Changers Hub. Hon är techdemokraten, talaren och entreprenören som brinner för mångfald och att tillgänliggöra techbranschen för fler. Binette är en av personerna bakom Changers Tech, som är sprunget ur initiativet Changers Hub. Binette har fått ett flertal utmärkelser, bland annat nu senast från Nordic women in tech.

Kye Andersson

Kye Andersson, Chief Experience Officer & founder Canucci

Kye har en bakgrund inom kommunikation, förändringsarbete, teknik-, affärs- och samhällsutveckling. De senaste sex åren har hans fokus legat på AI & Deep Learning och dess potential att lösa mänsklighetens stora problem och överbrygga våra mänskliga tillkortakommanden.

Avslutande reflektion om människa och maskin

Vi avslutar temaspåret och summerar vårt lärande tillsammans och var för sig. Louise presenterar ARTS gruppens arbete och de möjligheter som finns inom nätverket #bättredelat. Tips till dig som vill veta mer om hur du kan vässa dina och ditt teams förmågor till att leda, driva och ta emot förändring eller hur din organisation kan vara med och bidra i en gräsrotsrörelse kring hur vi ser till att Sverige blir bäst i världen på att dra nytta av varandras kunskaper som en nation som bygger på kollektiv intelligens.

Louise Callenberg

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Fika

Keynote: Abbie Richards, Desinformationsexpert

Abbie Richards
Tiktok är en enorm källa till information. Vilka utmaningar skapar det för plattformens unga användare? Abbie Richards är en framstående tiktokare som undersöker desinformation som sprids på plattformen. Hon har även en bakgrund som komiker. Lyssna på Abbie Richards tal där hon bryter hon ner det komplexa informationsflödet med pedagogiska förklaringar och humor.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier