Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Bilder från andra dagen

Se Internetdagarnas andra dag ur vår fotograf Tobias Björkgrens lins.