.FILE

22-23 november 2021

Jillian C York om läget för yttrandefriheten på nätet

Nätfrihetsförkämpen Jillian C York kom till Internetdagarna med en lägesrapport över hur det ser ut med yttrandefriheten på nätet. Och det är en ganska dyster bild hon målar upp – även om det finns ljusglimtar.

Jillian C York jobbar till vardags med yttrandefrihetsfrågor ur ett internationellt perspektiv på Electronic Frontier Foundation med fokus på mellanöstern och Afrika.

Inledningsvis gav hon en kort historik över hur nätcensuren sett ut de senaste årtiondet. Hon pekar ut 2009 som en vändpunkt.

–  2009 var året då vi började se mer övervakning, det har utnämnts till det värsta året någonsin för yttrandefrihet online. Och sedan dess har det enligt mig blivit än värre.

Regimer som censurerar rättfärdigar det på flera olika sätt. Ett av de vanligaste är att hänvisa till religion och moral. Ett annat att peka på rikets säkerhet/terrorism, ett ytterligare är upphovsrättsliga frågor.

York beskrev kampen mellan de regimer som blockerar och de  som försöker kringgå blockeringarna som en ständigt pågående katt- och råttalek.

I februari 2011 öppnade till exempel Syrien, till glädje för många, upp för Facebook som tidigare varit blockerad. Men de som trodde att det var ett tecken på regimens goda vilja visade sig ha fel, vilket York också misstänkte.

–  Det här handlade inte om att ge det syriska folket mer frihet, utan i stället om att övervaka dem. När blockeringen togs bort var det många som inte var medvetna om säkerhetsriskerna med att använda Facebook. Senare har också gripna aktivister avkrävts på sina Facebooklösenord.

Men det är inte enbart förtryckande regimer som hotar yttrandefriheten på nätet, menar York.

– Det är besvärande att vi har företag i andra länder som säljer teknologier till länder som använder det för att övervaka sin befolkning.

York pekade också ut några trender hon ser i försöken att stävja människors möjligheter att uttrycka sina åsikter online. En av dem är att regimer börjar kriminalisera kritik mot religion. I Kuwait har till exempel ett lagförslag om att införa dödsstraff för den som hädar Gud varit uppe i parlamentet.

Men York ger oss ändå en ljusglimt, allting är inte nattsvart. En positiv trend hon ser är hur gräsrotsupprop som startat i demokratiska länder, som till exempel de massiva protesterna mot det amerikanska lagförslaget SOPA, och metoderna för dessa fått spridning till andra länder och nätaktivister. Ett sådant exempel är Libanon.

Slutligen gav York några tips för dig som vill börja engagera dig för yttrandefrihet på nätet:

  • Support technology and advocacy
  • Build new tools
  • Name and shame companies
  • Amplify local efforts
  • Spread the word
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn