.FILE 2G 3G 4G 5G
11:15-12:15
måndag 20 november 11:15-12:15

Säkerhet: hur går snacket om din verksamhet på nätet?

Säkerhet

På sociala medier sprids rykten snabbt och missnöje blir ofta viralt. Genom att bevaka vad som sägs om din verksamhet kan en strategi för motåtgärder tas fram i god tid. Välkommen till ett fokuspass om informationspåverkan på sociala medier. Andrea Liebman delar med sig av metoder som Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) tillämpar för att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan. Få en nulägesbild av informationsarenan. Och lär dig om de riktlinjer som MPF lär ut i sina utbildningar.

Talare

Anne-Marie Eklund Löwinder

Moderator: Anne-Marie Eklund Löwinder, vd, Amelsec

Anne-Marie rankas som en av Sveriges ledande experter på informations- och IT-säkerhet. I nästan 20 år var hon CISO på Internetstiftelsen. Numera arbetar hon som fristående konsult och i olika styrelser; FMV, Skatteverket, Trafikverket, .IE och institutet för rättsinformatik. Hon är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning XII, regeringens Digitaliseringskommission och MSB:s cybersäkerhetsråd. Invald i Internet Hall of Fame. Crypto Officer och Sommarpratare.

Andrea Liebman

Andrea Liebman, Senior analytiker, lead för sociala medier, Myndigheten för psykologiskt försvar

Andrea Liebmans analysområde berör informationspåverkan via digitala och sociala medier. Hon har tidigare arbetat med strategisk kommunikation och utveckling av digitala och sociala mediestrategier för organisationer med inriktning internationella relationer och demokratifrågor, så som Utrikespolitiska institutet, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance och Förenta nationerna. Hon har även arbetat som producent och skribent för NBC och PBS News.