Nätneutralitet – to Skype or not to Skype? – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Nätneutralitet – to Skype or not to Skype?

För alla som gillar ofrivilliga ironier kom nog Internetdagarnas höjdpunkt i onsdagens sista livesända seminarium, debatten ”Net Neutrality – where do we go from here?”, där en av huvudfrågorna var i vilken utsträckning Internetoperatörer ska tillåtas ta extra betalt för eller helt blockera vissa tjänster som exempelvis Skype eller Spotify.

På scenen: tre debattörer varav en är Jean-Jacques Sahel från Skype/Microsoft. Den fjärde debattören, Luigi Gambardella som är ordförande i telebolagens europeiska branschorganisation ETNO, kunde inte vara på plats men han deltog ändå i diskussionen – via Skype. Naturligtvis krånglade överföringen emellanåt och lika naturligtvis gjorde Gambardella en poäng av detta.
I övrigt handlade diskussionen bland annat om Europakommissionens pågående utvärdering av läget när det gäller nätneutralitet och operatörernas blockering av trafik i Europa, och om den lag som antogs i Holland i våras och som förbjuder blockering och filtrering utöver vad som anses vara nödvändigt för att garantera drift och säkerhet.
Tyvärr tog tiden slut innan diskussionen nådde fram till den kanske mest brännande frågan: om operatörernas intäkter fortsätter sjunka, vem ska då finansiera en utbyggnad av infrastrukturen?