Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

De nya yttrandefrihetsfrågorna

Nätet är i grunden öppet, men samtidigt blir det allt vanligare med krav på blockering, filtrering och avstängning av användare samt krav på rättsligt ansvar för operatörer. Här kan du se Nils Funcke från Yttrandefrihetskommittén, Patrik Hiselius från Teliasonera med flera diskutera utmaningarna.

Hur förhåller sig denna utveckling till svenska och internationella yttrandefrihetsregler? Måste yttrandefrihetsskyddet anpassas för att kunna hantera den nya tidens utmaningar? Bör till exempel yttrandefriheten i ökad utsträckning kunna åberopas mot operatörer som på eget initiativ stoppar yttranden? Och vad gör Sverige för att främja yttrandefriheten på nätet?