Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 21 Nov
Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen?

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart. Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället - det är en demokratisk rättighet! 

Nu pågår en spännande utveckling där olika verksamheter samarbetar för att erbjuda medborgare/invånare möjlighet att lära sig hur och varför det är viktigt att använda digitala tjänster. I takt med att tillgång till internet ökar med satsningar på fibertillgång behöver också allmänheten kunskap i hur man använder tjänster som utvecklas av myndigheter, näringsliv och annan offentlig verksamhet. En e-tjänst som inte alla kan använda är ett resursslöseri på många sätt.  I Digidelspåret presenterar vi DigidelCenter, digitala servicecenter och kommunala och regionala exempel på att bygga och stärka digital delaktighet och kompetens. 

 Digidelspåret arrangeras av Digidelnätverket (digidel.se).

Hashtagg: #digidel