Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Bilder från andra dagen

Se Internetdagarnas andra dag ur vår fotograf Tobias Björkgrens lins.