Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Se seminariet om nätneutralitet

Internetaccess utan diskriminering av avsändare, mottagare, eller innehåll är en förutsättning för innovation och att människor globalt skall kunna utbyta information med varandra. På det här seminariet diskuterar vi vilka intressen som hotar Internets öppna end-to-end modell? Hur kan vi se till att användare i Europa, speciellt i Sverige, får tillgång till den öppenhet de efterfrågar? Hur kan vi mäta och testa diskriminerande blockering, filtrering eller fördröjning?

Under seminariet presenterades en ny rapport från .SE om nätneutralitet. Den visar att vissa operatörer prioriterar ner trafik. Läs mer om rapporten, eller ladda ner direkt.