När staten sätter munkavle – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

När staten sätter munkavle

Internet är politiskt och det kan användas för att förtrycka människor. Och de två motsatserna – de som kämpar för frihet och de som inskränker på den friheten – är inte alltid lätt att särskilja. Vad sker när staten sätter munkavle och vad innebär hotet mot yttrandefriheten på nätet? Jillian C Yorks lunch-keynote följdes upp med en paneldiskussion som modererades av Hans Rosén från DN.se.

Diskussionen tar avstamp i Afrah Nassers landsflykt från Jemen som initierades av hennes första bloggpost där hon skrev: ”Jag önskar jag var tunisier”. Som journalist på Yemen Observer hade hon strikta order att bevaka allt – utom politiska frågor. Men hon droppade munkavlen och CNN har listat Afrah som en av de tio viktigaste politiska bloggarna i Mellanöstern.

– Jag insåg att jag har makten, makten genom att jag har en röst, säger Afrah Nasser. Jag kan vara en bro – en röst för de röstlösa.

Tyvärr är Jemen inte unikt. Jillian C York konstaterar att det är ett globalt problem. Men vem bär ansvar för övervakningen som tekniken möjliggör? Är det länder i väst som utvecklar tekniken eller de som använder tekniken för att inskränka på mänskliga rättigheter?

Olof Ehrencrona från Utrikedepartementet påpekar att all teknik kan missbrukas, nätet inkluderat. Och att vi från politiskt håll måste kunna ställa krav på länder som inskränker på yttrandefriheten på nätet.

Afrah Nasser efterlyser att länder som har kommit längre hjälper och ger verktyg till länder som inte har kommit lika långt.

Trots att det endast är någon enstaka procent av befolkningen i Jemen som använder Internet har nätet stor betydelse för landets framtid.

– Internet är väldigt viktigt för att Jemen ska kunna sättas i ett globalt perspektiv. I dag finns inte Jemen på kartan. Nätet spelar roll för att introducera Jemen för västvärlden.

Christian Christiansen, professor i media- och kommunikationsvetenskap på Uppsala Universitet, efterlyser en bredare diskussion:

– Vi glömmer viktiga delar i diskussionen. Det mest allvarliga är inte om Twitter blockeras, jag tänker snarare på Bradley Manning-caset och hanteringen av Wikileaks.

– Nu tar USA sikte på journalister som använder sig av ”läckt” material och det innebär att man snart kriminaliserar alla journalister.