.FILE

22-23 november 2021

Med fokus på Rebecca MacKinnon

Foto: "Rebecca MacKinnon" av ALA The American Library Association

Rebecca MacKinnon, världsberömd journalist och förespråkare av frihet på internet, kommer att inledningstala på Internetdagarna. Vi kan förvänta oss ett nytt och engagerande sätt att se på gränssättningen som pågår mellan övervakning, sekretess och frihet på nätet.

– Mitt tal kommer att utgå från mina tidigare ”provokationer” under de senaste tre åren, med några nya och utmanande förslag på vilka åtgärder demokratiska samhällen behöver vidta i ljuset av de senaste avslöjandena om den i stort sett okontrollerade övervakningen, inte bara i USA utan även i andra stora demokratier i väst.

Den grundläggande utmaningen har hon beskrivit i sin bok från 2012, Consent of the Networked: The Worldwide Struggle for Internet Freedom. Dagens politiska och lagliga ramverk är dåligt anpassat för att hantera frågan om hur vi bör begränsa makten och hur vi ska ställa folk till svars som utövar digital makt över andra medborgare i dagens samhälle där vi i allt högre grad nätverkar på global nivå. Enligt Rebecca MacKinnon är det de demokratiska samhällenas ansvar att beakta hur lagar och regler påverkar globala mänskliga rättigheter.

Det finns exempel på enskilda personer och organisationer som försöker att ta fram ett ramverk för att hantera dessa nya utmaningar. Rebecca MacKinnon nämner bland andra gruppen Necessary & Proportionate som har arbetat fram ett dokument som lämpligt nog heter International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance. Dokumentet publicerades i juli 2013 och listar 13 principer, inklusive rättssäkerhet, öppenhet och offentligt ansvar. Gruppen består av cirka 160 medlemmar, och här återfinns organisationer från det civila samhället samt tekniska och juridiska experter.

– Varje princip förklaras i detalj och jag kan verkligen rekommendera att man läser hela dokumentet.

Nästa logiska steg är att ta ramverket i bruk och tillämpa det på befintlig och ny lagstiftning. Rebecca MacKinnon ser några framsteg även på detta område.

– En del första steg har tagits i samband med bildandet av Freedom Online Coalition där Sverige är medlem tillsammans med omkring ett dussin andra länder.

– Dessa stater förtjänar beröm för att de har tagit två viktiga steg: De har slagit fast att mänskliga rättigheter även gäller på internet och de har gemensamt åtagit sig att skydda och främja ett fritt och öppet, globalt sammanlänkat, internet.

Rebecca MacKinnon har arbetat för CNN i Kina och Japan i över ett årtionde och hon är mycket medveten om internetcensuren i Kina. Hon ställer sig skeptisk till möjligheten att det inträffar en ”arabisk vår” i Kina inom en snar framtid.

– Hoppas inte för mycket. Arabvärlden och Kina skiljer sig åt på många sätt och jag diskuterar detta i min bok Consent of the Networked. En stor skillnad är att aktivister i arabvärlden använder Facebook, Twitter, YouTube och andra företag vars huvudkontor ligger långt därifrån och som arabstaterna har begränsad kontroll över. Kinesiska internetanvändare använder främst plattformar för sociala medier som skapats och drivs av kinesiska företag som Sina (Weibo), Tencent och Baidu.

Dessa företag kontrolleras direkt av den kinesiska staten och de har mycket stränga krav på censur som de måste följa. Förutom detta måste de även samarbeta med polisen och myndigheterna för att tillhandahålla information om personerna bakom politiska aktioner. Som en följd kan personer som försöker att använda sociala medier för att organisera en mötesplats för en demonstration som kan tänkas hota kommunistpartiets och utmana staten, förvänta sig ett besök av polisen inom kort.

– Dessutom har den kinesiska staten ärligt talat varit bättre än arabstaterna på att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för sina medborgare. Trots att det finns många problem och orättvisor kan makten i Beijing ändå peka på stora förbättringar av levnadsstandarden under de senaste 30 åren. Det gör att folk blir mer benägna att ha tålamod och mindre benägna att gå ut på gatorna och demonstrera eller ta stora risker eftersom de har så mycket mer att förlora.

Rebecca MacKinnon leder för närvarande ett globalt projekt kallat Ranking Digital Rights. Forskarna kommer från USA, Europa, Ryssland, Indien och – ja, Kina. Tanken är att utveckla en metod för att ranka världens största IT- och telekommunikationsföretag utifrån deras riktlinjer och rutiner vad gäller åsiktsfrihet och sekretess.
Projektet är fortfarande i sin inledande fas men den första rankningsrapporten förväntas vara klar i slutet av 2014.

– Jag välkomnar så mycket feedback som möjligt om detta från svenska företag, specialister på teknik, det civila samhället och den akademiska världen, sammanfattar Rebecca MacKinnon.

FAKTA

Namn: Rebecca MacKinnon

Talar: 25 november, klockan 09.00

Webb: http://rconversation.blogs.com/ och http://consentofthenetworked.com/

Arbete: Forskar, skriver och föreläser om globala riktlinjer för och åsiktsfrihet på internet.

Bok: Consent of the Networked, http://www.amazon.com/Consent-Networked-Rebecca-MacKinnon/dp/0465063756/ref=sr_1_1

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn