.FILE

22-23 november 2021

Den drivna teknik-etnologen Tricia Wang

Tricia Wangs keynote på Internetdagarna 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=IbzjzOdce_M

Tät data är bra data

Termen ”Big Data” har mer eller mindre varit på allas läppar de senaste åren men vår keynote Tricia Wang förespråkare snarare termen ”Thick Data”, eller tät data. Men vad är det och varför är tät data viktigt?

– Tät data är värdefull data som kommer från människors känslor och erfarenheter. Det är den typen av data som förlorar kontext, djup och mening när den kokas ner till endast siffror. Det är extra viktigt i en värld av AI-drivna produkter att vi använder oss av tät data, för utan kontext är siffror och algoritmer inte bara meningslösa utan också rent utav farliga i många sammanhang.

Tricia Wang menar att tät data är otroligt viktigt för dagens företag eftersom företagen kan få insikter om vad deras kunder vill ha innan detta dyker upp i form av siffror och statistik. Alla företag vill kunna förutse vad deras kunder verkligen vill ha innan konkurrenter gör det. Kruxet är att kunders behov ofta utvecklas snabbare än företagets förmåga att upptäcka och mäta dem med kvantitativ data. Detta menar Wang är den största anledningen till att företag verkligen borde investera i tänket kring tät data.

Företag tänker ofta fel

Företags framgång skapas inte endast av strålande idéer och coola produkter. Lika viktigt för framgång är besluts- och innovationsprocesser, men exemplen på företag som misslyckats med detta är många. Tricia menar att de största misstagen företag gör när det kommer till innovation och beslutsfattande är att anamma ny teknologi utan att tänka på användaren.

– Företag vill investera i lätta lösningar utan krångel, som mjukvarulösningar och verktyg för att processa en stor mängd data. Men den viktiga frågan är – vilka åtgärder är de redo att vidta för att utvecklas lika snabbt som sina kunder och deras behov? Den frågan kan inte besvaras genom att köpa nya teknikverktyg. Istället krävs det att företag vågar ifrågasätta hela sitt sätt att bedriva verksamheten – genom att analysera tät data kan de komma närmare sina kunder och upptäcka framväxande behov. Detta är insikter som även den mest avancerade teknologin skulle ha svårt att upptäcka. Kort sagt så måste företag återupptäcka sin medmänsklighet – vilket inte är en lätt uppgift.

En kort introduktion till tät data eller ”Thick Data”, Tricia Wangs hjärtefråga.

Struktur är nyckeln för att hitta nytt

Tricia själv säger att hon är besatt av att upptäcka det okända eller det som ingen ännu vet. Det är dock inte helt lätt att hitta något som ingen sett. Nyckeln till att hitta det okända är struktur, menar Tricia. Det går inte att storma in i en helt ny situation och förvänta sig att man ska förstå den på en gång. Våra hjärnor fungerar lateralt och om vi skapar strukturerade ytor där vi kan se samband mellan kända och okända fenomen kan vi utöka vår kunskap på nya, spännande och oväntade sätt.

Tricia Wangs företag Sudden Compass har jobbat med detta i flera år och de har skapat arbetssättet Unlock Sprints som hjälper företag med strukturen och vägledningen som krävs för att komma till helt nya insikter.

Investera i människor och kvalitativ data

För att företag ska blomstra i den digitala eran krävs inte i främsta hand ny teknologi. Hemligheten är istället att fokusera på människorna.

– Den mest intressanta transformationen i den digitala eran är inte de nya tekniska möjligheterna utan hur människors beteenden och förväntningar förändras. Dessa är också mycket svårare att märka och agera på. Alldeles för många företag tror att kvantitativ data är manifestationen av den digitala framtiden  – samtidigt anses kvalitativ data vara vag och gammalmodig. Men det är viktigare än någonsin att företag tar tät data på fullaste allvar och investerar i det samt anammar metoder som Unlock Sprints för att hänga med i kundernas behovsutveckling.

Fakta om Tricia Wang

Tricia Wang är en teknik-etnolog som intresserar sig för kvalitativ data och människors behov och erfarenheter. Hon är medgrundare till företaget Sudden Compass som hjälper företag att på ett strukturerat sätt utveckla sina produkter i samma takt som kundernas behov utvecklas. Företaget har hjälpt över 500 företag med detta. Hon har även studerat ungdomskultur, sociala medier och kinesisk internetkultur.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn