.FILE

22-23 november 2021

Anna-Karin Hatt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar

För tredje året i rad tog Internetdagarna emot IT-minister Anna-Karin Hatt. På agendan stod digitaliseringens möjligheter – och utmaningar.

Anna-Karin Hatt inleder med att belysa nätets sårbarhet med att citera en svensk kvällstidnings löpsedel från några veckor sedan: ”Attacken inatt slog ut Sverige”. Löpsedeln syftar på överbelastningsattackerna som slog ut några av våra myndigheters och andra viktiga organisationers sajter. Rubriken visar också på hur centralt Internet har blivit i våra liv.

Hatt anser att det är viktigt att inte få panik. Men när tillgången till information stryps leder det till att förtroendet för systemen skadas. Då är det viktigt att hålla huvudet kallt trots att hoten mot ett öppet och fritt Internet intensifieras.

– Vi måste ta hotet på allvar. Kanske är inte den nuvarande styrningen perfekt, men alternativen är så mycket sämre. Vi ska ta tillvara på möjligheterna.

För ett år sedan presenterade Anna-Karin Hatt Sveriges första digitala agenda. Nyligen tillsatte regeringen en digitaliseringskommission, vars uppdrag är att realisera agendan och arbeta för att Sverige blir bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Den digitala agendan består av 22 verksamhetsområden och även om Internetanvändningen ökar, främst bland unga, är utanförskapet är betydande och Anna-Karin Hatt lyfter delaktighet som en viktig förutsättning för att Sverige ska fortsätta ligga i framkant.

Om fler ska få chansen att kliva över den digitala tröskeln, behövs fler eldsjälar. Biblioteken, studieförbunden och Digidel nämner Hatt som beundransvärda exempel för att få fler att bli digitalt delaktiga.

– Sätt fokus på hur vi använder tekniken och vilken nytta den har i våra liv.

Sverige är bäst i världen på att använda webben, enligt Web Index. Men IT-ministern ser att vi har områden där vi måste förbättras. Bland annat måste vi satsa och utveckla Internetanvändningen i skolan.

– Den svenska skolan är endast fläckvis digital. Det innebär att svenska elever går miste om de pedagogiska fördelar som nätet möjliggör.

Anna-Karin Hatt säger att elever i svenska skolor har rätt till att använda moderna lärresurser och en fläckvis digital skola duger inte.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn