Gör slacktivism någon skillnad? – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Gör slacktivism någon skillnad?

Ethan Zuckerman.

Unga människor vill förändra världen. Inte genom att engagera sig i politiska partier, utan med hjälp av nätet. Men enligt Ethan Zuckerman krävs det mer än så för att göra skillnad.

Idag har förtroendet för staten minskat i västvärlden, inte minst i Ethan Zuckermans hemland USA. Tilltron är rekordlåg jämfört med hur det såg ut för bara några decennier sedan.

–Människor har en låg tillit till den politiska apparaten. Vilket är knepigt, för hur förändrar vi världen om inte genom politik? frågade Ethan Zuckerman när han stod på scen på Internetdagarna.

Sousveillance

Internet har hjälpt oss att bygga sociala rörelser som är väldigt breda. Men även om dessa rörelser lyckas föra fram människor till maktpositioner, är de kraftlösa menar Ethan Zuckerman.

–Frågan är därför hur vi gör skillnad om politiken inte är ett alternativ. Sousveillance, det vill säga motsatsen till övervakning där medborgarna bevakar makthavare, är ett exempel. Men jag tror även på att förändra samhället genom normer, säger Ethan Zuckerman.

Se Ethan Zuckermans keynote-presentation här: