.FILE 2G 3G 4G 5G
13:00-14:00
måndag 20 november 13:00-14:00

Så blir första AI-projektet en framgång

AI

Rätt använd så utgår AI från faktiska behov - inte från tekniken i sig. I det här fokuspasset riktar vi in oss på konkreta projekt och daglig användning. Vi presenterar lärdomar från aktörer som redan arbetar med AI. Vi pratar om hur du bäst använder dig av verktygslådan som AI erbjuder och vi pratar om fallgroparna du bör undvika. Ofta visar det sig att utmaningarna inte är av teknisk karaktär, utan att de ligger i andra delar av arbetet. Var med och inspireras av organisationer som genomfört sina första AI-projekt!

Talare

Anders Thoresson

Moderator: Anders Thoresson, Kommunikationsstrateg, AI Sweden

Anders Thoresson är kommunikationsstrateg på AI Sweden, Sverige nationella center för tillämpad artificiell intelligens. I den rollen jobbar han med att förklara värdet med AI, och hur organisationer i både privat och offentlig sektor kan använda den nya tekniken som ett verktyg i sin verksamhet. Anders har en lång bakgrund som teknikjournalist och hörs i podden Digitalsamtal.

Rebecka Lönnroth

Rebecka Lönnroth, Programledare Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, AI Sweden

Rebecka är programledare på AI Sweden där hon leder satsningen Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Rebecka har arbetat med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor under många år och har en bakgrund i både kommunal och regional sektor, däribland som regionutvecklare inom digitalisering och AI i Västra Götalandsregionen. Hon har även arbetat på Infrastrukturdepartementet med policyfrågor kopplat till samhällets digitalisering och som konsult på företaget Governo.

Åse Andersson

Åse Andersson, Utvecklingsledare, Linköpings kommun

Åse Andersson är socionom och arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänsten i Linköpings kommun. Hon brinner för att skapa nytta för invånarna genom en informationsdriven socialtjänst. Till vardags arbetar hon med kommunens nyckeltal och annan data om verksamheten. Åse projektleder även förvaltningens utforskande projekt om prognostisering med stöd av AI.

Ylva Christiansson

Ylva Christiansson, Projektledare, Friends

Ylva Christiansson arbetar som projektledare och effektansvarig på Friends. Ylva har lång erfarenhet av att arbeta inom civilsamhället, både i Sverige och internationellt. Ylva leder just nu Friends två AI-projekt ”Mobbningens digitala tvilling” och ”Autolarm”. Båda syftar till att undersöka möjligheterna att använda AI för att skapa tryggare skolmiljöer för barn och unga.

Veronica Kennett

Veronica Kennett, Ekonomiansvarig, Folkbildningsrådet

Veronica Kennet är ansvarig för Folkbildningsrådets AI-satsning i projektet ”Maskininlärning för ökade insikter”. Målet med arbetet är att kunna använda AI som ett verktyg i granskning och uppföljning av hur statsbidraget till folkbildning används. Veronica har en lång bakgrund inom folkbildningen och har tidigare jobbat på studieförbund med ekonomi och uppföljning.