Köp nu – 1000 kr/dag

Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Köp nu – 1000 kr/dag

AI i offentlig sektor – från idé till verklighet

Arrangeras av Governo, 26 november 2019

Hur kan artificiell intelligens hjälpa till att lösa utmaningarna som den offentliga sektorn står inför de kommande åren?

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar under de kommande åren, med ökade kostnader för välfärden till följd av stigande behov. Här har AI presenterats som en av lösningarna för att klara det offentliga åtagandet – även i framtiden.

AI är definitivt här och flera offentliga aktörer har kommit igång. Tekniken ställer nya krav på ledare, både utifrån organisatoriska förutsättningar och från etiska perspektiv. Under dagen får vi flera exempel från våra välfärdsverksamheter där man tar fram lösningar med hjälp av AI. Vi ställer också frågan hur vi går från PoC till brett genomförande? Hur ser de strategiska vägvalen ut? Har myndigheterna stakat ut vägen, eller tar man det som det kommer?

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Harper Reed

  Harper Reed   Futurist

  Harper Reed är teknologist, futurist och hacker som jobbat med Barack Obamas återvalskampanj, sålt kläder via crowdfunding och jonglerat. Läs mer

Fika

AI på policynivå – var står vi?

Vi kan se i vår omvärld hur flera länder storsatsar inom området, med USA och Kina i spetsen av utvecklingen. Sverige är ett mindre land med andra förutsättningar, som kräver andra strategier. Regeringen har i den nationella inriktningen formulerat målsättningen att ”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften”. Hur nära är vi att uppnå den målsättningen – och vad krävs för att vi ska ta oss dit?

Hur ser omvärlden på Sveriges AI-utveckling?

Hur ser de stora internationella företagen på utvecklingen av AI i den svenska offentliga sektorn? Vilka är utmaningarna för Sverige när det gäller den offentliga sektorns användande av AI, och vilka är möjligheterna? Vilka medskick ger de för att Sverige ska uppnå målet att bli bäst i världen på att använda möjligheterna som AI kan ge? I det här passet får företrädare från de världsledande företagen ge sina reflektioner, tankar och medskick när det rör den svenska offentliga sektorns utmaningar och möjligheter.

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Jenny Radcliffe

  Jenny Radcliffe   Människohacker

  Jenny Radcliffe tar sig in i vilken byggnad som helst med hjälp av socialt ingenjörskap, människokännedom och konsten att förhandla och övertala. Läs mer

Står Sverige starkt rustat inför framtiden?

Kompetensfrågan är av oerhört stor betydelse för att samhället och den offentliga sektorn ska kunna dra nytta av möjligheterna som AI-användningen ger. Men hur rustade är vi för att öka användningen, på kort och lång sikt? Vilka kompetenser behöver öka och inom vilka områden? Och hur står det egentligen till med grundkompetensen hos näringslivet, inom den offentliga sektorn och hos den breda allmänheten? I detta pass får vi inblick i några strategiska satsningar som diskuterar viktiga lärdomar och ger medskick till organisationer som står inför – eller är mitt i en förändringsresa.

Fika

Från Proof of Concept till brett genomslag

Allt fler aktörer inom offentlig sektor har kommit igång och testar olika AI-lösningar för att möta medborgarnas behov. Men hur ser vi till att gå från goda idéer till att bli en del av den ordinarie verksamheten? Hur kan vi knyta de satsningar som görs närmare det strategiska arbetet som sker inom organisationerna?

I detta pass får vi veta mer om konkreta AI-projekt som just nu pågår inom den offentliga sektorn. Därefter följer en diskussion om hur AI-initiativ kan skalas upp och få större genomslag i verksamheterna.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Cecilia MoSze Tham

  Cecilia MoSze Tham   Socialteknolog

  Cecilia MoSze Tham är biolog, designer, entrepenör och skapare som bygger innovativa mötesplatser för individer och organisationer. Läs mer