Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Måndag 20 Nov
Bitcoin – en disruptiv teknik

Bitcoin är en finansiell revolution. Vi går från att tidigare ha använt guld till att nu låta avancerad matematik och kryptografi utgöra grunden för hur vi överför värde.

På samma sätt som att Internet en gång i tiden av vissa ansågs bara vara en fluga har Bitcoin fått liknande bemötande från många håll. I takt med att tekniken nu har blivit mer förstådd och fler aktörer insett att denna teknikrevolution definitivt är här för att stanna så har dessa röster kraftigt minskat i både antal och styrka. Nu är det istället Blockchain, ICO och Hard Fork som det pratas om och framförallt om hur man ska kunna tillmötesgå den stora efterfrågan som väntas de kommande åren. Vi hoppas du kommer få stor nytta av att vi ännu en gång lyckats samla mycket av Sveriges ledande Bitcoinexpertis på ett och samma ställe.

Hashtagg: #IND17Bitcoin