Keynote – Professorn som ska få fart på Sverige – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Keynote – Professorn som ska få fart på Sverige

Foto: "Pushing the ball" av Michael Stringer

”Digital champion för Sverige” är en titel som förpliktigar. ”Ordförande i digitaliseringskommissionen” likaså. Och den man som sedan några veckor tillbaka bär båda dessa titlar – KTH-professorn Jan Gulliksen – kommer till Internetdagarna för att berätta hur man kan bredda användningen av IT i ett land som redan är ett av världens mest uppkopplade och anslutna.

Jan Gulliksen

Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion och en auktoritet i frågor som gäller användbarhet i IT-system. Dessutom är han en sådan forskare som inte nöjer sig med att mäta och beskriva, han vill att hans forskning ska vara till nytta och han är själv gärna med och påverkar utvecklingen – en egenskap som säkerligen kommer att vara till nytta i hans nya uppdrag på digitaliseringskommissionen.

På Internetdagarna kommer Jan Gulliksen, som sannolikt är mest känd under sitt artistnamn Gulan, att prata om användbarhet och om kopplingar till spridning av tekniken. Om hur system som anpassats till användare med särskilda behov många gånger visar sig vara bra också för alla andra användare.

Senare samma dag medverkar han också i seminariet ”Digitalisering av Sverige” där Digitaliseringskommissionen och dess uppdrag presenteras och diskuteras.

Keynote, onsdag 24 oktober kl 09.00–10.20

Digitaliseringen av Sverige, onsdag 24 oktober kl 15.10–16.20