Hur säkerställer vi en gemensam digital infrastruktur som är både hållbar och säker? Genom föreläsningar och samtal med forskare och experter undersöker vi samspelet mellan öppen programvara, cybersäkerhet och digital suveränitet.

Många inom offentlig sektor vill börja använda sig av varandras digitala infrastruktur. Det ökar behovet av säkerhet. I det här temaspåret lyfter vi fram öppen programvara som en central byggsten i den gemensamma digitala infrastrukturen. Vad innebär det för möjligheter och risker? Och vad har det för betydelse för digital suveränitet och cybersäkerhet? 

Under dagen kommer vi att utgå både från ett internationellt och svenskt perspektiv. Vi lyfter bland annat arbetet som bedrivs inom USA:s regering i samverkan med teknikindustrin. Det transatlantiska arbetet mellan nordamerikanska och europeiska länder som börjar ta form. Vi kommer även att anta ett specifikt europeiskt perspektiv där vi ser till hur tidigare ordförandeländer har drivit liknande frågor. 

Slutligen kommer vi att göra ett djupdyk i frågan om hur Sverige kan leda och bidra till utvecklingen kring en hållbar digital infrastruktur – med öppen programvara som en central byggsten. 

Var med och få en inblick i utmaningarna offentlig sektor står inför i formandet av den gemensamma infrastrukturen. 

Sachiko Muto MODERATOR

Sachiko Muto, Chairman at OpenForum Europe, Senior Researcher at RISE

Sachiko Muto is the Chair of OpenForum Europe and a senior researcher at RISE Research Institutes of Sweden. She originally joined OFE in 2007 and served for several years as Director with responsibility for government relations and then as CEO. She has degrees in Political Science from the University of Toronto and the London School of Economics and has been a guest researcher at UC Berkeley and TU Delft.

Astor Nummelin Carlberg MODERATOR

Astor Nummelin Carlberg, Executive Director, OpenForum Europe

Astor Nummelin Carlberg is OFE’s Executive Director, responsible for the overall vision, activities of the organisation and policy development. He has extensive experience of European policy making processes, communications and network-building. Astor leads conversations on Europe’s digital challenges and the role of open technologies in achieving its full potential.

Stewart Scott MODERATOR

Stewart Scott, Assistant Director, the Atlantic Council

Stewart Scott is an assistant director with the Atlantic Council’s Cyber Statecraft Initiative under the Digital Forensic Research Lab (DFRLab). He works on the Initiative’s systems security portfolio, which focuses on software supply chain risk management and open source software security policy.

Program för detta temaspår

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier