.FILE

22-23 november 2021

IT-säkerhet – Vad gör du när det som inte får hända händer?

En effektiv incidenthantering gör det enklare att komma tillbaka till normalläge, kanske utan att gå via en kris. På Internetdagarnas evenemang om incidenthantering fokuserar vi på IT-säkerhet och ger dig de rätta verktygen. Anne-Marie Eklund Löwinder, en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter har satt ihop en dag som fokuserar på vad du gör när det hettar till.

• Berätta om ditt evenemang ”Incidenter – Vad måste vi göra när det som inte får hända ändå händer?”, vad kommer att hända under dagen?

– Årets säkerhetsspår belyser incidenthantering från flera olika vinklar. Vi kommer få lyssna på strategier från både den europeiska och den nationella nivån med rapporter från både Europol och CERT-SE. Dessutom blir det en målande beskrivning av incidenthantering på riktigt från Nederländerna där man gick igenom en riktig pärs för något år sedan.

Vi tar upp det som många glömmer – att informera omvärlden när något har hänt. Hur kan kommunikation och IT jobba ihop för att snabbt få ut ett budskap som säger lagom mycket?

För att kunna gå tillbaka och spåra varför en incident inträffade så behöver det finns loggar – hur mycket ska man logga och hur länge ska man spara? Det är frågor som är viktiga att ta ställning till. Och slutligen, om det är ett misstänkt brott begånget, hur hanteras och analyseras bevis?

• Är det någon/några talare du bokat som du ser lite extra fram emot att lyssna på?

– Jag är part i målet och tycker allt är intressant, men jag har haft nöjet att lyssna på vår internationella gäst Peter Zinn tidigare och han lyckas få ett svårt ämne riktigt underhållande! Han talar om cyber-brott på passet Incidenthantering på EU- och nationell nivå.

• Vilka tycker du ska gå på ditt evenemang?

– Alla ni som är berörda av incidenthantering – medlemmar i krisledningen, verksamhetsansvariga, säkerhetsansvariga, kommunikationsansvariga, driftansvariga… Det är blandningen av olika erfarenheter som gör det så extra spännande.

• Vem är du själv?

– Jag är säkerhetschef på .SE och har jobbat med säkerhetsfrågor i snart 25 år. Jag har sett flera exempel på när bristande rutiner förvärrar förloppet vid en incident, när bristande rapportering och uppföljning av åtgärder leder till att problem återkommer och när bristande kommunikation leder till frustrerade och missnöjda kunder.

• Vilket annat evenemang på Internetdagarna skulle du vilja gå på och varför?

Samverkan för säker inloggning eller Domännamnsbranschen just nu. Båda dessa är områden där det rör sig mycket just nu! Dag 2 går jag givetvis på Incidenthantering!

• Vilken keynote-talare ser du mest fram emot att lyssna på?

– Wikipedias grundare Jimmy Wales!

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn