När Internet inte fungerar – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

När Internet inte fungerar

Foto: "IMG_0181" av Jason Tester

Som användare av Internet, vare sig du sitter hemma och surfar eller levererar en tjänst som andra vill använda, är du sannolikt intresserad av att nätet fungerar. Det gör det inte alltid.

När nätet inte fungerar kan det bero på en mängd olika saker och som användare är det inte lätt att veta vare sig vad som är fel eller vad man kan göra åt det. Under seminariet ”Är vårt Internet så robust som vi tror?” på Internetdagarna presenteras ett tvärsnitt genom Internets arkitektur, som underlag för en diskussion om några relativt enkla åtgärder som kan vidtas för att få nätet att fungera mycket bättre.

Seminariet leds av Patrik Fältström, välkänd Internetexpert och djupt involverad i det internationella arbetet med att bygga ett säkert och stabilt Internet.

– Min förhoppning är att deltagarna på seminariet ska få kunskap som gör dem till bättre beställare. Som läget är i Sverige i dag skulle jag säga att de som levererar nät och tjänster genomgående har en bra teknisk kvalitet, däremot är det brist på bra beställare som har förmågan att ställa krav på säkra och stabila lösningar.

– Det är alldeles för många som ägnar sig åt att undra ”varför gör inte X något åt det här?” – där ”X” kan vara allt från den egna Internetoperatören till IT-ministern – istället för att se över sina egna system och sin beredskap mot störningar.

Fungerande kommunikation är beroende på att det är rätt på flera nivåer, från den fysiska infrastrukturen med sina fiberkablar till den logiska med routing och namnservertjänster upp till de tjänster och applikationer som kommunicerar med varandra.

Utöver Patrik Fältström deltar bland andra Karin Ahl, ordförande i branschorganisationen FTTH Council Europe som vill se en snabbare utbyggnad av fiberinfrastruktur, och Sam Nurmi som driver Internettjänsten Pingdom i diskussionen. Några av de frågor som kommer att tas upp är en jämförelse mellan molntjänster, co-location och egen serverdrift samt hur viktigt projektering, strategiarbete och implementation är för en effektiv fiberutbyggnad.

Seminarium: Är vårt Internet så robust som vi tror?

Tid: Onsdag 24/10 10.50 – 12.10

Köp din biljett till Internetdagarna här