.FILE 2G 3G 4G 5G
10:00-11:00
måndag 20 november 10:00-11:00

Säkerhet: har du koll på hotbilden?

Säkerhet

Med hjälp av internet och ny teknik är världen mer sammanlänkad än någonsin. Cyberangrepp och nätbrott sker på en global nivå och påverkar företag i alla världsdelar. I det här fokuspasset pratar vi om hur du får koll på den globala hotbilden i realtid. Staffan Truvé berättar hur din verksamhet kan samla in, strukturera och analysera hotinformation från internets alla hörn och fatta välgrundade beslut om åtgärder. Var med och lär dig om hur du kan ligga steget före de onda krafterna på nätet.

Talare

Anne-Marie Eklund Löwinder

Moderator: Anne-Marie Eklund Löwinder, vd, Amelsec

Anne-Marie rankas som en av Sveriges ledande experter på informations- och IT-säkerhet. I nästan 20 år var hon CISO på Internetstiftelsen. Numera arbetar hon som fristående konsult och i olika styrelser; FMV, Skatteverket, Trafikverket, .IE och institutet för rättsinformatik. Hon är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning XII, regeringens Digitaliseringskommission och MSB:s cybersäkerhetsråd. Invald i Internet Hall of Fame. Crypto Officer och Sommarpratare.

Staffan Truvé

Staffan Truvé, CTO & co-founder, Recorded Future

Staffan Truvé är doktor i Datavetenskap på Chalmers universitet.