Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Tisdag 21 Nov
Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen? Arrangör Digidelnätverket

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart. Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället - det är en demokratisk rättighet! 

Nu pågår en spännande utveckling där olika verksamheter samarbetar för att erbjuda medborgare/invånare möjlighet att lära sig hur och varför det är viktigt att använda digitala tjänster. I takt med att tillgång till internet ökar med satsningar på fibertillgång behöver också allmänheten kunskap i hur man använder tjänster som utvecklas av myndigheter, näringsliv och annan offentlig verksamhet. En e-tjänst som inte alla kan använda är ett resursslöseri på många sätt.  I Digidelspåret presenterar vi DigidelCenter, digitala servicecenter och kommunala och regionala exempel på att bygga och stärka digital delaktighet och kompetens. 

 Digidelspåret arrangeras av Digidelnätverket (digidel.se).

Hashtagg: #digidel

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats C4  Permalänk

Från on/off till VR i full fart Läs mer

När når vi peak Digitalt först? Och vad kommer sen? Olika aktörer i Digidelnätverket berättar i film och ord om arbetet, upptäckter och erfarenheter genom åren. Medverkande: Claes-Olof Olsson, Ann Wiklund, Anders Nord, Elisabeth Rundqvist, alla från Digidelnätverkets samverkansledning samt "Radio-och TV-profilen” Kjell Eriksson. 2012 fick han ett uppdrag som skulle komma att förändra hans syn på den digitala bubblan han själv levde i, för UR gjorde han dokumentären om de som stod utanför internet - ”De bortkopplade”. Detta blev vägen in i ett långt samarbete med Digidelnätverket och alla dess eldsjälar. I fem års tid har Kjell gjort åtskilliga intervjuer som handlat om det digitala utanförskapet och digital delaktighet.

–Att som digital se de analoga, är värdefullt för utvecklingen av både appar, e-tjänster, prylar och internet”, menar Kjell Eriksson, som anser att den som är digital inte är fulländad förrän den också skaffat sig kunskap om varför det fortfarande finns så många människor som står utanför internet.

Talare

 • Anders Nordh   Handläggare på SKL samt del av digidelnätverkets samverkansledning

  Anders Nordh jobbar till vardags som handläggare på SKL. Han är därtill del av Digidelnätverkets samverkansledning.
  Läs mer

 • Claes-Olof Olsson   Projekt/-uppdragsledare, Föreningen Sambruk

  Claes-Olof har tidigare haft rollen som Verkställande tjänsteman i Föreningen Sambruk och därvid bland annat deltagit i Digidelnätverkets Samverkansledning. Läs mer

 • Kjell "Kjelleman" Eriksson   Radio och TV-mogul

  Kjell arbetar med TV, radio, film och webb, både framför och bakom mikrofoner och kameror och driver ett eget produktionsbolag. Nu senast kunde du höra honom i radioprogrammet ”KjellKoden”, för UR/P4. För närvarande jobbar Kjell parallellt med några film och podcastprojekt. Läs mer

Plats C4  Permalänk

Digital delaktighet, en demokratisk rättighet Läs mer

Hur arbetar folkbiblioteken för att öka den digitala delaktigheten? I en nyligen färdigskriven rapport lyfts folkbibliotekens insatser för ökad digital delaktighet fram. Rapporten visar att 80% av kommunbiblioteken anordnar aktiviteter som syftar till att öka medborgarnas digitala kompetens. Ida Norberg, bibliotekarie på Sundsvalls stadsbibliotek och rapportens författare, lyfter fram de viktigaste resultaten samt goda exempel direkt ur verksamheten. Rapporten är sammanställd utifrån en enkät som SKL skickade ut till samtliga kommuner, samt djupintervjuer med fem kommunbibliotek. Anders Nord ingår i samverkansledningsgruppen för Digidelnätverket.

Talare

 • Ida Norberg   Bibliotekarie i Sundsvall

  Efter flera års studier inom media, IT, sociologi och skrivande landade Ida Norberg slutligen i bibliotekarie-yrket. Där har hon befunnit sig de senaste 11 åren. Sedan 2015 har hon haft anställning på Sundsvalls stadsbibliotek med ansvar för bland annat de digitala kampanjveckorna Get online week och eMedborgarveckan. Läs mer

 • Pamela Davidsson   Statistikchef på IIS

  Pamela Davidsson är chef för området statistik och fakta på Internetstiftelsen. Hon ansvarar bland annat för studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.
  Läs mer

Plats C4  Permalänk

IT-ovana läser digitalt och tillgängligt Läs mer

Varje människa har rätt att ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel. Det är även allas rätt att kunna ta del av kulturella upplevelser. Digital teknik innebär att både hinder och möjligheter kan uppstå om man vill läsa en tidning eller en bok, inte minst för personer som har en synnedsättning eller läsnedsättning orsakad av en funktionsnedsättning. För att kunna använda talsyntes, trådlöst internet, använda olika gränssnitt och förstå strömmande ljud krävs det digital kompetens. Läsaren kan även behöva hjälp att organisera informationen man får, exempelvis genom att prata om den och få den förklarad. Denna hjälp är viktig för att kunna delta i det demokratiska samtalet och fungera i samhället.

I bibliotekslagen står att bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Myndigheten för tillgängliga medier presenterar två projekt där detta prövas. Tobias Willstedt från MTM samtalar med Lillemor Engholm Guy från Regionbibliotek Östergötland.

Talare

 • Tobias Willstedt   MTM

  Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

  Läs mer

 • Lillemor Engholm Guy   Regionbibliotek Östergötland

  Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med ämnen som rör regional biblioteksutveckling, demokrati, samhällsorientering och digital delaktighet. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats C4  Permalänk

Lärcentra för ökad digital delaktighet – Motala, Sundsvall, Storuman, Lycksele och Åsele är alla kommuner som nu kraftsamlar. Inspireras och ta del av deras erfarenheter Läs mer

Kommunerna vill minska den digitala klyftan och arbetar därför på olika sätt för att öka den digitala delaktigheten bland invånarna. Det är en demokratisk rättighet för alla, oavsett bakgrund eller individuella förutsättningar, att kunna delta i samhället och ta del av olika digitala tjänster. Syftet med ett kommunalt DigidelCenter är att stärka demokratin genom att ge förutsättningar för ett aktivt medborgarskap för alla människor. Samhället har ett ansvar att säkerställa att alla individer kan ta del av viktiga samhällstjänster i takt med att samhället allt mer digitaliseras.

Motala bibliotek har fått projektmedel av Motala kommun, Region Östergötland, Kulturrådet och Internetstiftelsen i Sverige för att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek. Sundsvalls stadsbiblioteks DigidelCenter startades 2016. Stadsbiblioteket fick i uppdrag av Kultur och Fritidsnämnden (Kommunens Mål- och Resursplan 2015 och 2016) att jobba med digitalisering. Extra resurser har tillförts biblioteket under uppbyggnadsskedet. Tre bibliotek i Västerbottens inland, Storuman, Lycksele och Åsele, implementerar tillsammans medLänsbiblioteket i Västerbotten/Region Västerbotten idén med kommunala digitala servicecenter. Projektmedel till Digitala servicecenter kommer från kommunerna i Storuman, Åsele, Lycksele, Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Talare

 • Julia Larsson   Projektledare Digidelcenter Motala

  Julia Larsson arbetar som projektledare för DigidelCenter på Motala bibliotek. Hon har en masterexamen i statsvetenskap från Linköpings universitet. I huvudsak jobbar hon med samhällsutveckling där fokus ligger på digitalisering och digital delaktighet. Läs mer

 • Sassa Persson   Bibliotekarie i Sundsvall

  Sassa Persson är bibibliotekarie på Sundsvall stadsbibliotek. Tidigare anställd vid Linköpings universitetsbibliotek. Hon har en Magisterexamen i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Umeå Universitet. Publicerad författare till Librarians as advocates of Social Media for Researchers: A Social Media Project Initiated by Linköping University Library, Sweden. Läs mer

 • Rebecca Eriksson   Projektledare Länsbiblioteket i Västerbotten

  Rebecca Eriksson bor i Umeå och är projektledare för Digitala Servicecenter Västerbotten. Rebecca har studerat medie- och kommunikationsvetenskap på masternivå vid Umeå universitet. Läs mer