.FILE

22-23 november 2021

E-legitimation, tack!

Foto: "Pennekaker" av Svennevenn

Sommaren 2013 sjösätts en ny modell för e-legitimationer i Sverige. E-legitimationsnämnden, en relativt ung myndighet med bara några år på nacken, kommer då att skriva avtal om eID-tjänster för offentlig sektors räkning. Samtidigt ska myndigheter och kommuner anpassa sina digitala tjänster så att de accepterar e-legitimationer från de utfärdare som nämnden godkänner.

Parallellt pågår just nu arbete med att etablera gemensamma marknader för e-tjänster som vänder sig till skolor respektive vårdsektorn. Idén är i grunden densamma som e-legitimationsnämndens, att den som har ett giltigt e-id för en tjänst med hjälp av samma legitimation ska komma åt också andra tjänster på samma marknad.

Identitetsfederation är det namn som används för att beteckna den här sortens marknad för standardiserade e-identiteter. En federation har medlemmar och i det här fallet är medlemmarna företag och organisationer som väljer att lita på varandra när det gäller identifiering. Exempelvis kan en skola som är ansluten till skolfederationen intyga att eleverna Kalle och Lisa verkligen är de de utger sig för att vara, och då litar anslutna tjänsteleverantörer på detta utan att kräva att Kalle och Lisa loggar in hos just dem. Vinsten är både en förenklad hantering av inloggningsuppgifter och att det blir lättare att hantera personuppgifter på rätt sätt.

För att uppmärksamma federationsidén och driva på utvecklingen anordnas en heldag om e-legitimationer och identitetsfederationer på Internetdagarna 2012. Den inleds med en genomgång av E-legitimationsnämndens arbete, med fokus på vad ett ramverk för tillit kan innehålla och hur tillit kan skapas i en identitetsfederation. Eva Ekenberg, kansliansvarig på nämnden, håller i genomgången.

Skolfederation.se, en identitetsfederation för svenska skolor, är redan etablerad och rekrytering av medlemmar pågår för fullt. Federationen ger lärare och elever vid anslutna skolor tillgång till digitala lärarresurser på ett enkelt och enhetligt sätt – men vad mer behövs? Hur ser till exempel de digitala läromedel ut som fullt ut utnyttjar federationens fördelar? Detta diskuteras i en panel under dagens andra pass.

Dagens tredje och sista pass ägnas åt federationer inom e-hälsa och där är huvudattraktionen Ylva Hambraeus Björling, vd för Apoteken Service AB som är statens bolag för att hantera apoteksbranschens gemensamma angelägenheter – högkostnadsskydd, e-recept och så vidare.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn