.FILE

22-23 november 2021

Wikipedias grundare Jimmy Wales inledde Internetdagarna

Foto: "" av Tobias Björkgren

Med över en halv miljard besök i månaden är Wikipedia, nyligen tolv år fylld, en av världens mest besökta webbplatser. Och siktet är inställt på att nå över miljarden, berättade grundaren Jimmy Wales när han öppnade årets Internetdagar.

– Vi är numera en del av internets infrastruktur och finns i stort sett överallt.

För att ytterligare stryka under Wikipedias genomslag tog han också ett exempel med en hypotetisk sextonåring som i dag behöver slå upp någonting.

– Hon kan mycket väl ha haft tillgång till Wikipedia ända sedan hon lärde sig läsa, men det är inte säkert att hon någonsin har sett ett traditionellt uppslagverk.

Med den tillväxten kommer också ett ansvar och Jimmy Wales uppehöll sig ganska länge vid Wikipedias vision att ”varje människa ska ha fri tillgång till summan av all kunskap”. Wikipedia stöttar till exempel användarna i några afrikanska länder, där mobiltelefonen är den klart viktigaste kanalen till internet, genom att försöka övertyga operatörerna att göra Wikipedia tillgängligt i mobilen utan att ta betalt för datatrafiken. I augusti 2013 noterades ungefär 35 miljoner sådana gratisvisningar.

Finns på 300 språk

Uppslagsverket finns på nästan 300 språk och av dessa har 225 nått upp till 1 000 artiklar, den gräns som Jimmy Wales sätter för när en lokal utgåva anses vara aktiv.

– Vi brukar dra gränsen där. Finns det 1000 artiklar finns det så gott som alltid också en engagerad community med åtminstone 5-10 skribenter som driver på. Är det färre artiklar är det oftast en enskild entusiast som ligger bakom.

Vill få fler kvinnor att bidra

En aspekt av Wikipedia som Jimmy Wales beklagar från scenen är könsfördelningen: 87 procent av skribenterna är män, och han fick också en publikfråga om vad Wikipedia gör för att ändra på detta.

– Till att börja med pratar vi mycket om det, och gör klart för alla att vi vill ha fler kvinnliga skribenter. Vi vill ha nördar av alla slag, inte bara datornördar som nog är den dominerande gruppen i dag.

– Det finns också ett tekniskt hinder i det märkspråk som används till att skriva Wikipediaartiklar, det är inte lätt att lära sig och bidrar garanterat till att datornördarna har lättare att göra sig hörda. Därför håller vi på att ta fram ett enklare redigeringsverktyg som ska ta bort det hindret.

– Det vi har svårare att göra någonting åt är tyvärr det faktum – och det här ser vi när vi gör fokusgrupper bland användarna – att män generellt sett inte har några problem med att skriva om saker som de inte har en aning om. Kvinnor är mer försiktiga med den saken.

Kryptering av webbtrafik prioriterat område

Avslutningsvis berättade Jimmy Wales också att Wikipedia har prioriterat arbetet med att kryptera sin webbtrafik. Anledningen är inte helt oväntat avslöjandena om USA:s nätövervakning.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn