Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Se alla sändningar i efterhand

Alla evenemang som livestreamades från årets Internetdagarna finns nu till allmän beskådan på nätet. Väl bekomme!

Måndagens sändningar:

En WordPress – tusen lösningar

Swedish Startup Sessions

Det bästa inom öppna data

Tisdagens sändningar:

Bredband – hur blir vi bäst i världen?

Digitalt engagemang som framgångsrecept

Digitaliseringens möjligheter till en bättre välfärd

Internet – our world is changing

Svenskt federationsforum

Alla Keynote-sessioner:

Hittar du här.