Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 20 Nov
Digital kompetens – en demokratifråga! LIVE Arrangörer Digidel & Internetstiftelsen

Ett digitaliserat samhälle bygger på medborgarnas digitala kompetens. Att alla kan ta del av samhällets e-tjänster och vara medvetna användare av internet är viktigt – både på individnivå och för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller att ständigt uppdatera sin digitala kompetens. Det är en viktig demokratifråga.

Idag pågår massor av spännande verksamhet som stärker allmänhetens digitala kompetens. Den här dagen ger dig en inblick i samhällets digitalisering och digital delaktighet från strategi- till individnivå. Vad är viktigt att prioritera och varför? Hur skapas användbarhet och tillgänglighet? Hur gör vi bäst för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten? Vilka nätverk finns och hur kan man samverka? Vi får ta del av aktuell forskning och konkreta exempel.

Det här spåret är för dig som vill ha både strategiska och konkreta verktyg för att öka den digitala kompetensen hos medborgare och i samhället.


Moderator: Johanna Koljonen.

Johanna Koljonen är författare, programledare och kritiker. Hon har bland annat lett tv-programmet Crosstalks om aktuell forskning ihop med KTH och Stockholms universitet. Tillsammans med Sofia Mirjamsdotter belönades hon med Stora Journalistpriset för initiativet till twittersamtalet #prataomdet.

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Zeynep Tufekci   Tekniksociolog

  Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det. Hennes bok Twitter and Tear Gas handlar om hur internet gjorde protesterna under den arabiska våren lättare att organisera men svåra att hålla igång. Hon har flera TED-föredrag i bagaget, en återkommande kolumn i New York Times och är en profilerad kritiker av hur Facebook och Googles plattformar utnyttjades för att välja både Trump och Obama. Läs mer

 • Ben Hammersley   Futurist, journalist mm.

  Ben Hammersley har många strängar på sin lyra och kan titulera sig som skapare av ordet podcast, teknikexpert, författare, programledare, futurist, journalist med mera. Med sitt charmiga och kvicka sätt trollbinder Ben publiken när han pratar om effekterna av den digitala tidsåldern vi lever i och maktskiftet det inneburit. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Hur ökar vi kompetensen? Läs mer

Introduktion till dagens ämne.

Talare

 • Terese Raymond   Nationell koordinator, Digidelnätverket

  Terese Raymond är pedagog och utbildningsproducent. Hon koordinerar även Digidelnätverket som är en central kampanj- och samordningsfunktion med syftet att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.
  Läs mer

 • Björn Appelgren   Projektledare, Internetstiftelsen

  Björn Appelgren arbetar med Internetstiftelsens folkbildningsarbete. Senast med satsningen på Internetkunskap. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Digitala kompetenser för välfärdens tjänster Läs mer

Vi inleder dagen med fokus på samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Här får du en unik chans att ta del av aktuell forskning inom digitaliseringsarbete. Vilka utmaningar har offentlig samhällsservice idag och vilka kommer den att få?

Elin Wihlborg professor i statsvetenskap och Hannu Larsson lektor i informatik för ett samtal på scen om digitalt delaktighet och tillgänglighet i offentliga tjänster. De kommer ur olika perspektiv att resonera om hur tekniska och sociala sammanhang kan skapa utanförskap och hinder, och vilka kompetenser vi kan utveckla för öka inkluderingen när samhället digitaliseras.

Talare

 • Elin Wihlborg   Professor i statsvetenskap

  Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap och forskar om samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Samtida utmaningar som den ökade användningen av IT och fokuseringen på hållbar utveckling står särskilt i fokus. Läs mer

 • Hannu Larsson   Lektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Användandet av IT i offentlig verksamhet är i ständig utveckling, men hur kan man se på eFörvaltning ur ett långsiktigt perspektiv? Om detta forskar och föreläser Hannu Larsson, lektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Läs mer

Plats A2 Språk Svenska Permalänk

Digital kompetens och trygghet – lägesbilder från Digitaliseringsrådet Läs mer

Sverige digitaliseras. Det är nu det händer. Det förutsätter att alla kan och får vara med. Den digitala kompetensen behöver stärkas i hela samhället.

Hur vi studerar, arbetar, fattar beslut och inordnar vardagslivet är i stort definierat av industrisamhällets krav och behov. Den digitala tidsåldern förändrar många av dessa faktorer och vi kommer kunna lösa samhällsutmaningar på nya sätt.

Sveriges digitaliseringsstrategi inkluderar fem delmål. Digital kompetens och digital trygghet är två av delmålen som omfattar flera underområden.

Digitaliseringsrådet inrättades av regeringen våren 2017 och består av tio ledamöter och ett kansli. Under året presenteras lägesbilder med utgångspunkt i regeringens digitaliseringsstrategi. Syftet är att peka på viktiga utmaningar och ge förslag på insatser som regeringen kan välja att gå vidare med. Här får du en uppdatering om digital kompetens och digital trygghet och vad Digitaliseringsrådet gör för att främja ökad delaktighet.

Talare

 • Emily Nordqvist   Kommunikationsansvarig och projektledare vid Digitaliseringsrådet

  Emily Nordqvist är kommunikationsansvarig och projektledare vid Digitaliseringsrådet och har en bakgrund som bland annat digital strateg med fokus på användarperspektiv, verksamhetsutveckling och kommunikation. Läs mer

 • Jörgen Ahlström   Analytiker vid Digitaliseringsrådet

  Jörgen Ahlström är analytiker vid Digitaliseringsrådet och har en bakgrund som projektledare med fokus på delaktighets- och innovationsfrågor. Läs mer

Plats A2, vån 5  Permalänk

Så ser det ut – och så jobbar Internetstiftelsen Läs mer

Internetstiftelsen presenterar siffror från undersökningen Svenskarna och internet och du får veta hur det står till med svenskarnas digitala kompetens och hur Internetstiftelsen arbetar för att höja den i satsningarna Internetkunskap och Internetmuseum.

Talare

 • Pamela Davidsson   Statistikchef på IIS

  Pamela Davidsson är chef för området statistik och fakta på Internetstiftelsen. Hon ansvarar bland annat för studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.
  Läs mer

 • Jörgen Löwenfeldt   Verksamhetsansvarig Internetmuseum

  Jörgen Löwenfeldt är verksamhetsansvarig på Internetmuseum, som drivs av Internetstiftelsen. Han är journalist och författare, och senast aktuell med romanen Ensamma tillsammans.
  Läs mer

 • Björn Appelgren   Projektledare, Internetstiftelsen

  Björn Appelgren arbetar med Internetstiftelsens folkbildningsarbete. Senast med satsningen på Internetkunskap. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Tricia Wang   Tekniketnolog

  Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk English Permalänk

Hur vet du att det funkar? Att nå ut och att få effekt! Läs mer

Ett sätt att arbeta med digital kompetens är att skapa olika typer av informationskampanjer. Hur når vi den vuxna befolkningen och hur vet vi att det funkar? Här får du konkreta tips, nya idéer och samtal om hur det går att mäta effekterna av olika initiativ.

Patrizia Mosca från tyska Kurzgesagt förklarar hur youtubekanalen lyckats få ut avancerad kunskap till miljontals tittare världen över. Deras videos finansieras delvis av nästan 12 000 privatpersoner som sponsrar Kurzgesagt genom Patreon. (Språk: Engelska)

 Axel Pettersson från Wikimedia Sverige beskriver vad vi kan lära av världens största uppslagsverk Wikipedia, som ju "bara funkar i praktiken, men inte i teorin". Vad är det som gör att alla har läst på Wikipedia, men färre skrivit? Och vilka är det som bidrar och vad får dem att ägna tid åt det?

Talare

 • Patrizia Mosca   COO & Executive Producer, Kurzgesagt

  Kurzgesagt – German for "In a nutshell“ is a Munich-based YouTube channel and design studio with a unique perspective on design, color and storytelling. We engage in information design projects of all kind, but are best known for our distinctive animation videos. Läs mer

 • Axel Pettersson   Projektledare Wikimedia

  Axel Pettersson är projektledare på Wikimedia Sverige, främst inriktad på GLAM-sektorn (Galleries, Libraries, Archives, Museums) och stöd till dom volontärer som skapar och underhåller innehållet på Wikipedia och Wikimediaprojekten. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter Läs mer

Runt om i Sverige pågår viktiga samverkansprojekt som på olika sätt främjar digital delaktighet. Hur är dessa initiativ organiserade? Vilka processer och beslut ledde dem dit? Hur kan en mötesplats med digitalisering i fokus skapa goda effekter för både näringsliv, offentlig förvaltning och boende i regionen?

Allra först beskriver Digidel Helsingborg, Digitala servicecenter Västerbotten och Väsby Makerspace sin verksamhet. Därefter berättar Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket, om regeringens satsning på DigidelCenter och om kampanjen eMedborgarveckan.

Passet avslutas med ett samtal på scen om konkreta vägar för att samverka med aktörer från olika delar av samhället och skapa mötesplatser för att utveckla digital kompetens och digital delaktighet.

Digidel Helsingborg är en plats för lärande kring digitala verktyg och digitalisering, både för nybörjare och erfarna. Det är även en plattform för alla som arbetar inom Helsingborgs stad. Här kan de utveckla och dela med sig av sina kompetenser och erfarenheter kring digitalisering. Samtidigt är Digidel Helsingborg ett gemensamt mötesrum där helsingborgare och stadens medarbetare kan samskapa kring olika digitala projekt.

Digitala servicecenter Västerbotten är ett treårigt projekt som syftar till att öka den digitala delaktigheten i Åsele, Lycksele, Tärnaby och Storuman. Rent praktiskt startas digitala servicecenter, s.k eRUM på dessa orter dit besökare kan komma för att få hjälp och vägledning i olika digitala funderingar och ärenden. eRUM jobbar även med utåtriktade insatser mot specifika målgrupper och platser. Projektet syftar också till att öka kunskapen och skapa långsiktiga strukturer i arbetet med digitalt utanförskap.

Väsby Makerspace är en arena för skolans alla digitaliseringsfrågor men har även samarbeten med Makertjej och Väsby Tjejjour. Per Falk kommer bland annat att berätta hur Väsby Makerspace kan bli en demokrativerkstad och främja inte bara lärande i skolan utan även en bredare digitaliseringsprocess för samhället.

Digidelnätverket är samverkan mellan aktörer i Sverige som på olika sätt arbetar för digital delaktighet. Nätverket är icke-hierarkiskt och här ryms så väl myndigheter som civilsamhällets organisationer, bibliotek och andra offentliga aktörer. Terese Raymond kommer bland annat att beskriva konkreta exempel på samverkan mellan olika sektorer (kommuner, bibliotek, regioner, myndigheter, mfl.) som främjar delaktighet och tillgänglighet till eSamhällets digitala tjänster.

Talare

 • Josefin Andersson   Projektledare Digidel Helsingborg

  Josefin Andersson är verksamhetsutvecklare och projektledare på Helsingborgs bibliotek. Hon har tidigare varit verksam som webbredaktör, projektledare och avdelningschef på BTJ. Josefin drivs av delaktighetsfrågor och av att var med och utveckla bibliotekets roll i det demokratiska samhället. Bibliotek är för människor! Läs mer

 • Rebecca Eriksson   Projektledare Länsbiblioteket i Västerbotten

  Rebecca Eriksson bor i Umeå och är projektledare för Digitala Servicecenter Västerbotten. Rebecca har studerat medie- och kommunikationsvetenskap på masternivå vid Umeå universitet. Läs mer

 • Per Falk   IT-strateg och processledare, Väsby Makerspace

  Det senaste decenniet har Per Falk varit katalysator och medskapare till flera viktiga mötesplatser för skolans digitalisering, så som Teachmeet, Edcamp och Digiskol för skollyftet. Nu driver Per Väsby Makerspace som erbjuder barn, unga och pedagoger IT-slöjd och utbildning inom digital kompetens via skolan på dagtid. Läs mer

 • Terese Raymond   Nationell koordinator, Digidelnätverket

  Terese Raymond är pedagog och utbildningsproducent. Hon koordinerar även Digidelnätverket som är en central kampanj- och samordningsfunktion med syftet att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.
  Läs mer