Många organisationer står inför en digital transformation. Hur kan vi få ut mer av mänskliga förmågor med stöd av ny teknik och data? Vässa dina kunskaper i att driva förändring och få verktyg för att göra skillnad redan imorgon!

Digitaliseringen handlar mer om människor än om teknik och digitala lösningar. Transformationen till det digitala innebär för visso att implementera innovationer. Men för att åstadkomma den förändringen behövs det engagemang, förändringsvilja och förmågan att ta emot, driva och leda utveckling. Det är en utmaning för många organisationer som styrs av processer och arbetssätt från många år tillbaka. 

Dra nytta av den digitala transformationen
Louise Callenberg är teolog, digitaliseringsrådgivare och ledarskapsguru. I det här temaspåret kommer hon, tillsammans med flera tongivande röster inom digital utveckling, att djupdyka i frågan om hur vi kan dra mer nytta av digital transformation med våra medarbetare i fokus. Till exempel hur vi kan vässa förmågor till samarbete över gränser, använda emergenta (anpassade) strategier, skapa förändringsdriv och främja hälsosamma team.

Vi kommer ifrågasätta våra valda sanningar om vad arbete innebär och öppna upp för frågor om makt, påverkan, normer och beteenden. Vi kommer även att utforska samspelet mellan hållbar utveckling och de utmaningar som samhällen står inför. Samt vilket ansvar det innebär för innovationsarbetet i offentlig, ideell och privat sektor.

Främja den mänskliga förmågan
Du som deltar i det här temaspåret kommer att få nya perspektiv på vad organisationer och individer kan göra för att dra nytta av maskin, data och mänsklig förmåga. Både vad gäller syftet med omställningen och de inneboende förmågor som behöver aktiveras i den enskilda och i teamet.

Temaspåret är interaktivt och vi praktiserar det vi lär. Dina egna förmågor kommer aktiveras och du kommer att få metoder som du kan ta med dig in i din egen verksamhet. Du kommer att lämna temaspåret med en djupare kunskap om hur man lyckas med komplexa utmaningar med stöd av ny teknik. Men med människans förmåga i centrum. 

Louise Callenberg MODERATOR

Louise Callenberg, Vd Singula / grundare ARTS

Expert inom svensk tillämpad digitalisering, AI etik och ledarskap för förändring i en snabbt föränderlig tid. Teolog, beteendevetare och ex politiker med en bakgrund som chef för samverkan och förnyelse på SKR och chef för verksamhetsutveckling och digital förvaltning på Stockholm stad. Grundare av ARTS, som tränar förändringsförmågor för ledare och verksamhetsutvecklare samt vd på Singula, ett nystartat konsultbolag med fokus på den mänskliga kompetensen hos IT-professionella.

Program för detta temaspår

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier