.FILE

22-23 november 2021

Mångfaldsförespråkaren Cathryn Posey

Superkvinnorna som utmanar teknikbranschen

Teknikbranschen har under många år varit en tungt mansdominerad bransch, men vad händer egentligen med tekniken när det endast är en relativt homogen grupp som utvecklar den?

En av talarna på Internetdagarna i år är Cathryn Posey som är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att skapa och synliggöra en större mångfald inom teknikbranschen. Men varför är mångfald viktigt och vad förlorar egentligen industrin när gruppen som skapar den är relativt lika? För att svara på denna fråga citerar Cathryn Posey den Pulitzervinnande journalisten Walter Lippmann:

”När alla tänker likadant är det ingen som tänker”

Cathryn menar att detta citat synliggör något fundamentalt. Vårt välmående, ekosystem och vår jord behöver mångfald för att frodas och må bra, detsamma gäller för teknikbranschen. Hon menar att mångfald fungerar som en hyperdrift. Den snabbar på utvecklingen, innovation, kreativitet och genombrott. Därför är det otroligt viktigt att man bygger arbetsgrupper med stor mångfald och en inkluderande miljö.

Inkludering kommer dock inte av sig självt. På frågan vad som behövs för att mångfalden ska bli större inom teknikbranschen svarar Posey:

– Inkludering är en stor del av lösningen. Vägen för kvinnor och underrepresenterade minoriteter är inte rak i teknikens värld, tvärtom är det många som försvinner på vägen. Visst, det är viktigt att göra vägen bredare på lång sikt men det hjälper inte om folk som väljer att ta den vägen idag blir utsatta för diskriminering och trakasserier.

Erfarenheter av diskriminering är plågsamma, demoraliserande och resulterar ofta i att folk blir isolerade och exkluderande från gemenskapen på arbetsplatsen. För att teknikbranschen ska få en större mångfald, menar Posey, måste den bli mer inkluderande.

”Gör det ändå” Tech by Superwomens manisfest som Cathryn Posey läser upp på 2015 års upplaga av Tech Superwomen Summit.

Privat och offentlig sektor bör lära av varandra

Cathryn Posey har jobbat både inom den privata och offentliga sektorn i USA. Mellan 2015 och 2017 jobbade hon med Barack Obamas satsning The United States Digital Service, som syftar till att hjälpa myndigheter med informationsteknik, göra digitala tjänster mer lättillgängliga och förbättra statliga sajter. Men vad kan de två lära av varandra? Den offentliga sektorn skulle kunna lära en del av den privata:

– Att ta del av den senaste teknologin, iterativa metoder för produktutveckling och design med användaren i fokus skulle verkligen gynna den offentliga sektorns produkter och möte med sina medborgare, säger Posey.

Men det är inte bara en offentliga som kan lära av den privata. Det finns flera saker som den privata sektorn verkligen bör anamma:

– Inom den offentliga sektorn är användaren dina medmänniskor och målet är att göra så mycket gott för så många som möjligt. Fokuset på service och skyldigheten att tänka igenom hur människor påverkas av företagets beslut är något som den privata sektorn bör ta till sig. Nu mer än någonsin är det av största vikt att företagen funderar på hur tekniken påverkar samhället, kulturen och staten.

Mångfald är den snabba vägen till innovation

Många företag har haft svårt att ställa om till ett digitalt klimat och vissa har gått under i skiftet. Cathryn Posey menar att det inte finns något universellt recept på framgång, olika typer av företag behöver olika recept.

– Anrika företag måste jobba hårt för att modernisera hela sin organisation. Framtiden kommer att definieras av artificiell intelligens som kommer att drivas av data. Därför är det otroligt viktigt att företagen investerar i den digitala transformeringen så att de kan öppna upp för nya sätt att utveckla sina produkter och tjänster.

Företag som redan befinner sig i innovationens framkant och som driver på utvecklingen har ett stort ansvar att göra rätt. De ska utvärdera hur de påverkar världen och samhället och tänka långsiktigt, menar Posey. Men det finns en sak som är gemensamt för alla företag:

– Alla företag behöver skapa en miljö som präglas av mångfald och inkludering. Företag behöver investera idag om de vill uppnå innovation, avgörande insikter och kreativa genombrott imorgon. Precis som jag sa tidigare är mångfald en hyperdrift. Därför är det viktigt för företag att investera i mångfald, annars kommer de att förlora loppet.

Fakta om Cathryn Posey

Cathryn Posey kommer från Alaska och är grundare till Tech by Superwomen, som egentligen startade som en hashtag. Just nu jobbar hon på Capital One, men hon har även jobbat för Obama och föreläst flitigt.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn