Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 20 Nov
AI som möjliggörare för framtidens samhälle LIVE Arrangör Governo

Artificiell intelligens har på bara några år blivit något vi möter varje dag, i olika slags tjänster, produkter och applikationer. Redan nu beskrivs AI som lösningen på många av våra stora samhällsutmaningar, där allt från den åldrande befolkningen till en hållbar utveckling omnämns. Många länders ledare har lagt om sina strategier, där AI ses som vägen framåt. Samtidigt befinner många företag och organisationer i ett startskede, där osäkerhet finns kring affärsmodeller, juridiska förutsättningar och inte minst kompetens. Hur kan vi lära av de som gått före och möjliggöra för att ta nästa steg mot framtidens samhälle – med start idag?

Presentation från dagen

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Zeynep Tufekci   Tekniksociolog

  Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det. Hennes bok Twitter and Tear Gas handlar om hur internet gjorde protesterna under den arabiska våren lättare att organisera men svåra att hålla igång. Hon har flera TED-föredrag i bagaget, en återkommande kolumn i New York Times och är en profilerad kritiker av hur Facebook och Googles plattformar utnyttjades för att välja både Trump och Obama. Läs mer

 • Ben Hammersley   Futurist, journalist mm.

  Ben Hammersley har många strängar på sin lyra och kan titulera sig som skapare av ordet podcast, teknikexpert, författare, programledare, futurist, journalist med mera. Med sitt charmiga och kvicka sätt trollbinder Ben publiken när han pratar om effekterna av den digitala tidsåldern vi lever i och maktskiftet det inneburit. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats C3, vån 2 Språk Svenska Permalänk

AI – vinna eller försvinna? Läs mer

AI kan innebära stora möjligheter till såväl nya affärer som att optimera befintlig verksamhet. Internationellt börjar nu de bolag som använder AI dra ifrån väletablerade bolag med marknadsdominerande positioner – med utgångspunkt i såväl bättre tjänster och produkter, men även lägre priser. Krympande marknadsandelar, priskrig och i vissa fall konkurser är att vänta. Hur är detta möjligt? Vad sker internationellt – och hur påverkar detta svenska företag?

I detta pass ges en översikt av den internationella utvecklingen av Göran Lindsjö, senior rådgivare inom AI på Governo. Därefter kommer en panel bestående i ledande företrädare från några av Sveriges största företag kort beskriva sin syn på utvecklingen – och diskutera hur vi bäst förbereder oss för att vinna kampen om kunderna.

Moderator(er)

 • Caroline Andersson   VD och grundare av Governo

  Caroline Andersson är VD och grundare av Governo, ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Caroline har en gedigen erfarenhet av att leda förändringsarbete i offentlig sektor, ofta med utgångspunkt i digitalisering. Hon arbetar med uppdrag på policynivå samt större förändringsprojekt där hon tillsammans med kunden se till att förslag blir verklighet. Hon är också en erfaren talare och moderator inom sina områden. Läs mer

Talare

 • Göran Lindsjö   Senior rådgivare inom AI på Governo

  Göran Lindsjö, Governo AB, är en internationell AI-rådgivare och har startat och drivit flera företag inom AI. Han är bosatt i USA där han arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Göran har även lång erfarenhet från styrelsearbete i flera IT-företag och genom arbete på Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet. Läs mer

 • Elena Fersman   Research Director - Ericsson Research

  Elena Fersman is a Research Director in Machine Intelligence and Automation at Ericsson Research. She is also a docent and an adjunct professor in Cyber-Physical Systems specialized in Automation at the Royal Institute of Technology in Stockholm. She holds a PhD in computer science from Uppsala University, a Master in Management from St. Petersburg Polytechnic University and did a postdoc at École Normale Supérieure Paris-Saclay. Läs mer

Plats C3, vån 2 Språk Svenska Permalänk

AI – nästa motor för tillväxt Läs mer

När vi pratar om AI i Sverige så har vi ofta bilden att detta är något som kommer ske i framtiden. Samtidigt ser vi redan nu en bred utrullning av produkter och tjänster som bygger på AI – inom samhällets alla sektorer. Vad kommer AI-utvecklingen innebära för Sverige som land? Kan AI vara en förutsättning för att vi ska behålla vår konkurrenskraft och hantera de samhällsutmaningar vi står inför?

Dessa är några av de frågor som vår panel kommer diskutera, där företrädare från politik, samhälle och näringsliv möts. Sist i passet kommer deltagarna ges möjlighet att resonera om vad som behöver ske för att Sverige som land ska lyckas inom AI.

Moderator(er)

 • Caroline Andersson   VD och grundare av Governo

  Caroline Andersson är VD och grundare av Governo, ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Caroline har en gedigen erfarenhet av att leda förändringsarbete i offentlig sektor, ofta med utgångspunkt i digitalisering. Hon arbetar med uppdrag på policynivå samt större förändringsprojekt där hon tillsammans med kunden se till att förslag blir verklighet. Hon är också en erfaren talare och moderator inom sina områden. Läs mer

Talare

 • Maja Fjaestad   Statssekreterare till Lena Hallengren

  Maja Fjaestad är statssekreterare till Lena Hallengren. Hon är också docent i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har forskat vid Kungliga Tekniska Högskolan, MIT i Boston och Max Planck-institutet i Berlin.
  Fjaestad har tidigare varit statssekreterare i framtidsfrågor vid statsrådsberedningen och samhällspolitisk chef på fackförbundet Kommunal. Läs mer

 • Andreas Hatzigeorgiou   VD Stockholms handelskammare

  Andreas Hatzigeorgiou is CEO at the Stockholm Chamber of Commerce. He has been selected as Sweden’s ‘up and comer of the year’ and voted among the country’s ten best macroeconomic commentators. The leading business magazine in Sweden, Veckans Affärer, named him a Super Talent as part of the review of the country’s top talents. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Tricia Wang   Tekniketnolog

  Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom. Läs mer

Plats C3, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Jag behöver AI-kompetens. Nu! Läs mer

En del svenska företag och myndigheter har påbörjat sina AI-resor, medan andra står i startgroparna. En viktig framgångsfaktor är att bygga AI-kompetens internt i organisationen – på ledningsnivå och bland de personer som kommer arbeta med utvecklingen.

I detta pass möter vi tre aktörer som är mitt uppe i sina förändringsresor – och som kan beskriva hur de gjort för att hantera just kompetensfrågan. Under passet kommer vi också i gruppdiskussioner möta personer med AI-kompetens som vid varje bord berättar om sin bakgrund och erfarenhet. Passa på att ställ alla dina frågor – för att kunna rekrytera rätt medarbetare för just din AI-resa!

Moderator(er)

Talare

 • Niklas Gustafsson   Director KTH

  Niklas Gustafsson är program director på KTH Executive School och arbetar med utveckling och utbildning för yrkesverksamma (nyckelpersoner, ledare och chefer). Just nu ligger fokus huvudsakligen på att utveckla och driva kompetensutveckling inom AI via initiativet "AI Competence for Sweden – A national initiative on education and competence in Artificial Intelligence". Syfte är att främja fördjupad kunskap om AI inom näringsliv och offentlig sektor för att på så sätt skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och utvecklad välfärd.
  Utöver detta driver Niklas bland annat kurser i innovation och avancerad affärsutveckling samt driver ett antal "Strategic Challenge groups" där innovationsledare i stora bolag möts för att diskutera konkreta affärsmässiga och organisatoriska problem. Läs mer

 • Jan Gulliksen   Professor, KTH

  Jan Gulliksen, mera känd som "Gulan" är professor i människa-datorinteraktion vid KTH och dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation. Gulan var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och är nu med i regeringens Digitaliseringsråd. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats C3, vån 2 Språk Svenska Permalänk

AI och det hållbara samhället Läs mer

Vårt samhälle är under tryck utifrån klimatperspektiv, där vårt sätt att leva inte är hållbart på sikt.
För att hantera utmaningarna krävs en kraftsamling – från aktörer på alla nivåer i samhället. Kan AI vara en del av lösningen på den omställning som väntar?
I detta pass möter du tre profiler som alla har olika perspektiv på framtidens smarta samhälle utifrån hållbarhet,
varefter vi kommer avsluta med en gemensam reflektion för att diskutera förslag på lösningar för nästa generations samhälle.

Moderator(er)

Talare