.FILE

22-23 november 2021

En heldag om de nya toppdomänerna på Internet

Under konferensen Internetdagarna arrangerar vi en hel seminariedag för att öka kunskapen om de nya toppdomänerna på Internet.

Under konferensen arrangerar vi en hel seminariedag för att öka kunskapen om de nya toppdomänerna på Internet.

För närvarande finns det ett tjugotal så kallade generiska toppdomäner på Internet. Dit hör till exempel .com, .net och .org. I juni 2011 beslutade Internet Corporation for Assigned Numbers and Names (ICANN) att tillåta fler sådana toppdomäner från och med 2012. I teorin kan det komma att innebära ett oändligt antal toppdomäner, i praktiken är det ingen som riktigt vet hur stort intresset är. Branschen själv tror på mellan 500 och 1500 ansökningar.

Är du redo?

För några kommer de nya toppdomänerna att innebära utmärkta affärsmöjligheter. Stora företag och organisationer kommer att behöva anpassa sina kommunikationsstrategier eftersom det nu går att registrera det egna namnet eller varumärket som en toppdomän. Ett exempel är kameratillverkaren Canon som nyligen berättade att man kommer att söka adressen ”.canon”. Hur ska ditt företag göra?

Men: med alla nya möjligheter följer också nackdelar. Om ditt företag inte registrerar sitt namn som toppdomän kanske någon annan gör det. De internationella regler som ska skydda mot den sortens namnkapningar är komplicerade och ibland direkt förvirrande.

Programmet på Internetdagarna täcker upp de flesta aspekterna på de nya toppdomänerna, från en diskussion om immaterialrättsligt skydd för domännamn till hur man praktiskt går till väga för att söka en ny toppdomän. Talare är viktiga spelare från olika delar av domännamnsbranschen.

Konferencier för seminariedagen är Emily Taylor, tidigare Director of Legal and Policy hos det brittiska domännamnsregistret Nominet. Seminarierna hålls på engelska.

Seminarium 1: Nya toppdomäner – behöver du en?

Plats: rum 24, plan 2, 10.50 – 12.10

Hur kommer domännamnslandskapet se ut när de nya toppdomänerna tillkommer? Vad behöver ditt företag göra för att hålla sig uppdaterat kring utvecklingen? Vilken påverkan kan nya toppdomäner ha på dagens domännamnsmarknad? Vi diskuterar också möjligheterna till innovation, ett bredare deltagande i domänhanteringen samt flerspråkighet online.

Talare: företrädare för ICANN, branschen med flera

Seminarium 2: Utmaningar med de nya toppdomänerna

Plats: rum 24, plan 2, 14.00 – 15.20

Det här seminariet tar upp de utmaningar som följer med nya toppdomäner. Kommer Internets tekniska drift klara av förändringarna? Vad har regeringarna att säga om reglerna för att ansöka? Och hur kommer det att fungera för etablerade varumärken – blir nya toppdomäner i praktiken en skatt som ska betalas eller öppnar det nya möjligheter?

Talare: företrädare för varumärkesskydd, den tekniska regleringen och regeringen

Seminarium 3: Nya toppdomäner – hur, var och när?

Plats: rum 24, plan 2, 15.40 – 17.00

Det här seminariet fokuserar på hur man rent praktiskt ansöker om en ny toppdomän. Bland annat deltar Olof Nordling, representant för ICANN som är det beslutande organet, och han kommer att redogöra för hur ICANN:s process ser ut. Vi har även bjudit in företrädare för tre stora branschföreträdare som kan ge sin bild av hur det hela kommer att gå till.

Talare: företrädare för ICANN, Afilias, Neustar och Verisign

Välkommen!

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn