Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld

Effektivare undervisning med teknikens hjälp.