Digital kompetens – en demokratifråga! LIVE

Ett digitaliserat samhälle bygger på medborgarnas digitala kompetens. Att alla kan ta del av samhällets e-tjänster och vara medvetna användare av internet är viktigt – både på individnivå och för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller att ständigt uppdatera sin digitala kompetens. Det är en viktig demokratifråga.