.FILE

22-23 november 2021

Rebecca MacKinnon om hoten mot demokrati, yttrandefrihet och internets framtid

Foto: "" av Tobias Björkgren

I sitt keynote-anförande på Internetdagarnas första dag fokuserade Rebbeca MacKinnon på faror som internetutvecklingen står inför just nu.

Rebecca MacKinnon har en bakgrund som journalist och har arbetat som byråchef för nyhetskanalen CNN i Kina och Japan. I dag forskar hon, skriver om och arbetar med globala regler för internet, åsiktsfrihet och digitala teknikers påverkan på området mänskliga rättigheter. Hon är även medgrundare av webbplatsen Global Voices Online, en global nyhetstjänst för lokal journalistik.

– Vi översätter och publicerar artiklar och filmade inslag från hela världen, men inte från Nordamerika och Västeuropa. Sajten har mer än 50 procent kvinnor bland medarbetarna, berättade Rebecca MacKinnon och fick välförtjänta applåder.

Som inledning gratulerade MacKinnon Sverige till förstaplaceringen på World Wide Web Foundations årliga rankinglista kallad The Webindex som offentliggjordes i fredags. WWWF mäter inte bara bandbredd och antal internetanvändare utan även sådant som säkerhet, övervakning och tillgången till fri och öppen information. The Webindex redovisar hur 81 olika nationer lyckas dra nytta av webbens potential när det gäller ekonomisk och social trygghet för alla medborgare i de respektive länderna. Fem länder sköter sig bättre än Sverige i ett hänseende: frihet och öppenhet på nätet.

– Det beror primärt på de lagar om övervakning som Sverige antagit och det finns utrymme för förbättringar inom det området, förklarade Rebecca MacKinnon.

Länder som USA, Storbritannien och Sydkorea får höga placeringar på The Webindex när det gäller tillgången till internet, men helhetsbetyget dras ned på grund av brister i nätfrihet och de höga graderna av övervakning av medborgarna.

– En bekymmersam slutsats av listan är att de rika länderna inte utnyttjar internets potential fullt ut och att diktaturer och demokratier inte nödvändigtvis får så olika ranking när det kommer till kontroll av invånarna, konstaterade Rebecca MacKinnon.

Digitala imperium leder till minskad demokrati och yttrandefrihet

I sin debutbok Consent of the networked: The worldwide struggle for internet freedom pekar Rebecca MacKinnon på de problem som uppstår när både nationalstaters intressen och kommersiella aktörer samtidigt försöker styra internetutvecklingen för sina egna syften.

–  Det jag kallar de digitala imperiumen har stort inflytande på våra liv och det leder till minskad demokrati och yttrandefrihet i hela världen, menar hon.

Demokratin i världen på tillbakagång

Rebecca MacKinnon redovisade ny statistik från organisationen Freedom House. Av rapporten Freedom on the net 2013 framgår tydligt en illavarslande trend: Demokratin i världen är på tillbakagång. Av de 60 undersökta länderna minskar demokratin och åsiktsfriheten för medborgarna i 34 nationer. Bredare övervakningsmetoder och nya lagar som kontrollerar innehåll på nätet inklusive sociala medier är några av de faktorerna bakom nedgången.

– Demokratin ökar inte i världen och den behöver en öppen teknisk infrastruktur för att växa. Alla måste kunna ta del av information som är viktig för dem och det kommer att krävas stora utbildningsinsatser när det gäller medborgerliga rättigheter på internet, underströk Rebecca MacKinnon.

Icke-kommersiella organisationer spelar viktig roll för nätfrihet

Som motrörelse räknar hon de icke-kommersiella organisationer som ökat sin aktivitet och börjat jobba hårdare för nätfrihet, framförallt sedan Edward Snowden avslöjade NSA:s massövervakning av internet och mobilnät.

– Vi som jobbar med de här frågorna är inte förvånade över att det förekommit övervakning, men jag blev förbluffad över omfattningen av den. Snowden har väckt oss alla, avslutade Rebecca MacKinnon.

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn