.FILE

22-23 november 2021

Öppna ögonen för sakernas Internet

Den som säger att Internet redan har omvandlat samhället i grunden kanske har rätt, men samtidigt har vi faktiskt den stora omvandlingen framför oss. Flera nya tekniker konvergerar nu på ett sätt som gör att Internet står inför en väldigt kraftig expansion när stora som små saker kopplas upp och får en identitet på nätet.

Efter datorernas Internet, då våra servrar och persondatorer anslöts till det globala nätverket, och mobiltelefonernas Internet då turen kom till telefoner och andra mobila enheter, är nästa fas i utvecklingen sakernas Internet, då mer eller mindre vad som helst lyfts in och blir hanterbart i den virtuella världen. Denna revolution blir nätets största utvidgning någonsin och kommer att få genomgripande effekter för samtliga branscher – och hela vår vardag.

Konvergerande tekniker bakom

Att koppla upp alla möjliga saker till Internet är i dag möjligt genom en blandning av tekniker som hämtas från olika branscher. Sakernas Internet bygger dels på den traditionella Internetbranschen som med öppna servrar och WLAN-teknik erbjuder en kostnadseffektiv, öppen arkitektur. Vidare hämtar man identifieringen från transportbranschen med dess RFID-teknik som på ett enkelt sätt förser fysiska saker med en digital identitet.

Genom att sensortekniken har utvecklats kan saker känna av och digitalisera förhållanden som rapporteras in över nätet, särskilt viktigt i många tillämpningar är geografisk position. Slutligen innebär den allmänna förminskningen av tekniska komponenter att det går att ta fram extremt kostnadseffektiva lösningar för att koppla upp saker till ett nätverk. Sammantaget innebär allt detta att det finns tekniska förutsättningar för ett sakernas Internet, vilket kraftigt kommer att vidareutvecklas under de kommande åren.

Tillämpningar här i dag

Men sakernas Internet är mer än bara visioner. Utvecklingen är i gång och skarpa tillämpningar finns redan i dag i en rad olika branscher. Transportbranschen ligger långt framme och håller till exempel reda på järnvägsvagnar och containrar genom att de är uppkopplade till Internet. Andra exempel är att båtmotorer kopplas upp för att det ska gå att hålla koll på var de befinner sig eller att Internetanslutna sensorer utnyttjas inom fastighetsförvaltningen för att kontrollera sådant som inomhusklimat, ljus och rök. Allt fler människor kopplar också upp sina hemunderhållningssystem.

Även om det finns fog för att säga att något stort är på gång att hända, är vi dock bara i början av utvecklingen. Inom i stort sett varje bransch går det att se potential för tillämpningar som effektiviserar verksamheter eller förenklar våra liv. Ta bara hemsjukvård, där läkaren får uppgifter om patienten via uppkopplad medicinsk utrustning, eller bilar som talar om för ägaren när de behöver komma in på service baserat på fakta, snarare än antal körda kilometer.

Framtidsinriktad debatt efterlyses

Sakernas Internet är en ny fas i Internetutvecklingen som kommer att få enorma konsekvenser. I grunden handlar detta om en väldigt positiv utveckling med stora möjligheter. Den nya tekniken kan både höja individens livskvalitet och skapa tillväxt i ekonomin när olika branscher tar den till sig och utvecklar intressanta tillämpningar.

Samtidigt finns utmaningar som man inte får blunda för. Det gäller inte minst den personliga integriteten och den allmänna säkerheten i samhället när vi blir än mer beroende av tekniska lösningar som kan slås ut eller manipuleras. Det finns också miljöaspekter när varje individ kan komma att omges av hundratals – ja, kanske tusentals – uppkopplade prylar som alla kräver energi.

Det är dags att öppna ögonen för både möjligheterna och fallgroparna eftersom det här redan är på väg att hända. Kan en framtidsinriktad debatt etableras förbättras förutsättningarna för en positiv utveckling. Sakernas Internet får såväl tekniska som samhälleliga konsekvenser. Till att börja med behövs en Internetinfrastruktur som klarar av expansionen, där införandet av IPv6 är en av flera viktiga frågor. Vidare måste säkerhetslösningar i alla former tas fram. Och inte minst måste man noga följa vad utvecklingen får för konsekvenser för samhället i stort och individerna.

För att vi nu på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara möjligheterna med sakernas Internet och undvika fallgroparna, uppmanar vi till ett brett arbete. .SE börjar sin del av detta arbete med rapporten ”Uppkopplade prylar” som släpps i samband med Internetdagarna och genom att arrangera workshopen ”Opportunities Presented by the Internet of Things” som hålls under hela dagen den 5 november.


Ta del av det fullständiga programmet för workshopen ”Opportunities Presented by the Internet of Things”.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn