Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Måndag 21 Nov
Är skolan redo för molnet

Välkommen till en heldag på Internetdagarna där vi sätter fokus på molntjänster i allmänhet och hur dessa används i skolan i synnerhet.

Här hittar du alla presentationer från dagen.

Hashtagg: #molnetiskolan

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A2  Permalänk

Integritet och molnet Läs mer

Integritet vad innebär det? Marcus Bylund tidigare forskare på SICS kommer att ge en bild av begreppet och hur användningen av molntjänster och integritet ser ut.

Talare

 • Markus Bylund   Strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun

  Markus är strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling. Läs mer

Plats A2  Permalänk

Molnet, är det internet? Läs mer

Hur ser vardagen ut för de barn och ungdomar som använder internet i skolan och vardagen? Vilka tjänster använder skolungdomar och hur fungerar dessa molntjänster? I förmiddagens session kommer vi få en bild av hur internet används en vanlig onsdag i januari, samt få en ökad förståelse för hur molntjänster är uppbyggda och fungerar.

Talare

 • Pamela Davidsson   Statistikchef på IIS

  Pamela Davidsson är chef för området statistik och fakta på Internetstiftelsen. Hon ansvarar bland annat för studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.
  Läs mer

 • Anders Thoresson   Frilansjournalist

  Anders Thoresson började jobba som teknikjournalist 1999. Sedan 2006 frilansar han, med uppdrag åt bland andra IIS. För stiftelsen har han skrivit flera Internetguider, bland annat "Barnhack" och "Digitalt källskydd". Han skriver, föreläser och leder också workshops om programmering i skolan.
  Läs mer

Plats M1  Permalänk

Lunch

Plats A2  Permalänk

Molnet, skolan och säkerheten Läs mer

På internet finns ett stort utbud av molntjänster att välja bland, de är lättillgängliga, enkla att använda, billiga eller till och med gratis. Men hur hanterar skolvärlden dem säkert?

Talare

 • Anne-Marie Eklund-Löwinder   Säkerhetschef, IIS

  Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame. Hon är en ofta tillfrågad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet, och besvarar flitigt remisser inom samma område. Läs mer

Plats A2  Permalänk

Datalagring och molnet Läs mer

Vilket ansvar har skolan för de uppgifter som lagras i molntjänster och hur ska de hanteras utifrån den nya dataskyddsförordning som kommer att träda i kraft 2018? Vilka krav ställer lagstiftaren och EU på myndigheter som använder molntjänster i sin vardag?

Talare

 • Maria Nyrén Ivarsson   Senior Legal Advisor

  Maria Nyrén Ivarsson är jurist och delägare i CM Juridik AB. Maria har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som affärsjurist, bl.a. hos Transcom CMS. Maria var med och startade Forum för Dataskydd och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet. Läs mer

 • Christina Arrhult Björk   Senior Legal Advisor

  Christina är jurist och delägare i CM Juridik AB. Christina har ett förflutet som bolagsjurist på bland annat Tele2. Christina sitter med i styrelsen för CSA – Cloud Security Alliance – och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A2  Permalänk

Skolan och molnet Läs mer

Elevernas användning av molntjänster och internet krockar den med verkligheten och de krav som vi ställer på säkerhet och integritet? Hur arbetar pedagoger och lärare med molntjänster och varför? Hur hanterar de frågor som data, datalagring, säkerhet och integritet? En panel med pedagoger berättar och kommenterar dagens belysning av molntjänster och skolan.

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

 • Agneta Wistrand   Tjänsteägare, IIS

  Agneta Wistrand arbetar med medlemsutveckling i federationer på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och är tjänsteansvarig för Skolfederations operatörstjänst. Läs mer

 • Frida Monsén   RAU

  Frida Monsén arbetar med digitalisering och skolutveckling genom RAU (Rektorsakademien Utveckling) och föreläser regelbundet såväl nationellt som internationellt. Hon har tidigare arbetat som lärare och digital utvecklingsledare inom både kommunal och fristående skola.
  Läs mer

 • Cecilia Andersson

  Cecilia Andersson är doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. I sin forskning fokuserar hon på unga i högstadieålder. Hon intresserar sig för deras teknikanvändning i vardagen med särskilt fokus på deras användning av sökmotorer och deras informationssökning. Även frågor kring källkritik i en digital kontext intresserar Cecilia Andersson.
  Läs mer

Plats A2  Permalänk

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Plats A1 Språk English Permalänk

Bonus-session: Edward Snowden

Den tidigare CIA-anställde Edward Snowden blev ett världsnamn när han 2013 läckte topphemliga dokument som påvisade existensen av storskaliga övervakningsprojekt. Nu får du som besöker Internetdagarna möjlighet att möta den amerikanske visselblåsaren och lyssna till hans egna ord genom videolänk.

Talare

 • Edward Snowden   Visselblåsare

  Visselblåsaren och Right Livelihood-pristagaren Edward Snowden gör ett unikt framträdande på Internetdagarna via länk från Moskva. Framträdandet arrangeras av Amnesty International och Right Livelihood-stiftelsen. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Mingel