.FILE

22-23 november 2021

Testa användbarhet på Geodataportalen

www.geodata.se

Ju fler datatjänster och applikationer som utvecklas och publiceras för användning på portaler, mobiler, surfplattor, logistik- och transportsystem mm, ju viktigare blir det att testa användbarhet, kvalité på data och överensstämmelse mot givna krav, standards. GeoTest är en nationell resurs för att testa geodata och geodatatjänster vid Future Position X (FPX) i Gävle.

Kom till FPX monter 17, under måndagen, där får du mera information om GeoTest metoden och kan pröva att testa själv:

Pass 1: 10.20-10.50

Pass 2: 12.20-12.50

Pass 3: 15.20-15.40.

Den 22 november presenteras och diskuteras testresultaten:

Pass 1: 10.20-10.50

Pass 2: 12.20-12.50

Pass 3: 15.20-15.40.

Målet med användbarhetstester är att bedöma hur användbart ett system eller en applikation är. FPX/GeoTest samarbetar med Institutet för humanteknoligi (IHT) i Bollnäs för att testa användbarhet av portaler och datatjänster. Vi mäter det stöd applikationen ger för att lösa en viss uppgift, hur lång tid arbetsmomenten tar samt till vilken grad applikationen tillhandahåller ett enkelt, tydligt och logiskt gränssnitt som är självinstruerande för dess användare.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn