Svenska

Digitaliseringen av skolan har aldrig varit mer aktuell än nu. Men vem bär ansvaret för skolans digitalisering? Och vem ansvarar för att tekniken stödjer verksamheten? Få en inblick i arbetet när Skolfederation belyser förutsättningarna tillsammans med experter och beslutsfattare.

Skolans digitala utveckling ska följa läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Förutom att skapa en säker och funktionell digital miljö behöver skolan ta hänsyn till nya lagkrav och förbereda sig för de digitala nationella proven som ska rullas ut 2024. 

Under vårt temaspår kommer vi, tillsammans med forskare och experter, att lyfta frågor som handlar om ansvar, ägandeskap och tekniska förutsättningar: 

  • vem bär ansvar för att driva skolans digitalisering? 
  • hur ser rollkartan ut mellan stat och kommun samt privata och offentliga aktörer?
  • vilket tekniskt ekosystem finns på plats idag och hur ser förutsättningarna för framtiden ut? 

Skolfederation är en förutsättningsskapande teknik som möjliggör en enklare vardag för elever och lärare. Och en tryggare hantering av GDPR. Internetstiftelsen engagerar sig i hur hela ekosystemet fungerar eftersom det saknas aktörer som tar olika roller idag. Med Skolfederation får elever och lärare en standardiserad inloggningslösning. De kan nå alla tjänsterna i skolmiljön, både de som finns i skolan och de som skolan abonnerar på via internet, med en enda inloggning. 

Anna Kelly MODERATOR

Anna Kelly, Vice President Federated Services, Internetstiftelsen

Anna Kelly har arbetat med digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt och är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. Sedan början av april 2022 är Anna chef för federationstjänsterna; Skolfederationen och Sambi - för vård, hälsa och omsorg på Internetstiftelsen.

Program för detta temaspår

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier