.FILE

22-23 november 2021

Nya affärsmöjligheter med IoT

Hur kan vi skydda känsliga data och individers integritet i Europa och hur säkrar vi robusta nätverk och applikationer för viktiga samhällsfunktioner? Fler kan utveckla nya lösningar och hitta affärsmöjligheter med IoT om marknaden blir mindre fragmenterad och mer standardiserad, menar Henrik Abramowicz.

Scroll down for an English version of this article.

Utmaningarna inom det europeiska innovationssamarbetsområdet Digital Infrastructure, lett av Henrik Abramowicz, handlar om Networking, Internet of Things, Trusted Cloud, Cybersecurity och Privacy.

Henrik Abramowicz är programchef för Digital Infrastructure inom EIT Digital med över 130 europeiska partners; globala IT- och Telekombolag, forskningsinstut och universitet.

–Samarbete och öppen innovation behövs för att möta de krav på säkra molntjänster och robusta datalagringslösningar, plattformar för sakernas internet och mer hållbara nätverk som EU driver. Resultat och utmaningar tar vi upp i spåret ”Infrastructure Driving Europes Digital Transformation”.  Några konkreta projekt presenteras och vi välkomnar en öppen diskussion om samhällsnytta, affärsmöjligheter och regleringar, säger han.

Är det någon/några talare du bokat som du ser lite extra fram emot att lyssna på?

–Vi har flera utländska talare som vi har bjudit in till våra fyra paneler och det är såväl seniora experter som yngre forskare och startups för att få med olika perspektiv. Jag ser fram emot att höra Mats Nilsson med lång internationell erfarenhet, engagerad i frågor om Cybersecurity på Ericsson, moderera panelen med representanter från Finland och Storbritannien om European Trusted Cloud – ett hett ämne var och hur vi ska lagra våra data i EU för att säkerställa att informationen skyddas.

–Cicek Cavdar och Prof. Jens Zander, KTH har spännande projekt och insikter i hur morgondagens mobila bredband och trådlösa trafik ska realiseras i takt med att vi lever i en ständigt uppkopplad tillvaro. Det berör ju även panelen om Disruptive business models for IoT där det fortfarande går trögt på marknaden – hur ser Jan Höller, Ericsson på framtiden undrar jag. I panelen om robusta nätverk är jag intresserad av Richard Oehme, Myndigheten för Samhällsberedskap, med perspektiv som kravställare på viktig digital infrastruktur.

Vilka tycker du ska gå på ert arrangemang på Internetdagarna?

–Alla som vill följa och delta i diskussioner om hur vi driver utvecklingen för applikationer av IoT, säkra moln, cybersäkerhet och integritet samt nätverkstjänster som mobilt bredband på flyget och fungerande trådlös kommunikation vid stora evenemang. Vi är långt framme i Sverige på många av dessa områden men det ger en extra dimension av att höra hur vi samverkar i Europa med bl a Finland, Frankrike, Holland, Italien, Storbritannien och Tyskland för att förstå frågorna i ett större sammanhang.

Om du fick välja ett, vilket annat evenemang på Internetdagarna skulle du vilja gå på och varför?

–Våra partners från SICS Swedish ICT har också spännande program på Internetdagarna men eftersom det är parallellt med våra evenemang så får jag istället välja Engaging Privacy/Offentlig sektor.

More business opportunities with IoT

How do we secure sensitive data and personal integrity in Europe and how  do we develop robust networks and applications for vital infrastructure in society? If the market for IoT was less fragmented and more standardised we would see more solutions and business opportunities. These are some of the challenges in the European innovation area Digital Infrastructure, led by Henrik Abramowicz, with topics such as Networking, Internet of Things, Trusted Cloud and Cybersecurity & Privacy.  

Henrik Abramowicz is the leader of Digital Infrastructure at EIT Digital, a pan-european organisation with more than  130 partners; global ICT companies, research institutes and universities.

–Collaboration and open innovation is needed to reach the EU demands for safe cloud services, robust data storage, generic platforms for IoT etc. In the sessions of ”Infrastructure Driving Europes Digital Transformation” we will present some projects and challenges and look forward to an open discussion on value creation, new business models, regulations and restrictions, he says.

Which speaker(s) do you most look forward to listen to in your track?

–We have invited several foreign speakers to our four sessions, both senior experts and junior researchers as well as startups, in order to have various perspectives represented. In the session about a European Trusted Cloud which is a hot topic on where and how we should store our data in the EU, I look forward to hear our panellists from Finland and UK moderated by Mats Nilson, engaged in issues related to Cybersecurity at Ericsson.

–Cicek Cavdar and Prof. Jens Zander, KTH have insights in how the mobile broadband and wireless communication of tomorrow will be developed as we all have increasing expectations on connectivity anytime and anywhere. This is also relevant for the panel on Disruptive business models for IoT where I look forward to hear a future outlook from Jan Höller, Ericsson. Finally, in the last panel about robust networks I think it is very interesting to hear the views of Oehme, Civil Contingencies Agency (MSB) on how we secure critical infrastructure for the operations of the civil society.

Who should attend your sessions at Internetdagarna?

–Citizens, consumers, developers and managers who are engaged in driving or discussing the digital transformation in the area of infrastructure – cloud, IoT, cyber security and privacy and look forward to high speed wifi at large events and seamless connections from ground to air on flights in the future. In Sweden we have a long tradition of being at the forefront of mobile and wireless communications but it will give an extra dimension to know more about the open innovation collaboration in Europe and input from e.g Finland, France, Germany, Italy, The Netherlands and UK.

Which other track would you choose to attend at Internetdagarna, and why?

Our partners SICS Swedish ICT have a very interesting program, but it is in parallell to ours so I will have o choose Engaging Privacy/Offentlig sektor (Public sector).

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn