.FILE 2G 3G 4G 5G
10:00-11:00
tisdag 21 november 10:00-11:00

Vad har AI i akademin att göra?

AI

När populära språkmodeller som ChatGPT lanserades slogs världen med häpnad. Trots en del faktafel och brister i tjänsterna är det tydligt att generativ AI kommer förändra saker i grunden. Till exempel vårt sätt att inhämta och analysera kunskap. Vad händer om den kompetens som mångåriga utbildningar lärt ut ersätts av generativa AI-modeller? Lär sig dagens studenter vad de behöver kunna om AI för att bli anställningsbara? Hur ska Sverige hävda sig som kunskapsnation och vad tänker fack och arbetsgivare om dagens utbildning och morgondagens arbetsliv? Välkommen till ett fokuspass om AI i akademin

Talare

Karin Hübinette

Moderator: Karin Hübinette, Projektledare, Future of Democracy

Efter nästan 25 år på SVT som programledare, inrikeschef och projektledare för riksdagsvalet jobbar Karin nu med samhällsfrågor i olika former, bl a som projektledare för Future of Democracy och som moderator för samtalsserien Idébaren på Kulturhuset i Stockholm. Sen några år tillbaka är hon ordförande för Institutet för Mediestudier.

Malin Rönnblom

Malin Rönnblom, Professor statsvetenskap Karlstad Universitet

Malin Rönnblom är professor vid Karlstads universitet och affilierad professor vid Umeå universitet. Hennes forskning centreras kring demokratins utmaningar i termer av bland annat former för offentlig styrning, implementering av AI teknologier i offentlig sektor och processer av avpolitisering och marginalisering. Hon är en av författarna till boken Trängd demokrati. Om politikens vardag och konsten att vara människa (2022).

Anders Sundell

Anders Sundell, Docent statsvetenskap Göteborgs universitet

Anders Sundell är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om kopplingen mellan opinion och politik. Som kolumnist för Svenska Dagbladet har han flera gånger diskuterat hur AI kan påverka högre utbildning, både i fråga om vad studenter bör lära sig, och hur kunskaperna ska examineras.

Ann-Therése Enarsson

Ann-Therése Enarsson, Vd Futurion

Ann-Therése Enarsson är vd för tankesmedjan Futurion med fokus på framtidens arbetsliv. Hon är jurist och har tidigare varit chef för samhällskontakter och forskning på Systembolaget, vd för IQ samt generalsekreterare för A Non Smoking Generation.

Anna Sandström

Anna Sandström, Senior Director Science Policy and Relations Europe, AstraZeneca

Anna Sandström har ett europaansvar för forskningspolitik och för att katalysera forskningssamarbeten vid AstraZeneca och har engagerat sig i de viktiga hälsodatafrågorna i Sverige och inom EU. Bland annat inom ramen för regeringens Samverkansprogram för Hälsa och Life Science, där hon ledde den tvärsektoriella arbetsgruppen för Hälsodata och nu senast som medarrangör av den internationella expertkonferensen "Sustainable AI to Drive Global Health”