.FILE

23-24 november 2020

Arrangeras av Governo, 26 november 2019:

AI i offentlig sektor – från idé till verklighet

Rum C1, plan 2

Hur kan artificiell intelligens hjälpa till att lösa utmaningarna som den offentliga sektorn står inför de kommande åren?

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar under de kommande åren, med ökade kostnader för välfärden till följd av stigande behov. Här har AI presenterats som en av lösningarna för att klara det offentliga åtagandet – även i framtiden.

AI är definitivt här och flera offentliga aktörer har kommit igång. Tekniken ställer nya krav på ledare, både utifrån organisatoriska förutsättningar och från etiska perspektiv. Under dagen får vi flera exempel från våra välfärdsverksamheter där man tar fram lösningar med hjälp av AI. Vi ställer också frågan hur vi går från PoC till brett genomförande? Hur ser de strategiska vägvalen ut? Har myndigheterna stakat ut vägen, eller tar man det som det kommer?

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Harper Reed

  Harper Reed   Futurist

  Harper Reed är teknologist, futurist och hacker som jobbat med Barack Obamas återvalskampanj, sålt kläder via crowdfunding och jonglerat. Läs mer

Fika

AI på policynivå – var står vi?

Vi kan se i vår omvärld hur flera länder storsatsar inom området, med USA och Kina i spetsen av utvecklingen. Sverige är ett mindre land med andra förutsättningar, som kräver andra strategier. Regeringen har i den nationella inriktningen formulerat målsättningen att ”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften”. Hur nära är vi att uppnå den målsättningen – och vad krävs för att vi ska ta oss dit?

Tre politiker från Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna ger under ledning av Governos vd Caroline Andersson sina perspektiv på hur utvecklingen av AI går i Sverige, med särskilt fokus på den offentliga sektorn.

 • Caroline Andersson

  VD och grundare av Governo

  Caroline Andersson är VD och grundare av Governo, ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Caroline har en gedigen erfarenhet av att leda förändringsarbete i offentlig sektor, ofta med utgångspunkt i digitalisering. Hon arbetar med uppdrag på policynivå samt större förändringsprojekt där hon tillsammans med kunden se till att förslag blir verklighet. Hon är också en erfaren talare och moderator inom sina områden.

 • Jessika Roswall

  Riksdagsledamot och trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson för Moderaterna

  Advokat och sedan 2010 riksdagsledamot. Har suttit i flera utskott i Riksdagen bland annat Civilutskottet, Arbetsmarknadsutskottet och nu Trafikutskottet. Är ordförande i Riksdagens Idrottsklubb och fritiden används mycket till löpning och skidåkning. Bor i Enköping.

 • Victor Harju

  Regionpolitiker Region Stockholm (S)

  Sjukvårdspolitiker i Region Stockholm med särskilt fokus på digitalisering. Bidrar med regionalt perspektiv på digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor. Tidigare arbetat med bland annat hälso- och sjukvård på socialdepartementet.

 • Emil Källström

  Riksdagsledamot Centerpartiet

  Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Västernorrlands län.

Hur ser omvärlden på Sveriges AI-utveckling?

Hur ser de stora internationella företagen på utvecklingen av AI i den svenska offentliga sektorn? Vilka är utmaningarna för Sverige när det gäller den offentliga sektorns användande av AI, och vilka är möjligheterna? Vilka medskick ger de för att Sverige ska uppnå målet att bli bäst i världen på att använda möjligheterna som AI kan ge? I det här passet får företrädare från de världsledande företagen ge sina reflektioner, tankar och medskick när det rör den svenska offentliga sektorns utmaningar och möjligheter.

Under ledning av Governos expert Göran Lindsjö ger Microsoft, IBM och SAS Institute sina perspektiv på möjligheterna och utmaningarna den offentliga sektorn. Governos Johanna Pauldin är moderator.

 • Christer Bodell

  Industrial Advisor SAS Institute

  Christer works as a Business Advisor for the Nordic Region at SAS Institute, supporting key account relations primarily in the manufacturing industry. He has since the mid-80s throughout his career worked on turning data into actionable information.

 • Göran Lindsjö

  Senior rådgivare inom AI på Governo

  Göran Lindsjö, Governo AB, är en internationell AI-rådgivare och har startat och drivit flera företag inom AI. Han är bosatt i USA där han arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Göran har även lång erfarenhet från styrelsearbete i flera IT-företag och genom arbete på Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet.

 • Magnus Forsberg

  Affärsutvecklare och Industrispecialist Microsoft

  Magnus arbetar på Microsoft med ansvar för offentlig sektor och digitalt uppkopplade och hållbara städer. Han brinner för att accelerera digitaliseringen i Sverige och är övertygad om att Microsoft med partnerskap och erfarenheter kan bidra till den omställning som offentlig sektor står inför.

 • Torbjörn Hägglöf

  Affärsutvecklare AI, IBM Svenska AB

  Torbjörn har mångårig erfarenhet av att införa användardrivna lösningar baserat på AI som stöd för genomgripande förändringar i de sätt som människor möts och interagerar, får tillgång till rätt information i sitt sammanhang och evidensbaserade rekommendationer som underlag för beslut.

 • Johanna Pauldin

  Johanna Pauldin

  Managementkonsult Governo AB

  Johanna Pauldin är managementkonsult med fokus på offentlig sektor. Hon har lång erfarenhet av att möta de utmaningar och möjligheter som den offentliga sektorn hanterar, och brinner särskilt för potentialen som finns inom digitalisering och AI.

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Jenny Radcliffe

  Jenny Radcliffe   Människohacker

  Jenny Radcliffe tar sig in i vilken byggnad som helst med hjälp av socialt ingenjörskap, människokännedom och konsten att förhandla och övertala. Läs mer

Står Sverige starkt rustat inför framtiden?

Kompetensfrågan är av oerhört stor betydelse för att samhället och den offentliga sektorn ska kunna dra nytta av möjligheterna som AI-användningen ger. Men hur rustade är vi för att öka användningen, på kort och lång sikt? Vilka kompetenser behöver öka och inom vilka områden? Och hur står det egentligen till med grundkompetensen hos näringslivet, inom den offentliga sektorn och hos den breda allmänheten?

Passet inleds med en presentation av AI-experten Göran Lindsjö följt av de tre talarna som berättar om strategiska satsningar, diskuterar viktiga lärdomar och ger medskick till organisationer som står inför – eller är mitt i en förändringsresa.
Diskussionen leds av Governos Rebecca Hagberg.

 • Amy Loutfi

  Amy Loutfi

  Professor i informationsteknologi, Örebro universitet

  Amy Loutfi är professor i informationsteknologi med bred kompetens inom Artificiell intelligens (AI). Amy är vicerektor med ansvar för AI-frågor och enhetschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS), en stark, internationellt erkänd, forskningsmiljö vid Örebro universitet.

 • Fredrik Heintz

  Docent

  Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med mer än 120 doktorander, medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI.

 • Göran Lindsjö

  Senior rådgivare inom AI på Governo

  Göran Lindsjö, Governo AB, är en internationell AI-rådgivare och har startat och drivit flera företag inom AI. Han är bosatt i USA där han arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Göran har även lång erfarenhet från styrelsearbete i flera IT-företag och genom arbete på Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet.

 • Rebecca Hagberg

  Rebecca Hagberg

  Managementkonsult Governo AB

  Rebecca Hagberg är managementkonsult med fokus på offentlig sektor. Hon arbetar med uppdrag inom förändringsledning med fokus på innovation, digitalisering och AI. Rebecca är statsvetare och intresset för digitalisering och AI är sammankopplat med hennes intresse för arbetsmarknad och jämlikhet.

 • Milap Patel

  Director AI Strategy & Transformation, Ericsson

  Milap is leading two intelligent automation programs; Cognitive Automation & Low Code, designed to transform Ericsson's operations globally with AI in its core. Prior to joining Ericsson, Milap worked at EY as Management Consultant, serving clients across Europe on Digital strategy & transformation.

Fika

Från Proof of Concept till brett genomslag

Allt fler aktörer inom offentlig sektor har kommit igång och testar olika AI-lösningar för att möta medborgarnas behov. Men hur ser vi till att gå från goda idéer till att bli en del av den ordinarie verksamheten? Hur kan vi knyta de satsningar som görs närmare det strategiska arbetet som sker inom organisationerna?

I detta pass får vi konkreta exempel på AI projekt från Skatteverket, SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) och KRY. Därefter följer en diskussion om hur AI-initiativ kan skalas upp och få större genomslag i verksamheterna. Passet modereras av Governos Johanna Pauldin och Rebecca Hagberg.

 • Johanna Pauldin

  Johanna Pauldin

  Managementkonsult Governo AB

  Johanna Pauldin är managementkonsult med fokus på offentlig sektor. Hon har lång erfarenhet av att möta de utmaningar och möjligheter som den offentliga sektorn hanterar, och brinner särskilt för potentialen som finns inom digitalisering och AI.

 • Livia Holm

  Policy- och Utvecklingschef KRY

  Livia Holm är Policy- och Utvecklingschef på KRY. Som en av KRYs första anställda har hon varit med och drivit den digitala vårdtjänstens lansering och vidareutveckling i Sverige, Norge och England. Livia har en akademisk bakgrund inom sociologi och nationalekonomi från University of Cambridge.

 • Niklas Dalgrip

  Chef driftavdelningen SISAB

  Niklas är chef för driftavdelningen på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) där han har varit verksam sedan år 2011. Han är utbildad driftingenjör från Mitthögskolan i Sundsvall/Härnösand. Niklas har genom årens lopp arbetat med utvecklingsprojekt inom drift, digitalisering och kommunikation.

 • Rebecca Hagberg

  Rebecca Hagberg

  Managementkonsult Governo AB

  Rebecca Hagberg är managementkonsult med fokus på offentlig sektor. Hon arbetar med uppdrag inom förändringsledning med fokus på innovation, digitalisering och AI. Rebecca är statsvetare och intresset för digitalisering och AI är sammankopplat med hennes intresse för arbetsmarknad och jämlikhet.

 • Viktoria Josefsson

  Strateg Skatteverket

  Arbetar som strateg på Skatteverket med särskilt fokus på AI och leder arbetet med att ta fram en AI-strategi för myndigheten. Sitter som ledamot i styrgruppen för AI Innovation of Sweden.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Cecilia MoSze Tham

  Cecilia MoSze Tham   Socialteknolog

  Cecilia MoSze Tham är biolog, designer, entrepenör och skapare som bygger innovativa mötesplatser för individer och organisationer. Läs mer

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn