.FILE 2G 3G 4G 5G
13:00-14:00
måndag 20 november 13:00-14:00

Säkerhet: omvärldsbevakning internt

Säkerhet

Välkommen till ett fokuspass om organisationsledningens roll i säkerhetsarbetet. Hur bra koll behöver styrelse och ledning ha på cyberriskerna för den egna verksamheten? Vilka krav ställer vi på ledningen och hur bör de bemötas? Kan vi ta hjälp av goda krafter på nätet för att söka efter sårbarheter i den egna miljön? I så fall, på vilka sätt? Det är några av de frågor som Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef för Microsoft, besvarar i det här passet.

Talare

Sandra Barouta Elvin

Sandra Barouta Elvin, Nationell säkerhetschef, Microsoft

Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med it och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både offentlig och privat sektor.