.FILE

22-23 november 2021

Möt männen bakom Myten om Internet

Första veckan i september dök den upp på bokhandelsdiskarna, årets Internet-debattbok. I ”Myten om Internet” för nio skribenter, utifrån sina olika infallsvinklar, ett resonemang kring Internet och om nätet verkligen kan leva upp till alla förhoppningar som ställts och ställs på det.

Redaktörer för boken är Pelle Snickars och Per Strömbäck – den förre forskningschef på Kungliga biblioteket och den senare redaktör för Netopia – forum för digitala samhällsfrågor, en slags tankesmedja för innehållsbranscherna. De båda kommer till Internetdagarna i höst för att tillsammans med Marcin de Kaminski, nätforskare och rättssociolog vid Lunds universitet, föra en diskussion om nätet och öppenhet.

– Jag har varit med i debatten om Internet och pirater och digitala marknader i många år och har lagt märke till några återkommande föreställningar som står i vägen för en bra diskussion, föreställningar som inte är sanna. De är kanske inte lögner, men absolut myter. Så boken blev ett sätt att utforska de myterna och ifrågasätta utgångspunkterna för debatten om Internet, berättar Per Strömbäck.

Och Pelle Snickars fyller på:

– För mig handlar myten om Internet om ett perspektiv som man kan betrakta den digitala kulturen ur. Ur ett perspektiv utgör de samlade artiklarna en nätskeptisk antologi, om man så vill, ur ett annat framstår boken som en pregnant digital samtidsdiagnos. Den konflikt som under 00-talet utspelade sig mellan mediebransch och pirater har hur som helst numera ersatts av ett betydligt knepigare problemkomplex där striden står mellan IT-företag och mediebolag.

• Nämn varsin favoritmyt!

Per Strömbäck

– Myten om öppenheten var den största insikten för mig: tanken att ett öppet nät är en förutsättning för demokrati. Att teknisk öppenhet leder till ett öppet samhälle är ju en grundtanke bland annat i Sveriges utrikespolitik, men de två har ju bara ordet gemensamt. Ett öppet samhälle handlar om rättigheter: rättssäkerhet, yttrandefrihet, fria val. Öppen teknik är mer en negativt definierad öppenhet, frånvaro av hinder. Det kan lika gärna leda till motsatsen till ett öppet samhälle, att några få aktörer får väldigt mycket makt.

Pelle Snickars

– Till synes enkla begrepp som ”öppet” och ”slutet” framstår som allt viktigare dialektiska drivkrafter för Internets utveckling och för det fåtal företag som i dag dikterar villkoren för utvecklingen. Uttryckt med en enkel hegeliansk logik står det öppna Google (tes) mot det slutna Apple (anti-tes) – och frågan är vilken syntes vi kommer att se framöver. Det finns också skäl att ifrågasätta digital öppenhet både som ideal och som generell förklaringsmodell för nätets utveckling. Till exempel styr dagens appkultur bort från den öppna webben.

• Och Marcin de Kaminski, vad skulle du vilja fråga författarna om?

Marcin de Kaminski

– Att det pågår en kamp om makten över Internet kan vi antagligen enas om. Vi kan också enas om att öppenhet är ett mångfacetterat begrepp, och framförallt att öppenhet per automatik inte leder till ett mer öppet samhälle. I grunden torde det handla om att det saknas en samsyn kring framtidens samhälle, framtidens Internet och samspelet däremellan. En sådan samsyn kan bara formuleras genom ett tillgängligt samtal kring öppna processer, men hur ska sådana samtal och processer garanteras om man inte samtidigt säkerställer öppna standarder i både teknisk och politisk mening?

Svaren kommer på Internetdagarna 22-24 oktober. Välkommen dit för att delta i diskussionen om Internet, öppenhet och myter.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn